Satu sama satu (Kumpulan: Master - 5)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 ... 6 7 8 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Aigars Vitolins 28 - 13 Florencia Caro M77, P7
Aigars Vitolins 24 - 0 Stephen Bewers M77, P7
Aigars Vitolins 22 - 1 Gábor Besenyi M77, P7
Aigars Vitolins 19 - 5 Jorge Bento M77, P7
Aigars Vitolins 18 - 5 Toto Soave M77, P7
Aigars Vitolins 18 - 6 Geoff Atkin M77, P7
Aigars Vitolins 18 - 6 Sami Hamada M77, P7
Aigars Vitolins 17 - 7 Alexei Malkin M77, P7
Aigars Vitolins 16 - 8 Jan Velske2 M77, P7
Aigars Vitolins 15 - 9 John Ibbotson M77, P7
Aigars Vitolins 15 - 9 Aleksandr Gerassimtsik M77, P7
Aigars Vitolins 14 - 10 Jean-françois Charbinat M77, P7
Aigars Vitolins 14 - 10 Nick Tsagarakis M77, P7
Aigars Vitolins 13 - 11 Andrej Rilke M77, P7
Aigars Vitolins 5 - 2 Stuart Aspey M77, P7
Aigars Vitolins 5 - 2 Viesturs Berzins M77, P7
Aigars Vitolins 5 - 2 Thanos Tsial M77, P7
Aigars Vitolins 4 - 3 Erik Gaitz M77, P7
Aigars Vitolins 4 - 3 Martin Freeth M77, P7
Aigars Vitolins 4 - 3 Wolfgang Haas M77, P7
Aigars Vitolins 4 - 3 Nestor Vicente M77, P7
Aigars Vitolins 4 - 3 Henri Dormann M77, P7
Aigars Vitolins 4 - 3 André Henriques M77, P7
Aigars Vitolins 4 - 3 Mikael Brostrom M77, P7
Aigars Vitolins 4 - 3 Richard Molyneaux M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Fabio Maniscalco M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Richard Farrelly M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Tim Villars M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Tiago Mendes M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 21 Ivica Maričević M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Emma Chalkley M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Carlos Jimenez M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Filipe Miguel M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Daniel Douglas M77, P7
Aigars Vitolins 3 - 4 Tianhao Chen M77, P7
Aigars Vitolins 2 - 5 Alfredo José M77, P7
Aigars Vitolins 1 - 6 Alex Tkachenko M77, P7
Aigars Vitolins 1 - 6 Mato Nikic M77, P7
Aigars Vitolins 1 - 6 Peter Both M77, P7
Tiago Mendes 24 - 17 Stuart Aspey M77, P7
Tiago Mendes 15 - 9 Viesturs Berzins M77, P7
Tiago Mendes 13 - 11 Sami Hamada M77, P7
Tiago Mendes 12 - 12 Martin Freeth M77, P7
Tiago Mendes 12 - 12 Ivica Maričević M77, P7
Tiago Mendes 12 - 11 Gábor Besenyi M77, P7
Tiago Mendes 11 - 13 Alex Tkachenko M77, P7
Tiago Mendes 11 - 13 Richard Farrelly M77, P7
Tiago Mendes 11 - 13 Richard Molyneaux M77, P7
Tiago Mendes 11 - 30 Nick Tsagarakis M77, P7
Tiago Mendes 10 - 14 Aleksandr Gerassimtsik M77, P7
Tiago Mendes 10 - 14 Carlos Jimenez M77, P7
Tiago Mendes 9 - 15 Alfredo José M77, P7
Tiago Mendes 9 - 15 Jorge Bento M77, P7
Tiago Mendes 9 - 15 Alexei Malkin M77, P7
Tiago Mendes 8 - 16 Mikael Brostrom M77, P7
Tiago Mendes 7 - 17 Toto Soave M77, P7
Tiago Mendes 7 - 17 Mato Nikic M77, P7
Tiago Mendes 7 - 17 Nestor Vicente M77, P7
Tiago Mendes 7 - 32 Tianhao Chen M77, P7
Tiago Mendes 7 - 17 Daniel Douglas M77, P7
Tiago Mendes 6 - 1 Stephen Bewers M77, P7
Tiago Mendes 6 - 35 Andrej Rilke M77, P7
Tiago Mendes 4 - 3 Aigars Vitolins M77, P7
Tiago Mendes 4 - 3 Erik Gaitz M77, P7
Tiago Mendes 3 - 4 Tim Villars M77, P7
Tiago Mendes 3 - 4 Wolfgang Haas M77, P7
Tiago Mendes 3 - 4 Thanos Tsial M77, P7
Tiago Mendes 3 - 4 Henri Dormann M77, P7
Tiago Mendes 3 - 4 Geoff Atkin M77, P7
Tiago Mendes 3 - 21 Peter Both M77, P7
Tiago Mendes 2 - 5 Fabio Maniscalco M77, P7
Tiago Mendes 2 - 22 John Ibbotson M77, P7
Tiago Mendes 2 - 5 Emma Chalkley M77, P7
Tiago Mendes 2 - 5 André Henriques M77, P7
Tiago Mendes 2 - 5 Filipe Miguel M77, P7
Tiago Mendes 0 - 7 Jean-françois Charbinat M77, P7
Tiago Mendes 0 - 7 Florencia Caro M77, P7
Tiago Mendes 0 - 7 Jan Velske2 M77, P7
Filipe Miguel 26 - 15 Andrej Rilke M77, P7
Filipe Miguel 13 - 11 Jorge Bento M77, P7
Filipe Miguel 8 - 16 Mikael Brostrom M77, P7
Filipe Miguel 7 - 0 Stephen Bewers M77, P7
Filipe Miguel 6 - 1 Viesturs Berzins M77, P7
Filipe Miguel 6 - 0 Gábor Besenyi M77, P7
Filipe Miguel 6 - 1 Richard Molyneaux M77, P7
Filipe Miguel 6 - 18 Toto Soave M77, P7
Filipe Miguel 5 - 2 Richard Farrelly M77, P7
Filipe Miguel 5 - 2 Ivica Maričević M77, P7
Filipe Miguel 5 - 2 Wolfgang Haas M77, P7
Filipe Miguel 5 - 2 Thanos Tsial M77, P7
Filipe Miguel 5 - 2 Emma Chalkley M77, P7
Filipe Miguel 5 - 2 Henri Dormann M77, P7
Filipe Miguel 5 - 2 Tiago Mendes M77, P7
Filipe Miguel 5 - 2 Erik Gaitz M77, P7
Filipe Miguel 4 - 3 Aigars Vitolins M77, P7
Filipe Miguel 4 - 3 Sami Hamada M77, P7
Filipe Miguel 4 - 3 Stuart Aspey M77, P7
Filipe Miguel 4 - 3 Fabio Maniscalco M77, P7
Filipe Miguel 3 - 4 Tim Villars M77, P7
Filipe Miguel 3 - 4 Alexei Malkin M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Martin Freeth M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 John Ibbotson M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Jean-françois Charbinat M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Aleksandr Gerassimtsik M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Nestor Vicente M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Alfredo José M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Geoff Atkin M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Carlos Jimenez M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 André Henriques M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Tianhao Chen M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Daniel Douglas M77, P7
Filipe Miguel 2 - 5 Alex Tkachenko M77, P7
Filipe Miguel 1 - 6 Florencia Caro M77, P7
Filipe Miguel 1 - 6 Jan Velske2 M77, P7
Filipe Miguel 1 - 6 Nick Tsagarakis M77, P7
Filipe Miguel 0 - 7 Mato Nikic M77, P7
Filipe Miguel 0 - 23 Peter Both M77, P7
Viesturs Berzins 12 - 12 Sami Hamada M77, P7
Viesturs Berzins 11 - 13 Richard Farrelly M77, P7
Viesturs Berzins 9 - 14 Gábor Besenyi M77, P7
Viesturs Berzins 9 - 15 Tiago Mendes M77, P7
Viesturs Berzins 8 - 16 Ivica Maričević M77, P7
Viesturs Berzins 8 - 16 Carlos Jimenez M77, P7
Viesturs Berzins 8 - 16 Richard Molyneaux M77, P7
Viesturs Berzins 8 - 16 Alex Tkachenko M77, P7
Viesturs Berzins 7 - 17 Aleksandr Gerassimtsik M77, P7
Viesturs Berzins 7 - 17 Alfredo José M77, P7
Viesturs Berzins 7 - 17 Jorge Bento M77, P7
Viesturs Berzins 5 - 2 Stephen Bewers M77, P7
Viesturs Berzins 5 - 19 Alexei Malkin M77, P7
Viesturs Berzins 5 - 19 Toto Soave M77, P7
Viesturs Berzins 4 - 20 Nestor Vicente M77, P7
Viesturs Berzins 4 - 20 Mikael Brostrom M77, P7
Viesturs Berzins 4 - 20 Nick Tsagarakis M77, P7
Viesturs Berzins 3 - 4 Thanos Tsial M77, P7
Viesturs Berzins 3 - 21 Andrej Rilke M77, P7
Viesturs Berzins 3 - 4 Henri Dormann M77, P7
Viesturs Berzins 3 - 4 Geoff Atkin M77, P7
Viesturs Berzins 3 - 21 Daniel Douglas M77, P7
Viesturs Berzins 3 - 4 Erik Gaitz M77, P7
Viesturs Berzins 3 - 4 Stuart Aspey M77, P7
Viesturs Berzins 2 - 22 Mato Nikic M77, P7
Viesturs Berzins 2 - 5 Tim Villars M77, P7
Viesturs Berzins 2 - 5 Aigars Vitolins M77, P7
Viesturs Berzins 2 - 5 Wolfgang Haas M77, P7
Viesturs Berzins 2 - 5 André Henriques M77, P7
Viesturs Berzins 2 - 22 Peter Both M77, P7
Viesturs Berzins 2 - 5 Martin Freeth M77, P7
Viesturs Berzins 1 - 23 John Ibbotson M77, P7
Viesturs Berzins 1 - 6 Filipe Miguel M77, P7
Viesturs Berzins 1 - 6 Tianhao Chen M77, P7
Viesturs Berzins 1 - 6 Fabio Maniscalco M77, P7
Viesturs Berzins 0 - 7 Jean-françois Charbinat M77, P7
Viesturs Berzins 0 - 7 Emma Chalkley M77, P7
Viesturs Berzins 0 - 7 Florencia Caro M77, P7
Viesturs Berzins 0 - 7 Jan Velske2 M77, P7
Tianhao Chen 42 - 14 Stephen Bewers M77, P7
Tianhao Chen 32 - 7 Tiago Mendes M77, P7
Tianhao Chen 31 - 10 Jorge Bento M77, P7
Tianhao Chen 18 - 6 Alex Tkachenko M77, P7
Tianhao Chen 16 - 21 Alexei Malkin M77, P7
Tianhao Chen 14 - 23 Florencia Caro M77, P7
Tianhao Chen 7 - 0 Richard Molyneaux M77, P7
Tianhao Chen 6 - 1 Henri Dormann M77, P7
Tianhao Chen 6 - 1 Viesturs Berzins M77, P7
Tianhao Chen 5 - 2 Filipe Miguel M77, P7
Tianhao Chen 5 - 2 Wolfgang Haas M77, P7
Tianhao Chen 5 - 2 Thanos Tsial M77, P7
Tianhao Chen 5 - 2 Emma Chalkley M77, P7
Tianhao Chen 5 - 1 Gábor Besenyi M77, P7
Tianhao Chen 5 - 2 Stuart Aspey M77, P7
Tianhao Chen 5 - 2 Erik Gaitz M77, P7
Tianhao Chen 5 - 2 Fabio Maniscalco M77, P7
Tianhao Chen 5 - 2 Richard Farrelly M77, P7
Tianhao Chen 4 - 3 Aigars Vitolins M77, P7
Tianhao Chen 4 - 3 Jean-françois Charbinat M77, P7
Tianhao Chen 4 - 3 Ivica Maričević M77, P7
Tianhao Chen 4 - 3 Aleksandr Gerassimtsik M77, P7
Tianhao Chen 4 - 3 Nestor Vicente M77, P7
Tianhao Chen 4 - 3 André Henriques M77, P7
Tianhao Chen 4 - 3 Mikael Brostrom M77, P7
Tianhao Chen 4 - 3 Sami Hamada M77, P7
Tianhao Chen 3 - 4 Tim Villars M77, P7
Tianhao Chen 3 - 4 Alfredo José M77, P7
Tianhao Chen 3 - 4 Geoff Atkin M77, P7
Tianhao Chen 3 - 4 Carlos Jimenez M77, P7
Tianhao Chen 3 - 4 Jan Velske2 M77, P7
Tianhao Chen 3 - 4 Daniel Douglas M77, P7
Tianhao Chen 3 - 4 Martin Freeth M77, P7
Tianhao Chen 3 - 4 John Ibbotson M77, P7
Tianhao Chen 2 - 5 Andrej Rilke M77, P7
Tianhao Chen 2 - 5 Nick Tsagarakis M77, P7
Tianhao Chen 1 - 6 Peter Both M77, P7
Tianhao Chen 1 - 6 Toto Soave M77, P7
Tianhao Chen 1 - 6 Mato Nikic M77, P7
Andrej Rilke 70 - 38 Jorge Bento M77, P7
Andrej Rilke 56 - 36 John Ibbotson M77, P7
Andrej Rilke 48 - 27 Alex Tkachenko M77, P7
Andrej Rilke 47 - 11 Aleksandr Gerassimtsik M77, P7
Andrej Rilke 46 - 46 Nick Tsagarakis M77, P7
Halaman « [12 3 ... 6 7 8 »Lompat ke halaman: