Очи во очи (Група: Rookie - 150)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Streja Ovidiu 72 - 26 José Tique С75, Т7
Streja Ovidiu 31 - 20 Joan Tallios С75, Т7
Streja Ovidiu 13 - 29 Patrick Caminzo С75, Т7
Streja Ovidiu 7 - 1 Johnatan Quiroz С75, Т3
Streja Ovidiu 5 - 11 Bruce Rergin С75, Т7
Streja Ovidiu 5 - 20 Hasael Moraes С75, Т7
Streja Ovidiu 5 - 22 Benjamin Contreras С75, Т7
Streja Ovidiu 5 - 29 Tibor Kis С75, Т7
Streja Ovidiu 3 - 15 Yves Beauchesne С75, Т7
Streja Ovidiu 3 - 15 Miguel Queiroz С75, Т7
Streja Ovidiu 2 - 26 Manuel De Vincentis С75, Т7
Streja Ovidiu 2 - 0 Thomas Driessler С75, Т7
Streja Ovidiu 1 - 0 Krzysztof Jablonski С75, Т3
Streja Ovidiu 1 - 0 Karl Sargent С75, Т7
Streja Ovidiu 1 - 0 Lars Schmidt С75, Т7
Streja Ovidiu 1 - 1 Rony Bultynck С75, Т7
Streja Ovidiu 0 - 16 Aldo Loponi С75, Т7
Streja Ovidiu 0 - 1 Sergio Medina С75, Т7
Streja Ovidiu 0 - 4 Nagy Zoltán С75, Т7
Matei Florin Octavian 2 - 0 José Tique С75, Т4
Matei Florin Octavian 2 - 0 Hasael Moraes С75, Т4
Matei Florin Octavian 2 - 0 Bruce Rergin С75, Т4
Matei Florin Octavian 2 - 0 Thomas Driessler С75, Т4
Matei Florin Octavian 1 - 1 Tibor Kis С75, Т4
Matei Florin Octavian 1 - 1 Joan Tallios С75, Т4
Matei Florin Octavian 1 - 1 Aldo Loponi С75, Т4
Matei Florin Octavian 1 - 1 Patrick Caminzo С75, Т4
Matei Florin Octavian 1 - 1 Rony Bultynck С75, Т4
Matei Florin Octavian 1 - 1 Manuel De Vincentis С75, Т4
Matei Florin Octavian 1 - 0 Nilson Zemella Caldo С75, Т1
Matei Florin Octavian 1 - 1 Miguel Queiroz С75, Т4
Matei Florin Octavian 1 - 1 Benjamin Contreras С75, Т4
Matei Florin Octavian 0 - 2 Nagy Zoltán С75, Т4
Matei Florin Octavian 0 - 1 Johnatan Quiroz С75, Т1
Matei Florin Octavian 0 - 2 Yves Beauchesne С75, Т4
Yves Beauchesne 21 - 2 Benjamin Contreras С75, Т7
Yves Beauchesne 20 - 4 Joan Tallios С75, Т7
Yves Beauchesne 19 - 5 Miguel Queiroz С75, Т7
Yves Beauchesne 18 - 4 José Tique С75, Т7
Yves Beauchesne 18 - 4 Bruce Rergin С75, Т7
Yves Beauchesne 16 - 6 Hasael Moraes С75, Т7
Yves Beauchesne 16 - 8 Tibor Kis С75, Т7
Yves Beauchesne 15 - 7 Aldo Loponi С75, Т7
Yves Beauchesne 15 - 3 Streja Ovidiu С75, Т7
Yves Beauchesne 14 - 10 Manuel De Vincentis С75, Т7
Yves Beauchesne 12 - 10 Patrick Caminzo С75, Т7
Yves Beauchesne 8 - 2 Johnatan Quiroz С75, Т3
Yves Beauchesne 6 - 1 Rony Bultynck С75, Т7
Yves Beauchesne 6 - 1 Thomas Driessler С75, Т7
Yves Beauchesne 3 - 0 Lars Schmidt С75, Т7
Yves Beauchesne 2 - 0 Nilson Zemella Caldo С75, Т2
Yves Beauchesne 2 - 0 Matei Florin Octavian С75, Т4
Yves Beauchesne 2 - 0 Sergio Medina С75, Т7
Yves Beauchesne 1 - 8 Nagy Zoltán С75, Т7
Yves Beauchesne 1 - 0 Krzysztof Jablonski С75, Т3
Yves Beauchesne 1 - 0 Karl Sargent С75, Т7
Johnatan Quiroz 7 - 3 José Tique С75, Т3
Johnatan Quiroz 4 - 5 Bruce Rergin С75, Т3
Johnatan Quiroz 3 - 7 Hasael Moraes С75, Т3
Johnatan Quiroz 2 - 0 Nilson Zemella Caldo С75, Т2
Johnatan Quiroz 2 - 8 Benjamin Contreras С75, Т3
Johnatan Quiroz 2 - 8 Joan Tallios С75, Т3
Johnatan Quiroz 2 - 6 Aldo Loponi С75, Т3
Johnatan Quiroz 2 - 1 Thomas Driessler С75, Т3
Johnatan Quiroz 2 - 8 Yves Beauchesne С75, Т3
Johnatan Quiroz 1 - 0 Matei Florin Octavian С75, Т1
Johnatan Quiroz 1 - 0 Krzysztof Jablonski С75, Т3
Johnatan Quiroz 1 - 7 Streja Ovidiu С75, Т3
Johnatan Quiroz 0 - 3 Rony Bultynck С75, Т3
Johnatan Quiroz 0 - 10 Manuel De Vincentis С75, Т3
Johnatan Quiroz 0 - 10 Miguel Queiroz С75, Т3
Johnatan Quiroz 0 - 10 Tibor Kis С75, Т3
Johnatan Quiroz 0 - 4 Nagy Zoltán С75, Т3
Johnatan Quiroz 0 - 8 Patrick Caminzo С75, Т3
Hasael Moraes 25 - 6 José Tique С75, Т7
Hasael Moraes 20 - 13 Joan Tallios С75, Т7
Hasael Moraes 20 - 5 Streja Ovidiu С75, Т7
Hasael Moraes 18 - 2 Bruce Rergin С75, Т7
Hasael Moraes 14 - 17 Patrick Caminzo С75, Т7
Hasael Moraes 13 - 9 Miguel Queiroz С75, Т7
Hasael Moraes 13 - 20 Tibor Kis С75, Т7
Hasael Moraes 12 - 20 Benjamin Contreras С75, Т7
Hasael Moraes 10 - 10 Aldo Loponi С75, Т7
Hasael Moraes 7 - 26 Manuel De Vincentis С75, Т7
Hasael Moraes 7 - 3 Johnatan Quiroz С75, Т3
Hasael Moraes 6 - 16 Yves Beauchesne С75, Т7
Hasael Moraes 6 - 1 Thomas Driessler С75, Т7
Hasael Moraes 4 - 3 Rony Bultynck С75, Т7
Hasael Moraes 3 - 0 Lars Schmidt С75, Т7
Hasael Moraes 2 - 0 Sergio Medina С75, Т7
Hasael Moraes 1 - 0 Krzysztof Jablonski С75, Т3
Hasael Moraes 1 - 0 Karl Sargent С75, Т7
Hasael Moraes 1 - 1 Nilson Zemella Caldo С75, Т2
Hasael Moraes 1 - 7 Nagy Zoltán С75, Т7
Hasael Moraes 0 - 2 Matei Florin Octavian С75, Т4
Rony Bultynck 5 - 2 Thomas Driessler С75, Т7
Rony Bultynck 5 - 2 Bruce Rergin С75, Т7
Rony Bultynck 4 - 3 José Tique С75, Т7
Rony Bultynck 3 - 4 Benjamin Contreras С75, Т7
Rony Bultynck 3 - 0 Johnatan Quiroz С75, Т3
Rony Bultynck 3 - 4 Tibor Kis С75, Т7
Rony Bultynck 3 - 4 Joan Tallios С75, Т7
Rony Bultynck 3 - 4 Aldo Loponi С75, Т7
Rony Bultynck 3 - 4 Hasael Moraes С75, Т7
Rony Bultynck 2 - 0 Nilson Zemella Caldo С75, Т2
Rony Bultynck 2 - 1 Lars Schmidt С75, Т7
Rony Bultynck 2 - 5 Patrick Caminzo С75, Т7
Rony Bultynck 1 - 6 Manuel De Vincentis С75, Т7
Rony Bultynck 1 - 1 Matei Florin Octavian С75, Т4
Rony Bultynck 1 - 1 Sergio Medina С75, Т7
Rony Bultynck 1 - 1 Streja Ovidiu С75, Т7
Rony Bultynck 1 - 0 Krzysztof Jablonski С75, Т3
Rony Bultynck 1 - 6 Yves Beauchesne С75, Т7
Rony Bultynck 1 - 0 Karl Sargent С75, Т7
Rony Bultynck 0 - 7 Miguel Queiroz С75, Т7
Rony Bultynck 0 - 7 Nagy Zoltán С75, Т7
Joan Tallios 37 - 34 José Tique С75, Т7
Joan Tallios 20 - 31 Streja Ovidiu С75, Т7
Joan Tallios 18 - 47 Patrick Caminzo С75, Т7
Joan Tallios 16 - 6 Bruce Rergin С75, Т7
Joan Tallios 13 - 20 Hasael Moraes С75, Т7
Joan Tallios 11 - 40 Tibor Kis С75, Т7
Joan Tallios 10 - 14 Miguel Queiroz С75, Т7
Joan Tallios 8 - 2 Johnatan Quiroz С75, Т3
Joan Tallios 6 - 16 Aldo Loponi С75, Т7
Joan Tallios 5 - 34 Benjamin Contreras С75, Т7
Joan Tallios 5 - 2 Thomas Driessler С75, Т7
Joan Tallios 5 - 33 Manuel De Vincentis С75, Т7
Joan Tallios 4 - 3 Rony Bultynck С75, Т7
Joan Tallios 4 - 20 Yves Beauchesne С75, Т7
Joan Tallios 3 - 0 Lars Schmidt С75, Т7
Joan Tallios 2 - 0 Nilson Zemella Caldo С75, Т2
Joan Tallios 1 - 1 Matei Florin Octavian С75, Т4
Joan Tallios 1 - 1 Sergio Medina С75, Т7
Joan Tallios 1 - 8 Nagy Zoltán С75, Т7
Joan Tallios 1 - 0 Krzysztof Jablonski С75, Т3
Joan Tallios 1 - 0 Karl Sargent С75, Т7
Nilson Zemella Caldo 10 - 19 Nagy Zoltán С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 1 - 1 Hasael Moraes С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 1 - 1 José Tique С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 1 - 1 Bruce Rergin С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 1 - 1 Thomas Driessler С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Manuel De Vincentis С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Joan Tallios С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Miguel Queiroz С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Benjamin Contreras С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 1 Matei Florin Octavian С75, Т1
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Johnatan Quiroz С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Tibor Kis С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Rony Bultynck С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Aldo Loponi С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Yves Beauchesne С75, Т2
Nilson Zemella Caldo 0 - 2 Patrick Caminzo С75, Т2
Aldo Loponi 21 - 0 Bruce Rergin С75, Т7
Aldo Loponi 18 - 2 José Tique С75, Т7
Aldo Loponi 16 - 0 Streja Ovidiu С75, Т7
Aldo Loponi 16 - 6 Joan Tallios С75, Т7
Aldo Loponi 16 - 6 Miguel Queiroz С75, Т7
Aldo Loponi 16 - 5 Benjamin Contreras С75, Т7
Aldo Loponi 10 - 12 Tibor Kis С75, Т7
Aldo Loponi 10 - 10 Hasael Moraes С75, Т7
Aldo Loponi 7 - 15 Yves Beauchesne С75, Т7
Aldo Loponi 7 - 15 Manuel De Vincentis С75, Т7
Aldo Loponi 7 - 0 Thomas Driessler С75, Т7
Aldo Loponi 6 - 2 Johnatan Quiroz С75, Т3
Aldo Loponi 5 - 17 Patrick Caminzo С75, Т7
Aldo Loponi 4 - 3 Rony Bultynck С75, Т7
Aldo Loponi 3 - 0 Lars Schmidt С75, Т7
Aldo Loponi 2 - 0 Nilson Zemella Caldo С75, Т2
Aldo Loponi 2 - 0 Sergio Medina С75, Т7
Aldo Loponi 1 - 8 Nagy Zoltán С75, Т7
Aldo Loponi 1 - 0 Krzysztof Jablonski С75, Т3
Aldo Loponi 1 - 0 Karl Sargent С75, Т7
Aldo Loponi 1 - 1 Matei Florin Octavian С75, Т4
Benjamin Contreras 34 - 5 Joan Tallios С75, Т7
Benjamin Contreras 34 - 2 José Tique С75, Т7
Benjamin Contreras 22 - 5 Streja Ovidiu С75, Т7
Benjamin Contreras 20 - 12 Hasael Moraes С75, Т7
Benjamin Contreras 19 - 18 Patrick Caminzo С75, Т7
Benjamin Contreras 18 - 3 Bruce Rergin С75, Т7
Benjamin Contreras 17 - 22 Tibor Kis С75, Т7
Benjamin Contreras 11 - 12 Miguel Queiroz С75, Т7
Benjamin Contreras 9 - 28 Manuel De Vincentis С75, Т7
Benjamin Contreras 8 - 2 Johnatan Quiroz С75, Т3
Benjamin Contreras 7 - 0 Thomas Driessler С75, Т7
Benjamin Contreras 5 - 16 Aldo Loponi С75, Т7
Benjamin Contreras 4 - 3 Rony Bultynck С75, Т7
Benjamin Contreras 3 - 0 Lars Schmidt С75, Т7
Benjamin Contreras 2 - 0 Nilson Zemella Caldo С75, Т2
Benjamin Contreras 2 - 0 Sergio Medina С75, Т7
Benjamin Contreras 2 - 21 Yves Beauchesne С75, Т7
Benjamin Contreras 1 - 0 Krzysztof Jablonski С75, Т3
Benjamin Contreras 1 - 0 Karl Sargent С75, Т7
Benjamin Contreras 1 - 1 Matei Florin Octavian С75, Т4
Benjamin Contreras 0 - 9 Nagy Zoltán С75, Т7
Nagy Zoltán 19 - 10 Nilson Zemella Caldo С75, Т2
Nagy Zoltán 9 - 0 Benjamin Contreras С75, Т7
Nagy Zoltán 9 - 0 Bruce Rergin С75, Т7
Nagy Zoltán 8 - 1 Yves Beauchesne С75, Т7
Nagy Zoltán 8 - 1 Patrick Caminzo С75, Т7
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница: