Очи во очи (Група: Elite)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Jasper Coosemans1 120 - 79 Pablo Fernandez1 С87, Т12
Jasper Coosemans1 108 - 57 Bert Huylebroeck С87, Т12
Jasper Coosemans1 101 - 149 George Slater1 С87, Т12
Jasper Coosemans1 98 - 117 Rimantas Sagatas2 С87, Т12
Jasper Coosemans1 95 - 155 Roland Postle9 С87, Т12
Jasper Coosemans1 68 - 80 Ania Piekarska С87, Т12
Jasper Coosemans1 65 - 15 Kuba Szajbel С87, Т12
Jasper Coosemans1 63 - 34 Paweł Zaburski С87, Т12
Jasper Coosemans1 63 - 34 Leandro Sereno7 С87, Т12
Jasper Coosemans1 62 - 17 Jose Filipe С87, Т12
Jasper Coosemans1 60 - 37 Antonio Gattulli С87, Т12
Jasper Coosemans1 55 - 8 Raimonds Urtāns С87, Т12
Jasper Coosemans1 54 - 9 Max Watson С87, Т12
Jasper Coosemans1 54 - 26 Atis Praudins С87, Т12
Jasper Coosemans1 51 - 12 Bruno Caseiro С87, Т12
Jasper Coosemans1 48 - 15 Kristijan Mihovic С87, Т12
Jasper Coosemans1 46 - 0 Dmitry Shevel С87, Т12
Jasper Coosemans1 44 - 2 Aigars Vitolins С87, Т12
Jasper Coosemans1 43 - 2 Jesús Pérez С87, Т12
Jasper Coosemans1 39 - 7 Juan Diego Milán С87, Т12
Jasper Coosemans1 39 - 24 Chris Adnams С87, Т12
Jasper Coosemans1 37 - 10 Dominiek Van West С87, Т12
Jasper Coosemans1 33 - 13 Sergio Fanelli С87, Т12
Jasper Coosemans1 32 - 47 Brad Marshall1 С87, Т12
Jasper Coosemans1 29 - 0 Rei Frost С87, Т12
Jasper Coosemans1 29 - 34 David Rolleston1 С87, Т12
Jasper Coosemans1 28 - 1 Michel Vandecatelle С87, Т12
Jasper Coosemans1 26 - 2 Michal Szopinski С87, Т12
Jasper Coosemans1 25 - 4 Vladimir Valis С87, Т12
Jasper Coosemans1 24 - 5 Branislav Mihic С87, Т12
Jasper Coosemans1 22 - 1 Edwin Silva С87, Т6
Jasper Coosemans1 15 - 31 Rafal Celejewski С87, Т12
Jasper Coosemans1 12 - 0 Paulo Silva С87, Т12
Jasper Coosemans1 12 - 0 Daniel Pérez С87, Т12
Jasper Coosemans1 12 - 0 Alexandre Costa С87, Т12
Jasper Coosemans1 12 - 0 Alexandre Jardim С87, Т12
Jasper Coosemans1 11 - 1 Artur Terezan С87, Т12
Jasper Coosemans1 11 - 1 Eduard Gindullin С87, Т12
Jasper Coosemans1 10 - 2 Sandro Benghi С87, Т12
Leandro Sereno7 369 - 203 Rimantas Sagatas2 С87, Т12
Leandro Sereno7 249 - 102 Atis Praudins С87, Т12
Leandro Sereno7 153 - 46 David Rolleston1 С87, Т12
Leandro Sereno7 143 - 55 Rei Frost С87, Т12
Leandro Sereno7 131 - 65 Michal Szopinski С87, Т12
Leandro Sereno7 113 - 222 Roland Postle9 С87, Т12
Leandro Sereno7 92 - 56 Dmitry Shevel С87, Т12
Leandro Sereno7 87 - 44 Rafal Celejewski С87, Т12
Leandro Sereno7 70 - 10 Raimonds Urtāns С87, Т12
Leandro Sereno7 58 - 39 Max Watson С87, Т12
Leandro Sereno7 52 - 28 Juan Diego Milán С87, Т12
Leandro Sereno7 44 - 19 Sandro Benghi С87, Т12
Leandro Sereno7 43 - 54 Pablo Fernandez1 С87, Т12
Leandro Sereno7 43 - 19 Dominiek Van West С87, Т12
Leandro Sereno7 39 - 41 Paweł Zaburski С87, Т12
Leandro Sereno7 36 - 10 Kuba Szajbel С87, Т12
Leandro Sereno7 34 - 63 Jasper Coosemans1 С87, Т12
Leandro Sereno7 31 - 15 Jose Filipe С87, Т12
Leandro Sereno7 31 - 9 Edwin Silva С87, Т6
Leandro Sereno7 28 - 35 Chris Adnams С87, Т12
Leandro Sereno7 25 - 55 Antonio Gattulli С87, Т12
Leandro Sereno7 24 - 5 Michel Vandecatelle С87, Т12
Leandro Sereno7 24 - 90 George Slater1 С87, Т12
Leandro Sereno7 24 - 5 Bruno Caseiro С87, Т12
Leandro Sereno7 24 - 22 Sergio Fanelli С87, Т12
Leandro Sereno7 23 - 57 Bert Huylebroeck С87, Т12
Leandro Sereno7 22 - 7 Aigars Vitolins С87, Т12
Leandro Sereno7 22 - 24 Kristijan Mihovic С87, Т12
Leandro Sereno7 22 - 58 Ania Piekarska С87, Т12
Leandro Sereno7 20 - 9 Vladimir Valis С87, Т12
Leandro Sereno7 19 - 9 Jesús Pérez С87, Т12
Leandro Sereno7 19 - 10 Branislav Mihic С87, Т12
Leandro Sereno7 17 - 62 Brad Marshall1 С87, Т12
Leandro Sereno7 12 - 0 Paulo Silva С87, Т12
Leandro Sereno7 12 - 0 Daniel Pérez С87, Т12
Leandro Sereno7 12 - 0 Alexandre Costa С87, Т12
Leandro Sereno7 11 - 1 Alexandre Jardim С87, Т12
Leandro Sereno7 10 - 2 Artur Terezan С87, Т12
Leandro Sereno7 10 - 2 Eduard Gindullin С87, Т12
Dominiek Van West 74 - 108 Rafal Celejewski С87, Т12
Dominiek Van West 46 - 17 Juan Diego Milán С87, Т12
Dominiek Van West 39 - 38 Michal Szopinski С87, Т12
Dominiek Van West 39 - 23 Jesús Pérez С87, Т12
Dominiek Van West 37 - 9 David Rolleston1 С87, Т12
Dominiek Van West 36 - 27 Aigars Vitolins С87, Т12
Dominiek Van West 35 - 28 Max Watson С87, Т12
Dominiek Van West 34 - 46 Antonio Gattulli С87, Т12
Dominiek Van West 28 - 18 Rei Frost С87, Т12
Dominiek Van West 24 - 39 Chris Adnams С87, Т12
Dominiek Van West 23 - 23 Paweł Zaburski С87, Т12
Dominiek Van West 23 - 40 Raimonds Urtāns С87, Т12
Dominiek Van West 23 - 6 Jose Filipe С87, Т12
Dominiek Van West 21 - 8 Vladimir Valis С87, Т12
Dominiek Van West 20 - 9 Kuba Szajbel С87, Т12
Dominiek Van West 19 - 61 Rimantas Sagatas2 С87, Т12
Dominiek Van West 19 - 43 Leandro Sereno7 С87, Т12
Dominiek Van West 17 - 12 Sergio Fanelli С87, Т12
Dominiek Van West 17 - 12 Branislav Mihic С87, Т12
Dominiek Van West 16 - 13 Pablo Fernandez1 С87, Т12
Dominiek Van West 12 - 0 Dmitry Shevel С87, Т12
Dominiek Van West 12 - 17 Kristijan Mihovic С87, Т12
Dominiek Van West 12 - 0 Daniel Pérez С87, Т12
Dominiek Van West 12 - 0 Alexandre Costa С87, Т12
Dominiek Van West 12 - 34 Atis Praudins С87, Т12
Dominiek Van West 12 - 0 Alexandre Jardim С87, Т12
Dominiek Van West 12 - 17 Ania Piekarska С87, Т12
Dominiek Van West 11 - 1 Michel Vandecatelle С87, Т12
Dominiek Van West 11 - 1 Paulo Silva С87, Т12
Dominiek Van West 10 - 37 Jasper Coosemans1 С87, Т12
Dominiek Van West 9 - 3 Bruno Caseiro С87, Т12
Dominiek Van West 9 - 3 Eduard Gindullin С87, Т12
Dominiek Van West 8 - 4 Sandro Benghi С87, Т12
Dominiek Van West 8 - 4 Artur Terezan С87, Т12
Dominiek Van West 8 - 15 Edwin Silva С87, Т6
Dominiek Van West 8 - 55 Roland Postle9 С87, Т12
Dominiek Van West 5 - 24 George Slater1 С87, Т12
Dominiek Van West 3 - 26 Bert Huylebroeck С87, Т12
Dominiek Van West 0 - 29 Brad Marshall1 С87, Т12
Rimantas Sagatas2 216 - 186 Atis Praudins С87, Т12
Rimantas Sagatas2 203 - 369 Leandro Sereno7 С87, Т12
Rimantas Sagatas2 160 - 56 David Rolleston1 С87, Т12
Rimantas Sagatas2 158 - 211 Roland Postle9 С87, Т12
Rimantas Sagatas2 151 - 82 Pablo Fernandez1 С87, Т12
Rimantas Sagatas2 117 - 98 Jasper Coosemans1 С87, Т12
Rimantas Sagatas2 100 - 14 Max Watson С87, Т12
Rimantas Sagatas2 92 - 22 Chris Adnams С87, Т12
Rimantas Sagatas2 90 - 41 Rafal Celejewski С87, Т12
Rimantas Sagatas2 87 - 9 Raimonds Urtāns С87, Т12
Rimantas Sagatas2 87 - 44 Bert Huylebroeck С87, Т12
Rimantas Sagatas2 85 - 46 Paweł Zaburski С87, Т12
Rimantas Sagatas2 84 - 115 George Slater1 С87, Т12
Rimantas Sagatas2 84 - 64 Ania Piekarska С87, Т12
Rimantas Sagatas2 77 - 37 Antonio Gattulli С87, Т12
Rimantas Sagatas2 76 - 4 Dmitry Shevel С87, Т12
Rimantas Sagatas2 70 - 10 Kuba Szajbel С87, Т12
Rimantas Sagatas2 69 - 28 Kristijan Mihovic С87, Т12
Rimantas Sagatas2 65 - 15 Jose Filipe С87, Т12
Rimantas Sagatas2 61 - 19 Dominiek Van West С87, Т12
Rimantas Sagatas2 56 - 22 Michal Szopinski С87, Т12
Rimantas Sagatas2 56 - 24 Eduard Gindullin С87, Т12
Rimantas Sagatas2 52 - 11 Bruno Caseiro С87, Т12
Rimantas Sagatas2 44 - 35 Brad Marshall1 С87, Т12
Rimantas Sagatas2 41 - 5 Sergio Fanelli С87, Т12
Rimantas Sagatas2 41 - 5 Juan Diego Milán С87, Т12
Rimantas Sagatas2 40 - 6 Rei Frost С87, Т12
Rimantas Sagatas2 35 - 11 Aigars Vitolins С87, Т12
Rimantas Sagatas2 29 - 0 Michel Vandecatelle С87, Т12
Rimantas Sagatas2 28 - 1 Vladimir Valis С87, Т12
Rimantas Sagatas2 26 - 2 Jesús Pérez С87, Т12
Rimantas Sagatas2 25 - 4 Branislav Mihic С87, Т12
Rimantas Sagatas2 12 - 0 Daniel Pérez С87, Т12
Rimantas Sagatas2 12 - 0 Alexandre Costa С87, Т12
Rimantas Sagatas2 12 - 0 Alexandre Jardim С87, Т12
Rimantas Sagatas2 12 - 0 Paulo Silva С87, Т12
Rimantas Sagatas2 11 - 1 Artur Terezan С87, Т12
Rimantas Sagatas2 11 - 12 Edwin Silva С87, Т6
Rimantas Sagatas2 10 - 2 Sandro Benghi С87, Т12
Atis Praudins 186 - 216 Rimantas Sagatas2 С87, Т12
Atis Praudins 107 - 58 David Rolleston1 С87, Т12
Atis Praudins 102 - 249 Leandro Sereno7 С87, Т12
Atis Praudins 85 - 61 Rafal Celejewski С87, Т12
Atis Praudins 53 - 27 Jose Filipe С87, Т12
Atis Praudins 51 - 29 Pablo Fernandez1 С87, Т12
Atis Praudins 47 - 33 Kristijan Mihovic С87, Т12
Atis Praudins 45 - 52 Sergio Fanelli С87, Т12
Atis Praudins 45 - 18 Eduard Gindullin С87, Т12
Atis Praudins 43 - 20 Kuba Szajbel С87, Т12
Atis Praudins 42 - 55 Paweł Zaburski С87, Т12
Atis Praudins 42 - 3 Jesús Pérez С87, Т12
Atis Praudins 42 - 20 Raimonds Urtāns С87, Т12
Atis Praudins 41 - 55 Michal Szopinski С87, Т12
Atis Praudins 40 - 40 Antonio Gattulli С87, Т12
Atis Praudins 40 - 142 Roland Postle9 С87, Т12
Atis Praudins 39 - 35 Edwin Silva С87, Т6
Atis Praudins 34 - 12 Dominiek Van West С87, Т12
Atis Praudins 33 - 64 George Slater1 С87, Т12
Atis Praudins 32 - 14 Dmitry Shevel С87, Т12
Atis Praudins 28 - 18 Max Watson С87, Т12
Atis Praudins 27 - 19 Juan Diego Milán С87, Т12
Atis Praudins 26 - 54 Jasper Coosemans1 С87, Т12
Atis Praudins 21 - 8 Vladimir Valis С87, Т12
Atis Praudins 19 - 10 Bruno Caseiro С87, Т12
Atis Praudins 19 - 61 Bert Huylebroeck С87, Т12
Atis Praudins 18 - 11 Branislav Mihic С87, Т12
Atis Praudins 18 - 28 Chris Adnams С87, Т12
Atis Praudins 16 - 30 Ania Piekarska С87, Т12
Atis Praudins 12 - 0 Daniel Pérez С87, Т12
Atis Praudins 12 - 0 Alexandre Costa С87, Т12
Atis Praudins 12 - 0 Rei Frost С87, Т12
Atis Praudins 12 - 0 Paulo Silva С87, Т12
Atis Praudins 6 - 23 Aigars Vitolins С87, Т12
Atis Praudins 5 - 7 Alexandre Jardim С87, Т12
Atis Praudins 5 - 7 Michel Vandecatelle С87, Т12
Atis Praudins 4 - 8 Artur Terezan С87, Т12
Atis Praudins 3 - 9 Sandro Benghi С87, Т12
Atis Praudins 2 - 44 Brad Marshall1 С87, Т12
Raimonds Urtāns 51 - 29 Dmitry Shevel С87, Т12
Raimonds Urtāns 45 - 35 Michel Vandecatelle С87, Т12
Raimonds Urtāns 40 - 23 Dominiek Van West С87, Т12
Raimonds Urtāns 40 - 21 Michal Szopinski С87, Т12
Raimonds Urtāns 34 - 12 Artur Terezan С87, Т12
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница: