Очи во очи (Група: Elite)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « 1 2 3 ... 6 7 [8Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Andrew Merkel 2 - 8 Wouter Teuwen С92, Т10
Andrew Merkel 2 - 8 Gustavo Bellotto С92, Т10
Andrew Merkel 0 - 10 George Slater2 С92, Т10
Andrew Merkel 0 - 10 Dominiek Van West С92, Т10
Bruno Caseiro1 70 - 59 Kuba Szajbel С92, Т10
Bruno Caseiro1 61 - 51 Giovanni Orecchioni С92, Т10
Bruno Caseiro1 59 - 36 Josh Clark С92, Т10
Bruno Caseiro1 58 - 87 Jasper Coosemans1 С92, Т10
Bruno Caseiro1 55 - 23 Pieterjan Staessen С92, Т10
Bruno Caseiro1 54 - 24 Mihail Morozov С92, Т10
Bruno Caseiro1 51 - 44 Paweł Zaburski С92, Т10
Bruno Caseiro1 50 - 96 Rimantas Sagatas4 С92, Т10
Bruno Caseiro1 49 - 46 Lee Harding С92, Т10
Bruno Caseiro1 49 - 28 Kamal Naoui С92, Т10
Bruno Caseiro1 47 - 31 Rei Frost С92, Т10
Bruno Caseiro1 47 - 14 Simone Scarpa С92, Т10
Bruno Caseiro1 45 - 16 Jean-marc Boissinot С92, Т10
Bruno Caseiro1 44 - 102 George Slater2 С92, Т10
Bruno Caseiro1 44 - 51 Wouter Teuwen С92, Т10
Bruno Caseiro1 39 - 22 Ilya Vedenikov С92, Т10
Bruno Caseiro1 39 - 22 Kai Wen Chew С92, Т10
Bruno Caseiro1 39 - 39 Alberto Pérez С92, Т10
Bruno Caseiro1 38 - 23 Bernard Bontjer С92, Т10
Bruno Caseiro1 38 - 57 Dominiek Van West С92, Т10
Bruno Caseiro1 34 - 7 André de Carvalho С92, Т10
Bruno Caseiro1 31 - 13 Juan Diego Milán С92, Т10
Bruno Caseiro1 24 - 3 Ivan Silva С92, Т10
Bruno Caseiro1 22 - 5 Alexei Malkin С92, Т10
Bruno Caseiro1 20 - 7 Jean-françois Charbinat С92, Т10
Bruno Caseiro1 19 - 8 Tony Cullen С92, Т10
Bruno Caseiro1 17 - 10 Gonzalo Alvarez С92, Т10
Bruno Caseiro1 16 - 45 Gustavo Bellotto С92, Т10
Bruno Caseiro1 14 - 13 Brice Meyer С92, Т10
Bruno Caseiro1 10 - 0 Guillaume Delamarre С92, Т10
Bruno Caseiro1 10 - 0 Geoffrey Stanislawski С92, Т10
Bruno Caseiro1 9 - 1 Francesco Finazzi С92, Т10
Bruno Caseiro1 7 - 3 Christer Andersson С92, Т10
Bruno Caseiro1 7 - 3 Andrew Merkel С92, Т10
Bruno Caseiro1 6 - 4 Vincent Douchez С92, Т10
Bruno Caseiro1 6 - 4 Andreas Ramann С92, Т10
Bruno Caseiro1 6 - 4 Gideon Rosa С92, Т10
Bruno Caseiro1 6 - 4 Lorenzo Di Buono С92, Т10
Bruno Caseiro1 1 - 26 Gyuri Székely С92, Т10
Simone Scarpa 44 - 68 Ilya Vedenikov С92, Т10
Simone Scarpa 42 - 53 Mihail Morozov С92, Т10
Simone Scarpa 35 - 26 Guillaume Delamarre С92, Т10
Simone Scarpa 29 - 32 Jasper Coosemans1 С92, Т10
Simone Scarpa 27 - 34 Pieterjan Staessen С92, Т10
Simone Scarpa 27 - 17 Alexei Malkin С92, Т10
Simone Scarpa 24 - 37 Kuba Szajbel С92, Т10
Simone Scarpa 22 - 22 Lee Harding С92, Т10
Simone Scarpa 22 - 22 Kai Wen Chew С92, Т10
Simone Scarpa 21 - 6 Ivan Silva С92, Т10
Simone Scarpa 20 - 23 Kamal Naoui С92, Т10
Simone Scarpa 20 - 7 Juan Diego Milán С92, Т10
Simone Scarpa 20 - 21 André de Carvalho С92, Т10
Simone Scarpa 18 - 26 Wouter Teuwen С92, Т10
Simone Scarpa 18 - 9 Geoffrey Stanislawski С92, Т10
Simone Scarpa 17 - 10 Jean-marc Boissinot С92, Т10
Simone Scarpa 17 - 10 Francesco Finazzi С92, Т10
Simone Scarpa 17 - 44 Rimantas Sagatas4 С92, Т10
Simone Scarpa 15 - 46 Paweł Zaburski С92, Т10
Simone Scarpa 14 - 47 Bruno Caseiro1 С92, Т10
Simone Scarpa 14 - 47 George Slater2 С92, Т10
Simone Scarpa 13 - 14 Rei Frost С92, Т10
Simone Scarpa 13 - 31 Tony Cullen С92, Т10
Simone Scarpa 12 - 15 Bernard Bontjer С92, Т10
Simone Scarpa 11 - 16 Josh Clark С92, Т10
Simone Scarpa 10 - 17 Jean-françois Charbinat С92, Т10
Simone Scarpa 10 - 17 Gonzalo Alvarez С92, Т10
Simone Scarpa 9 - 35 Brice Meyer С92, Т10
Simone Scarpa 8 - 53 Dominiek Van West С92, Т10
Simone Scarpa 6 - 4 Alberto Pérez С92, Т10
Simone Scarpa 1 - 9 Andrew Merkel С92, Т10
Simone Scarpa 1 - 9 Lorenzo Di Buono С92, Т10
Simone Scarpa 0 - 10 Christer Andersson С92, Т10
Simone Scarpa 0 - 10 Vincent Douchez С92, Т10
Simone Scarpa 0 - 10 Giovanni Orecchioni С92, Т10
Simone Scarpa 0 - 10 Gyuri Székely С92, Т10
Simone Scarpa 0 - 10 Andreas Ramann С92, Т10
Simone Scarpa 0 - 10 Gideon Rosa С92, Т10
Simone Scarpa 0 - 10 Gustavo Bellotto С92, Т10
André de Carvalho 40 - 52 Lee Harding С92, Т10
André de Carvalho 40 - 20 Gonzalo Alvarez С92, Т10
André de Carvalho 36 - 56 Kai Wen Chew С92, Т10
André de Carvalho 32 - 29 Vincent Douchez С92, Т10
André de Carvalho 25 - 18 Jean-françois Charbinat С92, Т10
André de Carvalho 21 - 20 Simone Scarpa С92, Т10
André de Carvalho 20 - 20 Kamal Naoui С92, Т10
André de Carvalho 18 - 23 Pieterjan Staessen С92, Т10
André de Carvalho 16 - 10 Jean-marc Boissinot С92, Т10
André de Carvalho 15 - 11 Ivan Silva С92, Т10
André de Carvalho 15 - 26 Mihail Morozov С92, Т10
André de Carvalho 15 - 26 Kuba Szajbel С92, Т10
André de Carvalho 14 - 27 Ilya Vedenikov С92, Т10
André de Carvalho 13 - 28 Wouter Teuwen С92, Т10
André de Carvalho 13 - 28 Paweł Zaburski С92, Т10
André de Carvalho 13 - 28 Jasper Coosemans1 С92, Т10
André de Carvalho 12 - 14 Josh Clark С92, Т10
André de Carvalho 12 - 14 Alexei Malkin С92, Т10
André de Carvalho 11 - 30 Rimantas Sagatas4 С92, Т10
André de Carvalho 10 - 16 Bernard Bontjer С92, Т10
André de Carvalho 10 - 0 Alberto Pérez С92, Т10
André de Carvalho 9 - 1 Guillaume Delamarre С92, Т10
André de Carvalho 9 - 17 Rei Frost С92, Т10
André de Carvalho 9 - 1 Geoffrey Stanislawski С92, Т10
André de Carvalho 8 - 18 Brice Meyer С92, Т10
André de Carvalho 7 - 34 Bruno Caseiro1 С92, Т10
André de Carvalho 7 - 3 Giovanni Orecchioni С92, Т10
André de Carvalho 5 - 5 Francesco Finazzi С92, Т10
André de Carvalho 5 - 36 George Slater2 С92, Т10
André de Carvalho 5 - 5 Andrew Merkel С92, Т10
André de Carvalho 5 - 5 Juan Diego Milán С92, Т10
André de Carvalho 4 - 6 Lorenzo Di Buono С92, Т10
André de Carvalho 3 - 7 Christer Andersson С92, Т10
André de Carvalho 3 - 7 Andreas Ramann С92, Т10
André de Carvalho 3 - 7 Gideon Rosa С92, Т10
André de Carvalho 3 - 7 Gustavo Bellotto С92, Т10
André de Carvalho 3 - 7 Tony Cullen С92, Т10
André de Carvalho 2 - 8 Gyuri Székely С92, Т10
André de Carvalho 2 - 39 Dominiek Van West С92, Т10
Francesco Finazzi 16 - 11 Giovanni Orecchioni С92, Т10
Francesco Finazzi 15 - 12 Jean-marc Boissinot С92, Т10
Francesco Finazzi 10 - 0 Lee Harding С92, Т10
Francesco Finazzi 10 - 0 Ivan Silva С92, Т10
Francesco Finazzi 10 - 17 Simone Scarpa С92, Т10
Francesco Finazzi 10 - 0 Geoffrey Stanislawski С92, Т10
Francesco Finazzi 10 - 0 Alberto Pérez С92, Т10
Francesco Finazzi 10 - 0 Paweł Zaburski С92, Т10
Francesco Finazzi 10 - 17 Vincent Douchez С92, Т10
Francesco Finazzi 10 - 0 Guillaume Delamarre С92, Т10
Francesco Finazzi 9 - 0 Kamal Naoui С92, Т10
Francesco Finazzi 9 - 18 Josh Clark С92, Т10
Francesco Finazzi 9 - 1 Kuba Szajbel С92, Т10
Francesco Finazzi 6 - 21 Andrew Merkel С92, Т10
Francesco Finazzi 6 - 4 Juan Diego Milán С92, Т10
Francesco Finazzi 5 - 5 André de Carvalho С92, Т10
Francesco Finazzi 5 - 5 Alexei Malkin С92, Т10
Francesco Finazzi 3 - 24 Wouter Teuwen С92, Т10
Francesco Finazzi 3 - 7 Lorenzo Di Buono С92, Т10
Francesco Finazzi 3 - 7 Tony Cullen С92, Т10
Francesco Finazzi 2 - 8 Pieterjan Staessen С92, Т10
Francesco Finazzi 2 - 8 Jean-françois Charbinat С92, Т10
Francesco Finazzi 2 - 8 Andreas Ramann С92, Т10
Francesco Finazzi 2 - 8 Gideon Rosa С92, Т10
Francesco Finazzi 2 - 8 Christer Andersson С92, Т10
Francesco Finazzi 1 - 9 Rei Frost С92, Т10
Francesco Finazzi 1 - 9 Bruno Caseiro1 С92, Т10
Francesco Finazzi 1 - 9 Bernard Bontjer С92, Т10
Francesco Finazzi 1 - 9 Mihail Morozov С92, Т10
Francesco Finazzi 1 - 9 Gonzalo Alvarez С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 Ilya Vedenikov С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 Gyuri Székely С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 Brice Meyer С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 George Slater2 С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 Dominiek Van West С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 Kai Wen Chew С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 Rimantas Sagatas4 С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 Gustavo Bellotto С92, Т10
Francesco Finazzi 0 - 10 Jasper Coosemans1 С92, Т10
Страница « 1 2 3 ... 6 7 [8Брзо одете на страница: