Национален нокаут Куп .


Белешка: За ова натпреварување, само најдобрите 30 од секоја земја по трка се бројат.

К Круг 1 Круг 2 Четвртина финале Полу финале Финале Победник
1. Португалија 1                                                                                                       
30. Австрија 0
12. САД 1                     
25. Литванија 0
15. Холандија 1                                          
31. Естонија 0
13. Австралија 0                     
8. Унгарија 1
5. Франција 1                                                               
28. Јужна Африка 0
21. Турција 1                     
27. Хрватска 0
11. Германија 0                                          
10. Грција 1
14. Руска Федерација 0                     
4. Италија 1
3. Полска 1                                                                                    
22. Чешка Република 0
24. Словачка 0                     
19. Бугарија 1
17. Канада 0                                          
18. Финска 1
16. Романија 0                     
6. Англија 1
7. Аргентина 1                                                               
29. Индија 0
23. Венецуела 1                     
26. Србија 0
20. Белгија 1                                          
32. Мексико 0
9. Шпанија 0                     
2. Бразил 1