Национален нокаут Куп .


Белешка: За ова натпреварување, само најдобрите 30 од секоја земја по трка се бројат.

К Круг 1 Круг 2 Четвртина финале Полу финале Финале Победник
1. Франција 3 Франција 3 Франција 2 Франција 0 Англија 0 Италија
18. Австралија 0
17. Белгија 3 Белгија 0
23. Финска 0
20. Чешка Република 3 Чешка Република 0 Аргентина 1
29. Естонија 0
9. Руска Федерација 1 Аргентина 3
8. Аргентина 2
5. Португалија 3 Португалија 3 Португалија 0 Англија 3
16. Шведска 0
13. Бугарија 3 Бугарија 0
11. Литванија 0
31. Хрватска 0 Грција 0 Англија 3
15. Грција 3
19. Холандија 0 Англија 3
4. Англија 3
3. Бразил 3 Бразил 3 Бразил 3 Бразил 1 Италија 3
14. САД 0
32. Уругвај 0 Германија 0
10. Германија 3
26. Србија 0 Романија 0 Унгарија 0
21. Романија 3
27. Латвија 0 Унгарија 3
6. Унгарија 3
7. Полска 3 Полска 3 Полска 0 Италија 2
22. Канада 0
28. Турција 0 Венецуела 0
25. Венецуела 3
30. Мексико 0 Шпанија 0 Италија 3
12. Шпанија 3
24. Словачка 0 Италија 3
2. Италија 3