Очи во очи (Група: Elite)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « 1 [23 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Juan Diego Milán 22 - 21 Giovanni Orecchioni С92, Т9
Juan Diego Milán 20 - 23 Guillaume Delamarre С92, Т9
Juan Diego Milán 19 - 7 Rei Frost С92, Т9
Juan Diego Milán 18 - 8 Josh Clark С92, Т9
Juan Diego Milán 17 - 77 Dominiek Van West С92, Т9
Juan Diego Milán 16 - 10 Gustavo Bellotto С92, Т9
Juan Diego Milán 15 - 28 Lorenzo Di Buono С92, Т9
Juan Diego Milán 14 - 29 Jean-marc Boissinot С92, Т9
Juan Diego Milán 13 - 30 Paweł Zaburski С92, Т9
Juan Diego Milán 12 - 31 Bruno Caseiro1 С92, Т9
Juan Diego Milán 12 - 13 Kamal Naoui С92, Т9
Juan Diego Milán 9 - 0 Alberto Pérez С92, Т9
Juan Diego Milán 9 - 0 Ivan Silva С92, Т9
Juan Diego Milán 9 - 32 Jean-françois Charbinat С92, Т9
Juan Diego Milán 9 - 68 Jasper Coosemans1 С92, Т9
Juan Diego Milán 8 - 18 Christer Andersson С92, Т9
Juan Diego Milán 8 - 18 Alexei Malkin С92, Т9
Juan Diego Milán 6 - 20 Simone Scarpa С92, Т9
Juan Diego Milán 6 - 71 Rimantas Sagatas4 С92, Т9
Juan Diego Milán 5 - 21 Kai Wen Chew С92, Т9
Juan Diego Milán 5 - 21 Gyuri Székely С92, Т9
Juan Diego Milán 4 - 5 André de Carvalho С92, Т9
Juan Diego Milán 3 - 6 Gideon Rosa С92, Т9
Juan Diego Milán 3 - 6 Francesco Finazzi С92, Т9
Juan Diego Milán 3 - 6 Bernard Bontjer С92, Т9
Juan Diego Milán 3 - 74 George Slater2 С92, Т9
Juan Diego Milán 2 - 7 Andrew Merkel С92, Т9
Juan Diego Milán 2 - 7 Gonzalo Alvarez С92, Т9
Juan Diego Milán 2 - 24 Ilya Vedenikov С92, Т9
Juan Diego Milán 2 - 24 Mihail Morozov С92, Т9
Juan Diego Milán 1 - 25 Pieterjan Staessen С92, Т9
Juan Diego Milán 1 - 8 Brice Meyer С92, Т9
Juan Diego Milán 1 - 8 Andreas Ramann С92, Т9
Juan Diego Milán 0 - 9 Vincent Douchez С92, Т9
Ivan Silva 62 - 32 Alberto Pérez С92, Т9
Ivan Silva 61 - 66 Gyuri Székely С92, Т9
Ivan Silva 45 - 83 Paweł Zaburski С92, Т9
Ivan Silva 40 - 54 Guillaume Delamarre С92, Т9
Ivan Silva 39 - 38 Rei Frost С92, Т9
Ivan Silva 28 - 32 Jean-marc Boissinot С92, Т9
Ivan Silva 21 - 22 Vincent Douchez С92, Т9
Ivan Silva 17 - 77 Dominiek Van West С92, Т9
Ivan Silva 16 - 10 Gustavo Bellotto С92, Т9
Ivan Silva 16 - 10 Andreas Ramann С92, Т9
Ivan Silva 15 - 11 Geoffrey Stanislawski С92, Т9
Ivan Silva 15 - 28 Gonzalo Alvarez С92, Т9
Ivan Silva 15 - 11 Giovanni Orecchioni С92, Т9
Ivan Silva 15 - 28 Jean-françois Charbinat С92, Т9
Ivan Silva 15 - 28 Mihail Morozov С92, Т9
Ivan Silva 14 - 45 Kamal Naoui С92, Т9
Ivan Silva 14 - 12 Gideon Rosa С92, Т9
Ivan Silva 13 - 30 Ilya Vedenikov С92, Т9
Ivan Silva 12 - 31 Wouter Teuwen С92, Т9
Ivan Silva 11 - 15 Alexei Malkin С92, Т9
Ivan Silva 11 - 14 André de Carvalho С92, Т9
Ivan Silva 9 - 17 Bernard Bontjer С92, Т9
Ivan Silva 9 - 17 Kai Wen Chew С92, Т9
Ivan Silva 8 - 18 Josh Clark С92, Т9
Ivan Silva 8 - 18 Lee Harding С92, Т9
Ivan Silva 8 - 18 Pieterjan Staessen С92, Т9
Ivan Silva 8 - 35 Rimantas Sagatas4 С92, Т9
Ivan Silva 8 - 52 Brice Meyer С92, Т9
Ivan Silva 7 - 19 Jasper Coosemans1 С92, Т9
Ivan Silva 5 - 21 Simone Scarpa С92, Т9
Ivan Silva 3 - 23 Kuba Szajbel С92, Т9
Ivan Silva 3 - 23 Bruno Caseiro1 С92, Т9
Ivan Silva 3 - 23 George Slater2 С92, Т9
Ivan Silva 0 - 9 Andrew Merkel С92, Т9
Ivan Silva 0 - 9 Christer Andersson С92, Т9
Ivan Silva 0 - 9 Lorenzo Di Buono С92, Т9
Ivan Silva 0 - 9 Francesco Finazzi С92, Т9
Ivan Silva 0 - 9 Tony Cullen С92, Т9
Ivan Silva 0 - 9 Juan Diego Milán С92, Т9
Paweł Zaburski 124 - 89 Lee Harding С92, Т9
Paweł Zaburski 96 - 32 Mihail Morozov С92, Т9
Paweł Zaburski 91 - 37 Jean-marc Boissinot С92, Т9
Paweł Zaburski 88 - 91 Kuba Szajbel С92, Т9
Paweł Zaburski 83 - 45 Ivan Silva С92, Т9
Paweł Zaburski 81 - 115 George Slater2 С92, Т9
Paweł Zaburski 80 - 98 Jasper Coosemans1 С92, Т9
Paweł Zaburski 78 - 135 Rimantas Sagatas4 С92, Т9
Paweł Zaburski 76 - 68 Kamal Naoui С92, Т9
Paweł Zaburski 68 - 43 Wouter Teuwen С92, Т9
Paweł Zaburski 66 - 79 Gonzalo Alvarez С92, Т9
Paweł Zaburski 66 - 28 Ilya Vedenikov С92, Т9
Paweł Zaburski 65 - 46 Gyuri Székely С92, Т9
Paweł Zaburski 64 - 30 Gustavo Bellotto С92, Т9
Paweł Zaburski 54 - 23 Pieterjan Staessen С92, Т9
Paweł Zaburski 47 - 81 Dominiek Van West С92, Т9
Paweł Zaburski 45 - 15 Simone Scarpa С92, Т9
Paweł Zaburski 44 - 50 Bruno Caseiro1 С92, Т9
Paweł Zaburski 39 - 38 Josh Clark С92, Т9
Paweł Zaburski 37 - 40 Andreas Ramann С92, Т9
Paweł Zaburski 31 - 12 Rei Frost С92, Т9
Paweł Zaburski 31 - 12 Kai Wen Chew С92, Т9
Paweł Zaburski 31 - 12 Christer Andersson С92, Т9
Paweł Zaburski 30 - 13 Lorenzo Di Buono С92, Т9
Paweł Zaburski 30 - 13 Juan Diego Milán С92, Т9
Paweł Zaburski 28 - 12 André de Carvalho С92, Т9
Paweł Zaburski 26 - 17 Bernard Bontjer С92, Т9
Paweł Zaburski 25 - 18 Guillaume Delamarre С92, Т9
Paweł Zaburski 25 - 18 Jean-françois Charbinat С92, Т9
Paweł Zaburski 17 - 9 Alexei Malkin С92, Т9
Paweł Zaburski 14 - 12 Tony Cullen С92, Т9
Paweł Zaburski 10 - 16 Brice Meyer С92, Т9
Paweł Zaburski 8 - 1 Alberto Pérez С92, Т9
Paweł Zaburski 8 - 1 Geoffrey Stanislawski С92, Т9
Paweł Zaburski 1 - 8 Andrew Merkel С92, Т9
Paweł Zaburski 0 - 9 Francesco Finazzi С92, Т9
Paweł Zaburski 0 - 9 Vincent Douchez С92, Т9
Paweł Zaburski 0 - 9 Giovanni Orecchioni С92, Т9
Paweł Zaburski 0 - 9 Gideon Rosa С92, Т9
Mihail Morozov 54 - 40 Wouter Teuwen С92, Т9
Mihail Morozov 52 - 42 Simone Scarpa С92, Т9
Mihail Morozov 49 - 27 Kamal Naoui С92, Т9
Mihail Morozov 48 - 46 Ilya Vedenikov С92, Т9
Mihail Morozov 42 - 18 Tony Cullen С92, Т9
Mihail Morozov 42 - 18 Guillaume Delamarre С92, Т9
Mihail Morozov 41 - 36 Jean-marc Boissinot С92, Т9
Mihail Morozov 40 - 3 Geoffrey Stanislawski С92, Т9
Mihail Morozov 39 - 38 Gonzalo Alvarez С92, Т9
Mihail Morozov 38 - 39 Pieterjan Staessen С92, Т9
Mihail Morozov 34 - 43 Kuba Szajbel С92, Т9
Mihail Morozov 34 - 26 Giovanni Orecchioni С92, Т9
Mihail Morozov 32 - 96 Paweł Zaburski С92, Т9
Mihail Morozov 29 - 47 Jasper Coosemans1 С92, Т9
Mihail Morozov 28 - 15 Ivan Silva С92, Т9
Mihail Morozov 26 - 17 Kai Wen Chew С92, Т9
Mihail Morozov 25 - 18 Alexei Malkin С92, Т9
Mihail Morozov 25 - 15 André de Carvalho С92, Т9
Mihail Morozov 24 - 2 Juan Diego Milán С92, Т9
Mihail Morozov 23 - 54 Bruno Caseiro1 С92, Т9
Mihail Morozov 23 - 20 Gustavo Bellotto С92, Т9
Mihail Morozov 20 - 23 Lee Harding С92, Т9
Mihail Morozov 20 - 73 Dominiek Van West С92, Т9
Mihail Morozov 20 - 74 Rimantas Sagatas4 С92, Т9
Mihail Morozov 18 - 25 Andreas Ramann С92, Т9
Mihail Morozov 17 - 77 George Slater2 С92, Т9
Mihail Morozov 15 - 11 Bernard Bontjer С92, Т9
Mihail Morozov 13 - 13 Josh Clark С92, Т9
Mihail Morozov 12 - 14 Jean-françois Charbinat С92, Т9
Mihail Morozov 10 - 16 Rei Frost С92, Т9
Mihail Morozov 10 - 16 Brice Meyer С92, Т9
Mihail Morozov 8 - 1 Alberto Pérez С92, Т9
Mihail Morozov 8 - 1 Francesco Finazzi С92, Т9
Mihail Morozov 8 - 1 Christer Andersson С92, Т9
Mihail Morozov 7 - 2 Vincent Douchez С92, Т9
Mihail Morozov 7 - 2 Andrew Merkel С92, Т9
Mihail Morozov 6 - 3 Gideon Rosa С92, Т9
Mihail Morozov 4 - 5 Lorenzo Di Buono С92, Т9
Mihail Morozov 2 - 7 Gyuri Székely С92, Т9
Kuba Szajbel 92 - 53 Josh Clark С92, Т9
Kuba Szajbel 91 - 88 Paweł Zaburski С92, Т9
Kuba Szajbel 83 - 61 Kamal Naoui С92, Т9
Kuba Szajbel 61 - 33 Lee Harding С92, Т9
Kuba Szajbel 59 - 69 Bruno Caseiro1 С92, Т9
Kuba Szajbel 58 - 70 Pieterjan Staessen С92, Т9
Kuba Szajbel 55 - 106 Jasper Coosemans1 С92, Т9
Kuba Szajbel 54 - 57 Jean-marc Boissinot С92, Т9
Kuba Szajbel 51 - 26 Gonzalo Alvarez С92, Т9
Kuba Szajbel 48 - 29 Wouter Teuwen С92, Т9
Kuba Szajbel 43 - 34 Mihail Morozov С92, Т9
Kuba Szajbel 43 - 17 Rei Frost С92, Т9
Kuba Szajbel 43 - 119 Rimantas Sagatas4 С92, Т9
Kuba Szajbel 37 - 125 George Slater2 С92, Т9
Kuba Szajbel 36 - 24 Ilya Vedenikov С92, Т9
Kuba Szajbel 36 - 24 Simone Scarpa С92, Т9
Kuba Szajbel 33 - 78 Dominiek Van West С92, Т9
Kuba Szajbel 28 - 32 Juan Diego Milán С92, Т9
Kuba Szajbel 27 - 16 Kai Wen Chew С92, Т9
Kuba Szajbel 26 - 14 André de Carvalho С92, Т9
Kuba Szajbel 24 - 36 Andreas Ramann С92, Т9
Kuba Szajbel 23 - 3 Ivan Silva С92, Т9
Kuba Szajbel 23 - 54 Gyuri Székely С92, Т9
Kuba Szajbel 23 - 20 Lorenzo Di Buono С92, Т9
Kuba Szajbel 19 - 7 Guillaume Delamarre С92, Т9
Kuba Szajbel 18 - 25 Gustavo Bellotto С92, Т9
Kuba Szajbel 16 - 10 Giovanni Orecchioni С92, Т9
Kuba Szajbel 14 - 12 Bernard Bontjer С92, Т9
Kuba Szajbel 13 - 13 Alexei Malkin С92, Т9
Kuba Szajbel 12 - 14 Jean-françois Charbinat С92, Т9
Kuba Szajbel 11 - 15 Tony Cullen С92, Т9
Kuba Szajbel 11 - 15 Brice Meyer С92, Т9
Kuba Szajbel 5 - 4 Geoffrey Stanislawski С92, Т9
Kuba Szajbel 4 - 5 Alberto Pérez С92, Т9
Kuba Szajbel 3 - 6 Andrew Merkel С92, Т9
Kuba Szajbel 1 - 8 Francesco Finazzi С92, Т9
Kuba Szajbel 1 - 8 Vincent Douchez С92, Т9
Kuba Szajbel 1 - 8 Gideon Rosa С92, Т9
Kuba Szajbel 1 - 8 Christer Andersson С92, Т9
Kai Wen Chew 58 - 36 Rei Frost С92, Т9
Kai Wen Chew 55 - 36 André de Carvalho С92, Т9
Kai Wen Chew 48 - 97 Lee Harding С92, Т9
Kai Wen Chew 43 - 51 Jasper Coosemans1 С92, Т9
Kai Wen Chew 38 - 39 Vincent Douchez С92, Т9
Kai Wen Chew 37 - 23 Gonzalo Alvarez С92, Т9
Kai Wen Chew 34 - 60 Ilya Vedenikov С92, Т9
Kai Wen Chew 34 - 9 Giovanni Orecchioni С92, Т9
Kai Wen Chew 33 - 26 Kamal Naoui С92, Т9
Kai Wen Chew 31 - 29 Wouter Teuwen С92, Т9
Страница « 1 [23 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница: