Очи во очи (Група: Rookie - 19)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Tadas Ragaliauskas 10 - 0 Sebastián González С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 10 - 0 Marlon Matos С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 10 - 0 Chris Hanus С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 10 - 0 Led Staros С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 8 - 0 Kyle Hocking С87, Т8
Tadas Ragaliauskas 8 - 2 Oğuz Önel С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 8 - 0 Waer Erwar С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 8 - 0 Angel Heredia С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 8 - 2 Atanas Kostadinov С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 7 - 1 Pawel Haluch С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 7 - 2 Giampietro Vanzan С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 6 - 4 Fabricio Petris С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 6 - 4 Mihály Csontos С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 6 - 4 László Dávid С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 6 - 0 Patrick Harrison С87, Т7
Tadas Ragaliauskas 6 - 0 Nick Browne С87, Т9
Tadas Ragaliauskas 4 - 0 Espen Sandnesmo С87, Т4
Tadas Ragaliauskas 2 - 2 Maycon Do Monte С87, Т5
Tadas Ragaliauskas 1 - 0 Nicolás Soto С87, Т7
Tadas Ragaliauskas 1 - 9 Zlatko Vlasta С87, Т10
Tadas Ragaliauskas 1 - 0 Oleksandr Senchenko С87, Т1
Pawel Haluch 56 - 38 Sebastián González С87, Т10
Pawel Haluch 36 - 8 Patrick Harrison С87, Т7
Pawel Haluch 27 - 45 Atanas Kostadinov С87, Т10
Pawel Haluch 18 - 14 Chris Hanus С87, Т10
Pawel Haluch 16 - 2 Angel Heredia С87, Т10
Pawel Haluch 13 - 26 Led Staros С87, Т10
Pawel Haluch 10 - 3 Waer Erwar С87, Т10
Pawel Haluch 9 - 3 Espen Sandnesmo С87, Т4
Pawel Haluch 7 - 1 Kyle Hocking С87, Т8
Pawel Haluch 7 - 10 Giampietro Vanzan С87, Т10
Pawel Haluch 6 - 10 László Dávid С87, Т10
Pawel Haluch 6 - 3 Marlon Matos С87, Т10
Pawel Haluch 6 - 2 Nicolás Soto С87, Т7
Pawel Haluch 5 - 11 Fabricio Petris С87, Т10
Pawel Haluch 2 - 13 Mihály Csontos С87, Т10
Pawel Haluch 2 - 2 Nick Browne С87, Т8
Pawel Haluch 1 - 7 Tadas Ragaliauskas С87, Т10
Pawel Haluch 1 - 2 Maycon Do Monte С87, Т4
Pawel Haluch 1 - 0 Oleksandr Senchenko С87, Т1
Pawel Haluch 0 - 8 Oğuz Önel С87, Т10
Pawel Haluch 0 - 8 Zlatko Vlasta С87, Т10
Nick Browne 4 - 1 Waer Erwar С87, Т9
Nick Browne 4 - 0 Angel Heredia С87, Т8
Nick Browne 4 - 1 Kyle Hocking С87, Т8
Nick Browne 3 - 3 Marlon Matos С87, Т9
Nick Browne 3 - 0 Patrick Harrison С87, Т7
Nick Browne 3 - 3 Sebastián González С87, Т9
Nick Browne 2 - 2 Pawel Haluch С87, Т8
Nick Browne 2 - 4 Led Staros С87, Т9
Nick Browne 1 - 0 Espen Sandnesmo С87, Т4
Nick Browne 1 - 1 Maycon Do Monte С87, Т5
Nick Browne 1 - 5 Chris Hanus С87, Т9
Nick Browne 1 - 5 Atanas Kostadinov С87, Т9
Nick Browne 1 - 0 Nicolás Soto С87, Т7
Nick Browne 1 - 5 Fabricio Petris С87, Т9
Nick Browne 0 - 5 Giampietro Vanzan С87, Т9
Nick Browne 0 - 6 Zlatko Vlasta С87, Т9
Nick Browne 0 - 6 Oğuz Önel С87, Т9
Nick Browne 0 - 6 Mihály Csontos С87, Т9
Nick Browne 0 - 6 Tadas Ragaliauskas С87, Т9
Nick Browne 0 - 6 László Dávid С87, Т9
Marlon Matos 14 - 0 Angel Heredia С87, Т10
Marlon Matos 11 - 5 Sebastián González С87, Т10
Marlon Matos 10 - 1 Kyle Hocking С87, Т8
Marlon Matos 10 - 1 Patrick Harrison С87, Т7
Marlon Matos 9 - 1 Espen Sandnesmo С87, Т4
Marlon Matos 8 - 10 Chris Hanus С87, Т10
Marlon Matos 7 - 3 Waer Erwar С87, Т10
Marlon Matos 6 - 10 Led Staros С87, Т10
Marlon Matos 6 - 12 Atanas Kostadinov С87, Т10
Marlon Matos 5 - 12 László Dávid С87, Т10
Marlon Matos 3 - 3 Nick Browne С87, Т9
Marlon Matos 3 - 6 Pawel Haluch С87, Т10
Marlon Matos 2 - 16 Mihály Csontos С87, Т10
Marlon Matos 2 - 7 Giampietro Vanzan С87, Т10
Marlon Matos 2 - 16 Fabricio Petris С87, Т10
Marlon Matos 1 - 0 Oleksandr Senchenko С87, Т1
Marlon Matos 1 - 3 Maycon Do Monte С87, Т5
Marlon Matos 1 - 0 Jari Kuri С86, Т16
Marlon Matos 1 - 5 Nicolás Soto С87, Т7
Marlon Matos 1 - 9 Oğuz Önel С87, Т10
Marlon Matos 0 - 10 Tadas Ragaliauskas С87, Т10
Marlon Matos 0 - 10 Zlatko Vlasta С87, Т10
Atanas Kostadinov 76 - 22 Sebastián González С87, Т10
Atanas Kostadinov 51 - 11 Patrick Harrison С87, Т7
Atanas Kostadinov 45 - 27 Pawel Haluch С87, Т10
Atanas Kostadinov 35 - 18 Chris Hanus С87, Т10
Atanas Kostadinov 27 - 31 Led Staros С87, Т10
Atanas Kostadinov 24 - 1 Angel Heredia С87, Т10
Atanas Kostadinov 16 - 4 Espen Sandnesmo С87, Т4
Atanas Kostadinov 14 - 5 Waer Erwar С87, Т10
Atanas Kostadinov 12 - 6 Marlon Matos С87, Т10
Atanas Kostadinov 12 - 15 Fabricio Petris С87, Т10
Atanas Kostadinov 11 - 4 Nicolás Soto С87, Т7
Atanas Kostadinov 11 - 0 Kyle Hocking С87, Т8
Atanas Kostadinov 11 - 15 László Dávid С87, Т10
Atanas Kostadinov 8 - 18 Mihály Csontos С87, Т10
Atanas Kostadinov 5 - 1 Nick Browne С87, Т9
Atanas Kostadinov 4 - 5 Giampietro Vanzan С87, Т10
Atanas Kostadinov 3 - 7 Oğuz Önel С87, Т10
Atanas Kostadinov 3 - 1 Maycon Do Monte С87, Т5
Atanas Kostadinov 2 - 8 Tadas Ragaliauskas С87, Т10
Atanas Kostadinov 1 - 0 Oleksandr Senchenko С87, Т1
Atanas Kostadinov 0 - 1 Jari Kuri С86, Т16
Atanas Kostadinov 0 - 10 Zlatko Vlasta С87, Т10
Giampietro Vanzan 10 - 7 Pawel Haluch С87, Т10
Giampietro Vanzan 9 - 0 Chris Hanus С87, Т10
Giampietro Vanzan 9 - 0 Sebastián González С87, Т10
Giampietro Vanzan 7 - 0 Waer Erwar С87, Т10
Giampietro Vanzan 7 - 0 Angel Heredia С87, Т10
Giampietro Vanzan 7 - 2 Led Staros С87, Т10
Giampietro Vanzan 7 - 2 Marlon Matos С87, Т10
Giampietro Vanzan 7 - 0 Kyle Hocking С87, Т8
Giampietro Vanzan 5 - 0 Nick Browne С87, Т9
Giampietro Vanzan 5 - 0 Patrick Harrison С87, Т7
Giampietro Vanzan 5 - 4 Atanas Kostadinov С87, Т10
Giampietro Vanzan 4 - 5 Fabricio Petris С87, Т10
Giampietro Vanzan 3 - 0 Espen Sandnesmo С87, Т3
Giampietro Vanzan 3 - 6 Oğuz Önel С87, Т10
Giampietro Vanzan 3 - 6 Mihály Csontos С87, Т10
Giampietro Vanzan 2 - 1 Maycon Do Monte С87, Т5
Giampietro Vanzan 2 - 7 Tadas Ragaliauskas С87, Т10
Giampietro Vanzan 2 - 7 László Dávid С87, Т10
Giampietro Vanzan 1 - 8 Zlatko Vlasta С87, Т10
Giampietro Vanzan 1 - 0 Oleksandr Senchenko С87, Т1
Giampietro Vanzan 1 - 0 Nicolás Soto С87, Т7
Fabricio Petris 21 - 3 Sebastián González С87, Т10
Fabricio Petris 20 - 0 Angel Heredia С87, Т10
Fabricio Petris 20 - 0 Patrick Harrison С87, Т7
Fabricio Petris 16 - 8 Led Staros С87, Т10
Fabricio Petris 16 - 2 Marlon Matos С87, Т10
Fabricio Petris 15 - 4 Waer Erwar С87, Т10
Fabricio Petris 15 - 11 Chris Hanus С87, Т10
Fabricio Petris 15 - 12 Atanas Kostadinov С87, Т10
Fabricio Petris 14 - 4 Espen Sandnesmo С87, Т4
Fabricio Petris 13 - 13 László Dávid С87, Т10
Fabricio Petris 11 - 5 Pawel Haluch С87, Т10
Fabricio Petris 11 - 0 Kyle Hocking С87, Т8
Fabricio Petris 10 - 5 Nicolás Soto С87, Т7
Fabricio Petris 8 - 18 Mihály Csontos С87, Т10
Fabricio Petris 5 - 4 Giampietro Vanzan С87, Т10
Fabricio Petris 5 - 5 Oğuz Önel С87, Т10
Fabricio Petris 5 - 1 Nick Browne С87, Т9
Fabricio Petris 4 - 6 Tadas Ragaliauskas С87, Т10
Fabricio Petris 3 - 1 Maycon Do Monte С87, Т5
Fabricio Petris 1 - 0 Jari Kuri С86, Т16
Fabricio Petris 1 - 0 Oleksandr Senchenko С87, Т1
Fabricio Petris 0 - 10 Zlatko Vlasta С87, Т10
Maycon Do Monte 4 - 0 Patrick Harrison С87, Т5
Maycon Do Monte 4 - 0 Sebastián González С87, Т5
Maycon Do Monte 4 - 0 Kyle Hocking С87, Т5
Maycon Do Monte 4 - 0 Waer Erwar С87, Т5
Maycon Do Monte 3 - 0 Angel Heredia С87, Т4
Maycon Do Monte 3 - 0 Espen Sandnesmo С87, Т4
Maycon Do Monte 3 - 1 Marlon Matos С87, Т5
Maycon Do Monte 2 - 2 Mihály Csontos С87, Т5
Maycon Do Monte 2 - 2 Tadas Ragaliauskas С87, Т5
Maycon Do Monte 2 - 2 Chris Hanus С87, Т5
Maycon Do Monte 2 - 1 Pawel Haluch С87, Т4
Maycon Do Monte 2 - 2 Led Staros С87, Т5
Maycon Do Monte 1 - 3 László Dávid С87, Т5
Maycon Do Monte 1 - 1 Nick Browne С87, Т5
Maycon Do Monte 1 - 3 Oğuz Önel С87, Т5
Maycon Do Monte 1 - 3 Atanas Kostadinov С87, Т5
Maycon Do Monte 1 - 3 Fabricio Petris С87, Т5
Maycon Do Monte 1 - 2 Giampietro Vanzan С87, Т5
Maycon Do Monte 0 - 4 Zlatko Vlasta С87, Т5
Mihály Csontos 23 - 1 Sebastián González С87, Т10
Mihály Csontos 20 - 5 Chris Hanus С87, Т10
Mihály Csontos 19 - 0 Angel Heredia С87, Т10
Mihály Csontos 19 - 4 Led Staros С87, Т10
Mihály Csontos 19 - 0 Patrick Harrison С87, Т7
Mihály Csontos 18 - 8 Atanas Kostadinov С87, Т10
Mihály Csontos 18 - 8 Fabricio Petris С87, Т10
Mihály Csontos 16 - 2 Marlon Matos С87, Т10
Mihály Csontos 15 - 3 Waer Erwar С87, Т10
Mihály Csontos 15 - 2 Espen Sandnesmo С87, Т4
Mihály Csontos 14 - 11 László Dávid С87, Т10
Mihály Csontos 13 - 2 Pawel Haluch С87, Т10
Mihály Csontos 11 - 3 Nicolás Soto С87, Т7
Mihály Csontos 11 - 0 Kyle Hocking С87, Т8
Mihály Csontos 7 - 3 Oğuz Önel С87, Т10
Mihály Csontos 6 - 3 Giampietro Vanzan С87, Т10
Mihály Csontos 6 - 0 Nick Browne С87, Т9
Mihály Csontos 4 - 6 Tadas Ragaliauskas С87, Т10
Mihály Csontos 2 - 2 Maycon Do Monte С87, Т5
Mihály Csontos 1 - 0 Oleksandr Senchenko С87, Т1
Mihály Csontos 1 - 9 Zlatko Vlasta С87, Т10
Mihály Csontos 1 - 0 Jari Kuri С86, Т16
Angel Heredia 9 - 11 Patrick Harrison С87, Т7
Angel Heredia 6 - 4 Kyle Hocking С87, Т8
Angel Heredia 5 - 17 Sebastián González С87, Т10
Angel Heredia 4 - 11 Espen Sandnesmo С87, Т4
Angel Heredia 3 - 21 Chris Hanus С87, Т10
Angel Heredia 2 - 17 László Dávid С87, Т10
Angel Heredia 2 - 12 Waer Erwar С87, Т10
Angel Heredia 2 - 16 Pawel Haluch С87, Т10
Angel Heredia 2 - 20 Led Staros С87, Т10
Angel Heredia 1 - 24 Atanas Kostadinov С87, Т10
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница: