Очи во очи (Група: Rookie - 105)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « 1 [23 4 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Fabio Malakay 2 - 0 Danger Unknown С96, Т9
Fabio Malakay 1 - 6 Davidebello Cardinali С96, Т8
Fabio Malakay 1 - 0 Roberto Damiano С96, Т10
Fabio Malakay 1 - 0 Antonio Cruz С96, Т7
Fabio Malakay 1 - 0 Yajie Li С96, Т8
Fabio Malakay 1 - 0 Dalton Emanuel С96, Т8
Fabio Malakay 1 - 0 Karlo Babić С96, Т9
Fabio Malakay 1 - 0 Mario Tamarit С96, Т7
Fabio Malakay 1 - 0 Josh Cox С96, Т10
Fabio Malakay 1 - 0 Janne Rämö С96, Т10
Fabio Malakay 1 - 0 Franco Ehraije С96, Т8
Fabio Malakay 1 - 2 Fabio Rizza С96, Т3
Fabio Malakay 1 - 0 Joseph Beggs С96, Т9
Fabio Malakay 0 - 10 Tony Dud С96, Т10
Fabio Malakay 0 - 10 Fernando Fernandez С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 6 - 1 Yaami Tachi С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 6 - 1 László Probocskai С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 5 - 0 War Warboy С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 5 - 1 Jo Ha С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 3 - 4 Fabio Malakay С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 3 - 0 Pedro Barberini С96, Т8
Alfonso Fernandez Reinert 3 - 0 Zoltán Csaplár С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 2 - 0 Fabio Rizza С96, Т3
Alfonso Fernandez Reinert 2 - 5 Daniel Veiga С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 2 - 5 Aditama Nugraha С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 2 - 0 Danger Unknown С96, Т9
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 0 Janne Rämö С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 0 Joseph Beggs С96, Т9
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 6 Fernando Fernandez С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 0 Roberto Damiano С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 4 Davidebello Cardinali С96, Т8
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 6 Edison Leite С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 0 Yajie Li С96, Т8
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 6 George Visagie С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 0 Dalton Emanuel С96, Т8
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 0 Karlo Babić С96, Т9
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 6 Olivier Slosse С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 0 Josh Cox С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 1 - 6 Sophos Utm С96, Т10
Alfonso Fernandez Reinert 0 - 1 Franco Ehraije С96, Т8
Alfonso Fernandez Reinert 0 - 2 Aleksander Jegorov С96, Т9
Alfonso Fernandez Reinert 0 - 7 Tony Dud С96, Т10
Tony Dud 10 - 0 Sophos Utm С96, Т10
Tony Dud 10 - 0 Fabio Malakay С96, Т10
Tony Dud 10 - 0 Yaami Tachi С96, Т10
Tony Dud 10 - 0 Edison Leite С96, Т10
Tony Dud 10 - 0 George Visagie С96, Т10
Tony Dud 10 - 0 Aditama Nugraha С96, Т10
Tony Dud 10 - 0 László Probocskai С96, Т10
Tony Dud 9 - 1 Olivier Slosse С96, Т10
Tony Dud 9 - 0 Daniel Veiga С96, Т10
Tony Dud 8 - 0 War Warboy С96, Т10
Tony Dud 8 - 0 Jo Ha С96, Т10
Tony Dud 7 - 3 Fernando Fernandez С96, Т10
Tony Dud 7 - 0 Alfonso Fernandez Reinert С96, Т10
Tony Dud 6 - 1 Davidebello Cardinali С96, Т8
Tony Dud 5 - 0 Zoltán Csaplár С96, Т10
Tony Dud 3 - 0 Fabio Rizza С96, Т3
Tony Dud 3 - 0 Aleksander Jegorov С96, Т9
Tony Dud 3 - 0 Pedro Barberini С96, Т8
Tony Dud 2 - 0 Danger Unknown С96, Т9
Tony Dud 1 - 0 Karlo Babić С96, Т9
Tony Dud 1 - 0 Mario Tamarit С96, Т7
Tony Dud 1 - 0 Josh Cox С96, Т10
Tony Dud 1 - 0 Janne Rämö С96, Т10
Tony Dud 1 - 0 Franco Ehraije С96, Т8
Tony Dud 1 - 0 Joseph Beggs С96, Т9
Tony Dud 1 - 0 Roberto Damiano С96, Т10
Tony Dud 1 - 0 Antonio Cruz С96, Т7
Tony Dud 1 - 0 Yajie Li С96, Т8
Tony Dud 1 - 0 Dalton Emanuel С96, Т8
Yaami Tachi 43 - 38 László Probocskai С96, Т10
Yaami Tachi 23 - 4 War Warboy С96, Т10
Yaami Tachi 18 - 8 Jo Ha С96, Т10
Yaami Tachi 10 - 43 Olivier Slosse С96, Т10
Yaami Tachi 10 - 4 Fabio Rizza С96, Т3
Yaami Tachi 10 - 32 Daniel Veiga С96, Т10
Yaami Tachi 8 - 40 Sophos Utm С96, Т10
Yaami Tachi 8 - 48 Fernando Fernandez С96, Т10
Yaami Tachi 7 - 2 Pedro Barberini С96, Т8
Yaami Tachi 7 - 35 Edison Leite С96, Т10
Yaami Tachi 5 - 30 George Visagie С96, Т10
Yaami Tachi 5 - 0 Zoltán Csaplár С96, Т10
Yaami Tachi 5 - 5 Fabio Malakay С96, Т10
Yaami Tachi 3 - 7 Aditama Nugraha С96, Т10
Yaami Tachi 2 - 0 Danger Unknown С96, Т9
Yaami Tachi 2 - 1 Aleksander Jegorov С96, Т9
Yaami Tachi 1 - 0 Yajie Li С96, Т8
Yaami Tachi 1 - 6 Alfonso Fernandez Reinert С96, Т10
Yaami Tachi 1 - 0 Dalton Emanuel С96, Т8
Yaami Tachi 1 - 0 Karlo Babić С96, Т9
Yaami Tachi 1 - 0 Mario Tamarit С96, Т7
Yaami Tachi 1 - 0 Josh Cox С96, Т10
Yaami Tachi 1 - 0 Janne Rämö С96, Т10
Yaami Tachi 1 - 0 Joseph Beggs С96, Т9
Yaami Tachi 1 - 6 Davidebello Cardinali С96, Т8
Yaami Tachi 1 - 0 Roberto Damiano С96, Т10
Yaami Tachi 1 - 0 Antonio Cruz С96, Т7
Yaami Tachi 0 - 1 Franco Ehraije С96, Т8
Yaami Tachi 0 - 10 Tony Dud С96, Т10
Olivier Slosse 43 - 13 László Probocskai С96, Т10
Olivier Slosse 43 - 10 Yaami Tachi С96, Т10
Olivier Slosse 29 - 18 Sophos Utm С96, Т10
Olivier Slosse 26 - 16 Daniel Veiga С96, Т10
Olivier Slosse 25 - 16 Edison Leite С96, Т10
Olivier Slosse 25 - 2 War Warboy С96, Т10
Olivier Slosse 22 - 33 Fernando Fernandez С96, Т10
Olivier Slosse 21 - 5 Jo Ha С96, Т10
Olivier Slosse 18 - 17 George Visagie С96, Т10
Olivier Slosse 13 - 1 Fabio Rizza С96, Т3
Olivier Slosse 9 - 0 Pedro Barberini С96, Т8
Olivier Slosse 8 - 2 Aditama Nugraha С96, Т10
Olivier Slosse 8 - 2 Fabio Malakay С96, Т10
Olivier Slosse 6 - 1 Alfonso Fernandez Reinert С96, Т10
Olivier Slosse 5 - 0 Zoltán Csaplár С96, Т10
Olivier Slosse 3 - 0 Aleksander Jegorov С96, Т9
Olivier Slosse 3 - 4 Davidebello Cardinali С96, Т8
Olivier Slosse 2 - 0 Danger Unknown С96, Т9
Olivier Slosse 1 - 0 Joseph Beggs С96, Т9
Olivier Slosse 1 - 9 Tony Dud С96, Т10
Olivier Slosse 1 - 0 Roberto Damiano С96, Т10
Olivier Slosse 1 - 0 Antonio Cruz С96, Т7
Olivier Slosse 1 - 0 Yajie Li С96, Т8
Olivier Slosse 1 - 0 Dalton Emanuel С96, Т8
Olivier Slosse 1 - 0 Karlo Babić С96, Т9
Olivier Slosse 1 - 0 Mario Tamarit С96, Т7
Olivier Slosse 1 - 0 Josh Cox С96, Т10
Olivier Slosse 1 - 0 Janne Rämö С96, Т10
Olivier Slosse 1 - 0 Franco Ehraije С96, Т8
Daniel Veiga 32 - 10 Yaami Tachi С96, Т10
Daniel Veiga 30 - 13 László Probocskai С96, Т10
Daniel Veiga 20 - 3 War Warboy С96, Т10
Daniel Veiga 18 - 24 Sophos Utm С96, Т10
Daniel Veiga 16 - 26 Olivier Slosse С96, Т10
Daniel Veiga 16 - 6 Jo Ha С96, Т10
Daniel Veiga 14 - 22 Edison Leite С96, Т10
Daniel Veiga 13 - 18 George Visagie С96, Т10
Daniel Veiga 12 - 31 Fernando Fernandez С96, Т10
Daniel Veiga 8 - 3 Fabio Rizza С96, Т3
Daniel Veiga 6 - 2 Pedro Barberini С96, Т8
Daniel Veiga 5 - 4 Fabio Malakay С96, Т10
Daniel Veiga 5 - 2 Alfonso Fernandez Reinert С96, Т10
Daniel Veiga 4 - 5 Aditama Nugraha С96, Т10
Daniel Veiga 3 - 2 Zoltán Csaplár С96, Т10
Daniel Veiga 1 - 0 Josh Cox С96, Т10
Daniel Veiga 1 - 0 Janne Rämö С96, Т10
Daniel Veiga 1 - 1 Danger Unknown С96, Т9
Daniel Veiga 1 - 0 Joseph Beggs С96, Т9
Daniel Veiga 1 - 2 Aleksander Jegorov С96, Т9
Daniel Veiga 1 - 6 Davidebello Cardinali С96, Т8
Daniel Veiga 1 - 0 Roberto Damiano С96, Т10
Daniel Veiga 1 - 0 Karlo Babić С96, Т9
Daniel Veiga 0 - 1 Mario Tamarit С96, Т7
Daniel Veiga 0 - 1 Franco Ehraije С96, Т8
Daniel Veiga 0 - 9 Tony Dud С96, Т10
Daniel Veiga 0 - 1 Antonio Cruz С96, Т7
Daniel Veiga 0 - 1 Yajie Li С96, Т8
Daniel Veiga 0 - 1 Dalton Emanuel С96, Т8
Sophos Utm 40 - 8 László Probocskai С96, Т10
Sophos Utm 40 - 8 Yaami Tachi С96, Т10
Sophos Utm 26 - 1 War Warboy С96, Т10
Sophos Utm 24 - 18 Daniel Veiga С96, Т10
Sophos Utm 22 - 4 Jo Ha С96, Т10
Sophos Utm 18 - 29 Olivier Slosse С96, Т10
Sophos Utm 16 - 32 Fernando Fernandez С96, Т10
Sophos Utm 16 - 26 Edison Leite С96, Т10
Sophos Utm 14 - 21 George Visagie С96, Т10
Sophos Utm 11 - 3 Fabio Rizza С96, Т3
Sophos Utm 9 - 0 Pedro Barberini С96, Т8
Sophos Utm 7 - 3 Fabio Malakay С96, Т10
Sophos Utm 6 - 1 Alfonso Fernandez Reinert С96, Т10
Sophos Utm 5 - 5 Aditama Nugraha С96, Т10
Sophos Utm 5 - 0 Zoltán Csaplár С96, Т10
Sophos Utm 3 - 0 Aleksander Jegorov С96, Т9
Sophos Utm 2 - 0 Danger Unknown С96, Т9
Sophos Utm 1 - 0 Yajie Li С96, Т8
Sophos Utm 1 - 0 Dalton Emanuel С96, Т8
Sophos Utm 1 - 0 Karlo Babić С96, Т9
Sophos Utm 1 - 0 Mario Tamarit С96, Т7
Sophos Utm 1 - 0 Josh Cox С96, Т10
Sophos Utm 1 - 0 Janne Rämö С96, Т10
Sophos Utm 1 - 0 Joseph Beggs С96, Т9
Sophos Utm 1 - 6 Davidebello Cardinali С96, Т8
Sophos Utm 1 - 0 Roberto Damiano С96, Т10
Sophos Utm 1 - 0 Antonio Cruz С96, Т7
Sophos Utm 0 - 1 Franco Ehraije С96, Т8
Sophos Utm 0 - 10 Tony Dud С96, Т10
George Visagie 31 - 4 László Probocskai С96, Т10
George Visagie 30 - 5 Yaami Tachi С96, Т10
George Visagie 26 - 1 War Warboy С96, Т10
George Visagie 24 - 1 Jo Ha С96, Т10
George Visagie 21 - 14 Sophos Utm С96, Т10
George Visagie 18 - 13 Daniel Veiga С96, Т10
George Visagie 17 - 18 Olivier Slosse С96, Т10
George Visagie 16 - 18 Edison Leite С96, Т10
George Visagie 14 - 21 Fernando Fernandez С96, Т10
George Visagie 14 - 0 Fabio Rizza С96, Т3
George Visagie 9 - 1 Aditama Nugraha С96, Т10
George Visagie 9 - 0 Pedro Barberini С96, Т8
George Visagie 7 - 3 Fabio Malakay С96, Т10
Страница « 1 [23 4 »Брзо одете на страница: