Satu sama satu (Kumpulan: Rookie - 151)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Alejandro Perez 3 - 4 Gaby Master M73, P3
Alejandro Perez 2 - 1 Ezequiel Narvaez M73, P3
Alejandro Perez 2 - 7 Arunas Funghi M73, P3
Alejandro Perez 1 - 7 José Apeles M73, P2
Alejandro Perez 1 - 2 Tomas Hejtmanek M73, P1
Alejandro Perez 1 - 1 Barn Howden M72, P15
Alejandro Perez 1 - 2 Leonardo Del Rio M73, P3
Alejandro Perez 1 - 0 Tudor Ionut M72, P17
Alejandro Perez 1 - 2 Leon Pobor M72, P14
Alejandro Perez 0 - 2 Yasmin Tenorio M72, P15
Alejandro Perez 0 - 9 Grégory Ploix M73, P3
Alejandro Perez 0 - 9 Andrea Poletti M73, P3
Alejandro Perez 0 - 9 Augusto Carlos M73, P3
Alejandro Perez 0 - 1 Michał Maciej M73, P2
Alejandro Perez 0 - 1 Sky Scott M72, P15
Alejandro Perez 0 - 2 Marcin Dziadko M73, P3
Alejandro Perez 0 - 3 Marco Busani M73, P3
Alejandro Perez 0 - 9 Tymoteusz Wojnarowski M73, P3
Alejandro Perez 0 - 3 Tauri Läänr M73, P3
Tomas Hejtmanek 9 - 1 Leon Pobor M72, P12
Tomas Hejtmanek 7 - 2 José Apeles M73, P1
Tomas Hejtmanek 6 - 6 Andrea Poletti M73, P1
Tomas Hejtmanek 5 - 3 Gaby Master M73, P1
Tomas Hejtmanek 5 - 3 Gabriel Santos M72, P10
Tomas Hejtmanek 5 - 3 Yasmin Tenorio M72, P10
Tomas Hejtmanek 4 - 6 Grégory Ploix M73, P1
Tomas Hejtmanek 4 - 4 Augusto Carlos M73, P1
Tomas Hejtmanek 4 - 7 Arunas Funghi M73, P1
Tomas Hejtmanek 3 - 9 Tymoteusz Wojnarowski M73, P1
Tomas Hejtmanek 2 - 1 Alejandro Perez M73, P1
Tomas Hejtmanek 0 - 1 Tauri Läänr M73, P1
Tomas Hejtmanek 0 - 1 Leonardo Del Rio M73, P1
Tomas Hejtmanek 0 - 1 Ezequiel Narvaez M73, P1
Tomas Hejtmanek 0 - 1 Marco Busani M73, P1
Leonardo Del Rio 3 - 0 Arunas Funghi M73, P3
Leonardo Del Rio 2 - 0 Marcin Dziadko M73, P3
Leonardo Del Rio 2 - 1 Alejandro Perez M73, P3
Leonardo Del Rio 2 - 1 Tauri Läänr M73, P3
Leonardo Del Rio 2 - 1 Ezequiel Narvaez M73, P3
Leonardo Del Rio 1 - 1 Gaby Master M73, P3
Leonardo Del Rio 1 - 2 Marco Busani M73, P3
Leonardo Del Rio 1 - 2 Tymoteusz Wojnarowski M73, P3
Leonardo Del Rio 1 - 0 Michał Maciej M73, P2
Leonardo Del Rio 1 - 2 Andrea Poletti M73, P3
Leonardo Del Rio 1 - 2 Grégory Ploix M73, P3
Leonardo Del Rio 1 - 2 Augusto Carlos M73, P3
Leonardo Del Rio 1 - 0 Tomas Hejtmanek M73, P1
Leonardo Del Rio 0 - 2 José Apeles M73, P2
Michał Maciej 1 - 0 Alejandro Perez M73, P2
Michał Maciej 1 - 0 Marcin Dziadko M73, P2
Michał Maciej 1 - 0 Arunas Funghi M73, P2
Michał Maciej 1 - 0 Tauri Läänr M73, P2
Michał Maciej 1 - 0 Ezequiel Narvaez M73, P2
Michał Maciej 0 - 1 Grégory Ploix M73, P2
Michał Maciej 0 - 1 Augusto Carlos M73, P2
Michał Maciej 0 - 1 Andrea Poletti M73, P2
Michał Maciej 0 - 1 Marco Busani M73, P2
Michał Maciej 0 - 1 Tymoteusz Wojnarowski M73, P2
Michał Maciej 0 - 1 Leonardo Del Rio M73, P2
Michał Maciej 0 - 1 José Apeles M73, P2
Leon Pobor 4 - 6 José Apeles M72, P14
Leon Pobor 4 - 8 Gaby Master M72, P14
Leon Pobor 2 - 1 Alejandro Perez M72, P14
Leon Pobor 2 - 12 Arunas Funghi M72, P14
Leon Pobor 1 - 0 Barn Howden M72, P14
Leon Pobor 1 - 10 Grégory Ploix M72, P14
Leon Pobor 1 - 9 Yasmin Tenorio M72, P14
Leon Pobor 1 - 9 Tomas Hejtmanek M72, P12
Leon Pobor 1 - 10 Gabriel Santos M72, P10
Leon Pobor 1 - 13 Tymoteusz Wojnarowski M72, P14
Leon Pobor 0 - 13 Andrea Poletti M72, P14
Leon Pobor 0 - 9 Augusto Carlos M72, P14
Arunas Funghi 12 - 2 Leon Pobor M72, P14
Arunas Funghi 10 - 10 Gaby Master M73, P3
Arunas Funghi 9 - 5 José Apeles M73, P2
Arunas Funghi 9 - 3 Gabriel Santos M72, P9
Arunas Funghi 8 - 10 Andrea Poletti M73, P3
Arunas Funghi 8 - 2 Yasmin Tenorio M72, P15
Arunas Funghi 7 - 12 Tymoteusz Wojnarowski M73, P3
Arunas Funghi 7 - 4 Tomas Hejtmanek M73, P1
Arunas Funghi 7 - 2 Alejandro Perez M73, P3
Arunas Funghi 6 - 8 Augusto Carlos M73, P3
Arunas Funghi 4 - 12 Grégory Ploix M73, P3
Arunas Funghi 2 - 0 Barn Howden M72, P15
Arunas Funghi 1 - 0 Sky Scott M72, P15
Arunas Funghi 1 - 2 Ezequiel Narvaez M73, P3
Arunas Funghi 1 - 0 Tudor Ionut M72, P17
Arunas Funghi 0 - 3 Marco Busani M73, P3
Arunas Funghi 0 - 3 Tauri Läänr M73, P3
Arunas Funghi 0 - 1 Michał Maciej M73, P2
Arunas Funghi 0 - 3 Leonardo Del Rio M73, P3
Arunas Funghi 0 - 2 Marcin Dziadko M73, P3
José Apeles 7 - 1 Alejandro Perez M73, P2
José Apeles 6 - 4 Leon Pobor M72, P14
José Apeles 6 - 6 Gaby Master M73, P1
José Apeles 5 - 9 Arunas Funghi M73, P2
José Apeles 4 - 11 Tymoteusz Wojnarowski M73, P2
José Apeles 3 - 11 Augusto Carlos M73, P2
José Apeles 3 - 6 Yasmin Tenorio M72, P15
José Apeles 2 - 0 Leonardo Del Rio M73, P2
José Apeles 2 - 0 Barn Howden M72, P15
José Apeles 2 - 7 Tomas Hejtmanek M73, P1
José Apeles 2 - 0 Tauri Läänr M73, P2
José Apeles 2 - 0 Ezequiel Narvaez M73, P2
José Apeles 2 - 13 Grégory Ploix M73, P2
José Apeles 1 - 4 Gabriel Santos M72, P10
José Apeles 1 - 0 Tudor Ionut M72, P17
José Apeles 1 - 0 Marcin Dziadko M73, P2
José Apeles 1 - 1 Marco Busani M73, P2
José Apeles 1 - 14 Andrea Poletti M73, P2
José Apeles 1 - 0 Michał Maciej M73, P2
José Apeles 1 - 0 Sky Scott M72, P15
Marco Busani 3 - 0 Alejandro Perez M73, P3
Marco Busani 3 - 0 Tauri Läänr M73, P3
Marco Busani 3 - 0 Ezequiel Narvaez M73, P3
Marco Busani 3 - 0 Arunas Funghi M73, P3
Marco Busani 2 - 0 Gaby Master M73, P3
Marco Busani 2 - 1 Tymoteusz Wojnarowski M73, P3
Marco Busani 2 - 1 Leonardo Del Rio M73, P3
Marco Busani 2 - 1 Grégory Ploix M73, P3
Marco Busani 2 - 0 Marcin Dziadko M73, P3
Marco Busani 1 - 1 José Apeles M73, P2
Marco Busani 1 - 0 Tomas Hejtmanek M73, P1
Marco Busani 1 - 0 Michał Maciej M73, P2
Marco Busani 0 - 3 Andrea Poletti M73, P3
Marco Busani 0 - 3 Augusto Carlos M73, P3
Grégory Ploix 13 - 0 Gaby Master M73, P3
Grégory Ploix 13 - 2 José Apeles M73, P2
Grégory Ploix 12 - 4 Arunas Funghi M73, P3
Grégory Ploix 11 - 4 Augusto Carlos M73, P3
Grégory Ploix 10 - 1 Leon Pobor M72, P14
Grégory Ploix 9 - 0 Alejandro Perez M73, P3
Grégory Ploix 8 - 9 Tymoteusz Wojnarowski M73, P3
Grégory Ploix 6 - 4 Yasmin Tenorio M72, P15
Grégory Ploix 6 - 4 Tomas Hejtmanek M73, P1
Grégory Ploix 6 - 11 Andrea Poletti M73, P3
Grégory Ploix 4 - 2 Gabriel Santos M72, P10
Grégory Ploix 3 - 0 Tauri Läänr M73, P3
Grégory Ploix 3 - 0 Ezequiel Narvaez M73, P3
Grégory Ploix 2 - 1 Leonardo Del Rio M73, P3
Grégory Ploix 2 - 0 Barn Howden M72, P15
Grégory Ploix 1 - 2 Marco Busani M73, P3
Grégory Ploix 1 - 0 Tudor Ionut M72, P17
Grégory Ploix 1 - 1 Marcin Dziadko M73, P3
Grégory Ploix 1 - 0 Michał Maciej M73, P2
Grégory Ploix 1 - 0 Sky Scott M72, P15
Tymoteusz Wojnarowski 13 - 1 Leon Pobor M72, P14
Tymoteusz Wojnarowski 13 - 1 Gaby Master M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 12 - 7 Arunas Funghi M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 11 - 4 José Apeles M73, P2
Tymoteusz Wojnarowski 9 - 2 Yasmin Tenorio M72, P15
Tymoteusz Wojnarowski 9 - 0 Alejandro Perez M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 9 - 6 Augusto Carlos M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 9 - 8 Grégory Ploix M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 9 - 3 Tomas Hejtmanek M73, P1
Tymoteusz Wojnarowski 8 - 1 Gabriel Santos M72, P10
Tymoteusz Wojnarowski 7 - 12 Andrea Poletti M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 3 - 0 Ezequiel Narvaez M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 2 - 1 Tauri Läänr M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 2 - 1 Leonardo Del Rio M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 2 - 0 Barn Howden M72, P15
Tymoteusz Wojnarowski 1 - 0 Michał Maciej M73, P2
Tymoteusz Wojnarowski 1 - 0 Sky Scott M72, P15
Tymoteusz Wojnarowski 1 - 2 Marco Busani M73, P3
Tymoteusz Wojnarowski 1 - 0 Tudor Ionut M72, P17
Tymoteusz Wojnarowski 1 - 1 Marcin Dziadko M73, P3
Augusto Carlos 11 - 3 José Apeles M73, P2
Augusto Carlos 9 - 0 Alejandro Perez M73, P3
Augusto Carlos 9 - 0 Leon Pobor M72, P14
Augusto Carlos 8 - 6 Arunas Funghi M73, P3
Augusto Carlos 8 - 5 Gaby Master M73, P3
Augusto Carlos 6 - 9 Tymoteusz Wojnarowski M73, P3
Augusto Carlos 5 - 10 Andrea Poletti M73, P3
Augusto Carlos 4 - 11 Grégory Ploix M73, P3
Augusto Carlos 4 - 4 Tomas Hejtmanek M73, P1
Augusto Carlos 4 - 4 Yasmin Tenorio M72, P15
Augusto Carlos 3 - 0 Tauri Läänr M73, P3
Augusto Carlos 3 - 0 Ezequiel Narvaez M73, P3
Augusto Carlos 3 - 0 Marco Busani M73, P3
Augusto Carlos 2 - 2 Gabriel Santos M72, P10
Augusto Carlos 2 - 1 Leonardo Del Rio M73, P3
Augusto Carlos 2 - 0 Marcin Dziadko M73, P3
Augusto Carlos 1 - 1 Barn Howden M72, P15
Augusto Carlos 1 - 0 Michał Maciej M73, P2
Augusto Carlos 1 - 0 Sky Scott M72, P15
Augusto Carlos 1 - 0 Tudor Ionut M72, P17
Tauri Läänr 3 - 0 Ezequiel Narvaez M73, P3
Tauri Läänr 3 - 0 Arunas Funghi M73, P3
Tauri Läänr 3 - 0 Alejandro Perez M73, P3
Tauri Läänr 1 - 2 Leonardo Del Rio M73, P3
Tauri Läänr 1 - 2 Tymoteusz Wojnarowski M73, P3
Tauri Läänr 1 - 0 Tomas Hejtmanek M73, P1
Tauri Läänr 1 - 1 Gaby Master M73, P3
Tauri Läänr 0 - 3 Andrea Poletti M73, P3
Tauri Läänr 0 - 3 Marco Busani M73, P3
Tauri Läänr 0 - 2 Marcin Dziadko M73, P3
Tauri Läänr 0 - 1 Michał Maciej M73, P2
Tauri Läänr 0 - 2 José Apeles M73, P2
Tauri Läänr 0 - 3 Grégory Ploix M73, P3
Tauri Läänr 0 - 3 Augusto Carlos M73, P3
Halaman « [12 »Lompat ke halaman: