Satu sama satu (Kumpulan: Amateur - 81)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 ... 5 6 7 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Krzysztof Pasierb 90 - 37 Norbert Lakatos M74, P3
Krzysztof Pasierb 80 - 52 Jacek Kasperkiewicz M74, P3
Krzysztof Pasierb 56 - 53 János Karsza M74, P3
Krzysztof Pasierb 52 - 48 Róbert Gross M74, P3
Krzysztof Pasierb 45 - 68 Miro Mihnev M74, P3
Krzysztof Pasierb 43 - 67 Willie Pieroni M74, P3
Krzysztof Pasierb 42 - 90 Francis Perera M74, P3
Krzysztof Pasierb 39 - 72 Nuno Santos M74, P3
Krzysztof Pasierb 32 - 36 Tihomir Varamezov M74, P3
Krzysztof Pasierb 28 - 5 Arnaldo Vergara M74, P3
Krzysztof Pasierb 26 - 46 Filip Popovski M74, P3
Krzysztof Pasierb 26 - 23 Stefano Costalunga M74, P3
Krzysztof Pasierb 24 - 27 Csaba Kuti Horváth M74, P3
Krzysztof Pasierb 23 - 28 Alessandro Giove M74, P3
Krzysztof Pasierb 22 - 29 Vadim Podrez M74, P3
Krzysztof Pasierb 21 - 30 József Szente M74, P3
Krzysztof Pasierb 20 - 15 Rafael Talaisys M74, P3
Krzysztof Pasierb 20 - 15 Pedro Braga M74, P3
Krzysztof Pasierb 19 - 16 Las Geldenhuys M74, P3
Krzysztof Pasierb 19 - 16 Federico Pereyra M74, P3
Krzysztof Pasierb 15 - 3 Alex Blackrain M74, P3
Krzysztof Pasierb 11 - 5 Ernesto Barrueta M74, P3
Krzysztof Pasierb 11 - 7 Gergely Noficzer M74, P3
Krzysztof Pasierb 10 - 25 Jaroslav Nácovský M74, P3
Krzysztof Pasierb 6 - 12 Phuong Ho M74, P3
Krzysztof Pasierb 3 - 12 Domagoj Baranjaji M73, P17
Krzysztof Pasierb 3 - 0 Nicolás Rosas M74, P3
Krzysztof Pasierb 3 - 0 Patrick Conroy M74, P3
Krzysztof Pasierb 3 - 15 Mateusz Wieczorek M74, P3
Krzysztof Pasierb 2 - 1 Michi Pezza M74, P3
Krzysztof Pasierb 2 - 1 Cristiano Freitas M74, P3
Krzysztof Pasierb 2 - 1 Philip Kan M74, P3
Krzysztof Pasierb 2 - 1 Telek Elek M74, P3
Krzysztof Pasierb 1 - 2 Lubos Kasicky M74, P3
Krzysztof Pasierb 1 - 1 Miguel Marin M74, P2
Krzysztof Pasierb 0 - 3 Paul Shirnin M74, P3
Krzysztof Pasierb 0 - 3 Eduardo Hoepers M74, P3
Cristiano Freitas 3 - 0 Patrick Conroy M74, P3
Cristiano Freitas 3 - 0 Ernesto Barrueta M74, P3
Cristiano Freitas 3 - 0 Nicolás Rosas M74, P3
Cristiano Freitas 3 - 0 Alex Blackrain M74, P3
Cristiano Freitas 2 - 0 Róbert Gross M74, P3
Cristiano Freitas 2 - 1 Michi Pezza M74, P3
Cristiano Freitas 1 - 2 Krzysztof Pasierb M74, P3
Cristiano Freitas 1 - 2 Telek Elek M74, P3
Cristiano Freitas 1 - 2 Philip Kan M74, P3
Cristiano Freitas 1 - 2 Phuong Ho M74, P3
Cristiano Freitas 1 - 2 Gergely Noficzer M74, P3
Cristiano Freitas 1 - 2 Pedro Braga M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Csaba Kuti Horváth M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Jacek Kasperkiewicz M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 János Karsza M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Las Geldenhuys M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Jaroslav Nácovský M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Rafael Talaisys M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Lubos Kasicky M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 2 Filip Popovski M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Eduardo Hoepers M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Vadim Podrez M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 2 Miguel Marin M74, P2
Cristiano Freitas 0 - 3 Nuno Santos M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Alessandro Giove M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 József Szente M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Francis Perera M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Federico Pereyra M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Arnaldo Vergara M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Mateusz Wieczorek M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Miro Mihnev M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Stefano Costalunga M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Tihomir Varamezov M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Paul Shirnin M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 2 Willie Pieroni M74, P3
Cristiano Freitas 0 - 3 Norbert Lakatos M74, P3
Mateusz Wieczorek 29 - 8 Norbert Lakatos M74, P3
Mateusz Wieczorek 25 - 12 Gergely Noficzer M74, P3
Mateusz Wieczorek 18 - 2 Alex Blackrain M74, P3
Mateusz Wieczorek 18 - 2 Jacek Kasperkiewicz M74, P3
Mateusz Wieczorek 17 - 3 Pedro Braga M74, P3
Mateusz Wieczorek 16 - 3 Arnaldo Vergara M74, P3
Mateusz Wieczorek 16 - 2 Ernesto Barrueta M74, P3
Mateusz Wieczorek 15 - 3 Krzysztof Pasierb M74, P3
Mateusz Wieczorek 15 - 5 Federico Pereyra M74, P3
Mateusz Wieczorek 14 - 6 Phuong Ho M74, P3
Mateusz Wieczorek 13 - 7 Rafael Talaisys M74, P3
Mateusz Wieczorek 12 - 3 Róbert Gross M74, P3
Mateusz Wieczorek 11 - 3 Miro Mihnev M74, P3
Mateusz Wieczorek 10 - 10 Las Geldenhuys M74, P3
Mateusz Wieczorek 10 - 7 Domagoj Baranjaji M73, P17
Mateusz Wieczorek 10 - 10 Stefano Costalunga M74, P3
Mateusz Wieczorek 9 - 11 Jaroslav Nácovský M74, P3
Mateusz Wieczorek 8 - 12 Lubos Kasicky M74, P3
Mateusz Wieczorek 8 - 8 Filip Popovski M74, P3
Mateusz Wieczorek 7 - 13 Francis Perera M74, P3
Mateusz Wieczorek 6 - 11 Willie Pieroni M74, P3
Mateusz Wieczorek 6 - 13 János Karsza M74, P3
Mateusz Wieczorek 6 - 14 Alessandro Giove M74, P3
Mateusz Wieczorek 5 - 15 Tihomir Varamezov M74, P3
Mateusz Wieczorek 5 - 14 Nuno Santos M74, P3
Mateusz Wieczorek 4 - 16 Csaba Kuti Horváth M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 0 Telek Elek M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 0 Michi Pezza M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 0 Paul Shirnin M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 0 Eduardo Hoepers M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 0 Philip Kan M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 0 Nicolás Rosas M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 17 József Szente M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 0 Patrick Conroy M74, P3
Mateusz Wieczorek 3 - 0 Cristiano Freitas M74, P3
Mateusz Wieczorek 2 - 0 Miguel Marin M74, P2
Mateusz Wieczorek 1 - 19 Vadim Podrez M74, P3
Lubos Kasicky 12 - 8 Mateusz Wieczorek M74, P3
Lubos Kasicky 12 - 8 József Szente M74, P3
Lubos Kasicky 11 - 9 János Karsza M74, P3
Lubos Kasicky 4 - 33 Nuno Santos M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Alex Blackrain M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Telek Elek M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Philip Kan M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Patrick Conroy M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Arnaldo Vergara M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Cristiano Freitas M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Ernesto Barrueta M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Nicolás Rosas M74, P3
Lubos Kasicky 3 - 0 Michi Pezza M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 1 Norbert Lakatos M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 1 Jacek Kasperkiewicz M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 1 Krzysztof Pasierb M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 1 Eduardo Hoepers M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 0 Miguel Marin M74, P2
Lubos Kasicky 2 - 0 Róbert Gross M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 1 Phuong Ho M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 1 Stefano Costalunga M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 1 Gergely Noficzer M74, P3
Lubos Kasicky 2 - 1 Pedro Braga M74, P3
Lubos Kasicky 1 - 2 Rafael Talaisys M74, P3
Lubos Kasicky 1 - 2 Federico Pereyra M74, P3
Lubos Kasicky 1 - 2 Miro Mihnev M74, P3
Lubos Kasicky 1 - 2 Paul Shirnin M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 3 Csaba Kuti Horváth M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 3 Las Geldenhuys M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 3 Jaroslav Nácovský M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 2 Filip Popovski M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 3 Vadim Podrez M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 3 Alessandro Giove M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 3 Francis Perera M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 3 Tihomir Varamezov M74, P3
Lubos Kasicky 0 - 2 Willie Pieroni M74, P3
Gergely Noficzer 15 - 5 Alex Blackrain M74, P3
Gergely Noficzer 14 - 5 Arnaldo Vergara M74, P3
Gergely Noficzer 12 - 6 Ernesto Barrueta M74, P3
Gergely Noficzer 12 - 8 Jacek Kasperkiewicz M74, P3
Gergely Noficzer 12 - 25 Mateusz Wieczorek M74, P3
Gergely Noficzer 11 - 9 Norbert Lakatos M74, P3
Gergely Noficzer 7 - 11 Krzysztof Pasierb M74, P3
Gergely Noficzer 6 - 14 Pedro Braga M74, P3
Gergely Noficzer 5 - 15 Alessandro Giove M74, P3
Gergely Noficzer 4 - 13 Domagoj Baranjaji M73, P17
Gergely Noficzer 4 - 11 Róbert Gross M74, P3
Gergely Noficzer 4 - 16 Phuong Ho M74, P3
Gergely Noficzer 3 - 17 Stefano Costalunga M74, P3
Gergely Noficzer 3 - 17 Las Geldenhuys M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 1 Telek Elek M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 1 Michi Pezza M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 15 Willie Pieroni M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 17 János Karsza M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 18 Jaroslav Nácovský M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 18 Rafael Talaisys M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 1 Philip Kan M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 1 Nicolás Rosas M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 1 Patrick Conroy M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 18 Federico Pereyra M74, P3
Gergely Noficzer 2 - 1 Cristiano Freitas M74, P3
Gergely Noficzer 1 - 2 Lubos Kasicky M74, P3
Gergely Noficzer 1 - 19 Tihomir Varamezov M74, P3
Gergely Noficzer 1 - 19 Csaba Kuti Horváth M74, P3
Gergely Noficzer 1 - 15 Filip Popovski M74, P3
Gergely Noficzer 1 - 1 Miguel Marin M74, P2
Gergely Noficzer 1 - 19 József Szente M74, P3
Gergely Noficzer 1 - 13 Miro Mihnev M74, P3
Gergely Noficzer 0 - 3 Paul Shirnin M74, P3
Gergely Noficzer 0 - 3 Eduardo Hoepers M74, P3
Gergely Noficzer 0 - 20 Vadim Podrez M74, P3
Gergely Noficzer 0 - 19 Nuno Santos M74, P3
Gergely Noficzer 0 - 20 Francis Perera M74, P3
Vadim Podrez 53 - 15 Stefano Costalunga M74, P3
Vadim Podrez 42 - 12 Norbert Lakatos M74, P3
Vadim Podrez 39 - 15 Jacek Kasperkiewicz M74, P3
Vadim Podrez 38 - 16 Tihomir Varamezov M74, P3
Vadim Podrez 34 - 3 Las Geldenhuys M74, P3
Vadim Podrez 34 - 3 Rafael Talaisys M74, P3
Vadim Podrez 34 - 3 Federico Pereyra M74, P3
Vadim Podrez 33 - 4 Pedro Braga M74, P3
Vadim Podrez 31 - 23 Csaba Kuti Horváth M74, P3
Vadim Podrez 31 - 23 Alessandro Giove M74, P3
Vadim Podrez 31 - 4 Arnaldo Vergara M74, P3
Vadim Podrez 30 - 19 János Karsza M74, P3
Vadim Podrez 29 - 22 Krzysztof Pasierb M74, P3
Vadim Podrez 27 - 27 Francis Perera M74, P3
Vadim Podrez 27 - 9 Miro Mihnev M74, P3
Vadim Podrez 25 - 12 Jaroslav Nácovský M74, P3
Vadim Podrez 24 - 20 Filip Popovski M74, P3
Halaman « [12 3 ... 5 6 7 »Lompat ke halaman: