Satu sama satu (Kumpulan: Rookie - 20)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Robert Gibson 24 - 6 Paulo Ricardo M84, P17
Robert Gibson 20 - 10 Seppo Karjalainen M84, P17
Robert Gibson 18 - 11 Ciro Volpe M84, P17
Robert Gibson 17 - 6 Dudu Arton M84, P17
Robert Gibson 16 - 1 Diego Robin M84, P17
Robert Gibson 15 - 6 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Robert Gibson 15 - 11 Alan Rivero M84, P13
Robert Gibson 14 - 3 Loius Mandrin M84, P17
Robert Gibson 13 - 3 John Mccleary M84, P17
Robert Gibson 13 - 0 Nándor Cserényi M84, P17
Robert Gibson 12 - 17 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
Robert Gibson 11 - 6 Florea Badana M84, P17
Robert Gibson 11 - 4 Cristiam Pulido M84, P17
Robert Gibson 10 - 7 Alfredo Federico M84, P17
Robert Gibson 8 - 1 Andre Machado M83, P9
Robert Gibson 8 - 9 Attila Szerdahelyi M84, P16
Robert Gibson 5 - 0 Andreas Witzdam M84, P8
Robert Gibson 2 - 0 Francois Vondade M84, P9
Robert Gibson 1 - 0 John Morrell M84, P17
Robert Gibson 1 - 0 Thiago Galvão M84, P14
Anastacio Cardoso Filho 27 - 12 Seppo Karjalainen M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 15 - 14 Dudu Arton M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 14 - 20 Ciro Volpe M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 13 - 7 Paulo Ricardo M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 11 - 15 Attila Szerdahelyi M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 9 - 1 Andre Machado M83, P10
Anastacio Cardoso Filho 8 - 12 Alan Rivero M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 7 - 33 Jaime Andres Forero Florez M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 6 - 15 Robert Gibson M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 0 Nándor Cserényi M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Alfredo Federico M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Cristiam Pulido M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 1 Andreas Witzdam M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Diego Robin M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Loius Mandrin M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 1 - 5 Florea Badana M84, P7
Anastacio Cardoso Filho 0 - 6 John Mccleary M84, P7
Seppo Karjalainen 126 - 73 Ciro Volpe M84, P17
Seppo Karjalainen 34 - 30 Dudu Arton M84, P17
Seppo Karjalainen 24 - 32 Attila Szerdahelyi M84, P16
Seppo Karjalainen 15 - 14 Paulo Ricardo M84, P17
Seppo Karjalainen 12 - 27 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Seppo Karjalainen 10 - 20 Robert Gibson M84, P17
Seppo Karjalainen 10 - 57 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
Seppo Karjalainen 9 - 0 Andre Machado M83, P10
Seppo Karjalainen 8 - 18 Alan Rivero M84, P13
Seppo Karjalainen 7 - 8 Cristiam Pulido M84, P17
Seppo Karjalainen 5 - 7 Nándor Cserényi M84, P17
Seppo Karjalainen 3 - 13 Loius Mandrin M84, P17
Seppo Karjalainen 3 - 2 Andreas Witzdam M84, P8
Seppo Karjalainen 2 - 0 Francois Vondade M84, P9
Seppo Karjalainen 2 - 14 Alfredo Federico M84, P17
Seppo Karjalainen 1 - 14 John Mccleary M84, P17
Seppo Karjalainen 1 - 0 John Morrell M84, P17
Seppo Karjalainen 0 - 16 Diego Robin M84, P17
Seppo Karjalainen 0 - 16 Florea Badana M84, P17
Diego Robin 16 - 0 Seppo Karjalainen M84, P17
Diego Robin 15 - 1 Ciro Volpe M84, P17
Diego Robin 15 - 1 Paulo Ricardo M84, P17
Diego Robin 13 - 0 Nándor Cserényi M84, P17
Diego Robin 11 - 1 Dudu Arton M84, P17
Diego Robin 8 - 9 Loius Mandrin M84, P17
Diego Robin 7 - 8 Cristiam Pulido M84, P17
Diego Robin 6 - 6 Alan Rivero M84, P13
Diego Robin 5 - 0 Andreas Witzdam M84, P8
Diego Robin 5 - 9 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
Diego Robin 5 - 11 John Mccleary M84, P17
Diego Robin 4 - 13 Alfredo Federico M84, P17
Diego Robin 4 - 2 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Diego Robin 3 - 3 Attila Szerdahelyi M84, P16
Diego Robin 2 - 0 Francois Vondade M84, P9
Diego Robin 1 - 16 Florea Badana M84, P17
Diego Robin 1 - 0 Thiago Galvão M84, P14
Diego Robin 1 - 16 Robert Gibson M84, P17
Diego Robin 1 - 0 John Morrell M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 57 - 10 Seppo Karjalainen M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 46 - 15 Ciro Volpe M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 39 - 10 Dudu Arton M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 33 - 7 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Jaime Andres Forero Florez 26 - 2 Paulo Ricardo M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 24 - 18 Attila Szerdahelyi M84, P7
Jaime Andres Forero Florez 22 - 5 Alan Rivero M84, P13
Jaime Andres Forero Florez 17 - 12 Robert Gibson M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 10 - 0 Andre Machado M83, P10
Jaime Andres Forero Florez 10 - 0 Nándor Cserényi M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 9 - 5 Diego Robin M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 9 - 5 Loius Mandrin M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 8 - 5 John Mccleary M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 8 - 6 Alfredo Federico M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 6 - 7 Cristiam Pulido M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 5 - 0 Andreas Witzdam M84, P8
Jaime Andres Forero Florez 5 - 9 Florea Badana M84, P17
Jaime Andres Forero Florez 2 - 0 Francois Vondade M84, P9
Jaime Andres Forero Florez 1 - 0 John Morrell M84, P17
Florea Badana 26 - 1 Alan Rivero M84, P13
Florea Badana 16 - 1 Loius Mandrin M84, P17
Florea Badana 16 - 0 Paulo Ricardo M84, P17
Florea Badana 16 - 0 Seppo Karjalainen M84, P17
Florea Badana 16 - 0 Ciro Volpe M84, P17
Florea Badana 16 - 1 Diego Robin M84, P17
Florea Badana 14 - 2 John Mccleary M84, P17
Florea Badana 14 - 3 Alfredo Federico M84, P17
Florea Badana 13 - 0 Nándor Cserényi M84, P17
Florea Badana 12 - 0 Dudu Arton M84, P17
Florea Badana 9 - 5 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
Florea Badana 9 - 6 Cristiam Pulido M84, P17
Florea Badana 6 - 11 Robert Gibson M84, P17
Florea Badana 5 - 1 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Florea Badana 5 - 0 Andreas Witzdam M84, P8
Florea Badana 5 - 1 Attila Szerdahelyi M84, P16
Florea Badana 2 - 0 Francois Vondade M84, P9
Florea Badana 1 - 0 John Morrell M84, P17
Florea Badana 1 - 0 Thiago Galvão M84, P14
Nándor Cserényi 7 - 5 Paulo Ricardo M84, P17
Nándor Cserényi 7 - 5 Seppo Karjalainen M84, P17
Nándor Cserényi 6 - 6 Ciro Volpe M84, P17
Nándor Cserényi 4 - 4 Dudu Arton M84, P17
Nándor Cserényi 4 - 7 Cristiam Pulido M84, P17
Nándor Cserényi 3 - 1 Andreas Witzdam M84, P8
Nándor Cserényi 2 - 11 Loius Mandrin M84, P17
Nándor Cserényi 2 - 0 Francois Vondade M84, P9
Nándor Cserényi 1 - 11 John Mccleary M84, P17
Nándor Cserényi 1 - 12 Alfredo Federico M84, P17
Nándor Cserényi 1 - 8 Alan Rivero M84, P13
Nándor Cserényi 1 - 0 John Morrell M84, P17
Nándor Cserényi 0 - 10 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
Nándor Cserényi 0 - 1 Thiago Galvão M84, P14
Nándor Cserényi 0 - 2 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Nándor Cserényi 0 - 13 Diego Robin M84, P17
Nándor Cserényi 0 - 4 Attila Szerdahelyi M84, P16
Nándor Cserényi 0 - 13 Florea Badana M84, P17
Nándor Cserényi 0 - 13 Robert Gibson M84, P17
Thiago Galvão 1 - 0 Nándor Cserényi M84, P14
Thiago Galvão 0 - 1 Paulo Ricardo M84, P14
Thiago Galvão 0 - 1 Diego Robin M84, P14
Thiago Galvão 0 - 1 Ciro Volpe M84, P14
Thiago Galvão 0 - 1 Alfredo Federico M84, P14
Thiago Galvão 0 - 1 Robert Gibson M84, P14
Thiago Galvão 0 - 1 Florea Badana M84, P14
Thiago Galvão 0 - 1 Loius Mandrin M84, P14
Thiago Galvão 0 - 1 John Mccleary M84, P14
Loius Mandrin 13 - 3 Paulo Ricardo M84, P17
Loius Mandrin 13 - 3 Seppo Karjalainen M84, P17
Loius Mandrin 12 - 4 Ciro Volpe M84, P17
Loius Mandrin 11 - 2 Nándor Cserényi M84, P17
Loius Mandrin 9 - 8 Diego Robin M84, P17
Loius Mandrin 9 - 3 Dudu Arton M84, P17
Loius Mandrin 7 - 8 Cristiam Pulido M84, P17
Loius Mandrin 7 - 5 Alan Rivero M84, P13
Loius Mandrin 5 - 0 Andreas Witzdam M84, P8
Loius Mandrin 5 - 11 John Mccleary M84, P17
Loius Mandrin 5 - 9 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
Loius Mandrin 4 - 2 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Loius Mandrin 4 - 2 Attila Szerdahelyi M84, P16
Loius Mandrin 3 - 14 Alfredo Federico M84, P17
Loius Mandrin 3 - 14 Robert Gibson M84, P17
Loius Mandrin 2 - 0 Francois Vondade M84, P9
Loius Mandrin 1 - 16 Florea Badana M84, P17
Loius Mandrin 1 - 0 Thiago Galvão M84, P14
Loius Mandrin 1 - 0 John Morrell M84, P17
Cristiam Pulido 10 - 4 Ciro Volpe M84, P17
Cristiam Pulido 9 - 5 Paulo Ricardo M84, P17
Cristiam Pulido 8 - 4 Dudu Arton M84, P17
Cristiam Pulido 8 - 7 Loius Mandrin M84, P17
Cristiam Pulido 8 - 7 Seppo Karjalainen M84, P17
Cristiam Pulido 8 - 7 Diego Robin M84, P17
Cristiam Pulido 7 - 6 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
Cristiam Pulido 7 - 4 Alan Rivero M84, P13
Cristiam Pulido 7 - 4 Nándor Cserényi M84, P17
Cristiam Pulido 7 - 7 John Mccleary M84, P17
Cristiam Pulido 6 - 9 Florea Badana M84, P17
Cristiam Pulido 6 - 9 Alfredo Federico M84, P17
Cristiam Pulido 4 - 11 Robert Gibson M84, P17
Cristiam Pulido 4 - 1 Andreas Witzdam M84, P8
Cristiam Pulido 4 - 2 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Cristiam Pulido 3 - 3 Attila Szerdahelyi M84, P16
Cristiam Pulido 2 - 0 Francois Vondade M84, P9
Cristiam Pulido 0 - 1 John Morrell M84, P17
John Morrell 1 - 0 Cristiam Pulido M84, P17
John Morrell 0 - 1 Dudu Arton M84, P17
John Morrell 0 - 1 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
John Morrell 0 - 1 Paulo Ricardo M84, P17
John Morrell 0 - 1 Nándor Cserényi M84, P17
John Morrell 0 - 1 Robert Gibson M84, P17
John Morrell 0 - 1 John Mccleary M84, P17
John Morrell 0 - 1 Diego Robin M84, P17
John Morrell 0 - 1 Alfredo Federico M84, P17
John Morrell 0 - 1 Florea Badana M84, P17
John Morrell 0 - 1 Loius Mandrin M84, P17
John Morrell 0 - 1 Ciro Volpe M84, P17
John Morrell 0 - 1 Seppo Karjalainen M84, P17
Ciro Volpe 73 - 126 Seppo Karjalainen M84, P17
Ciro Volpe 41 - 20 Dudu Arton M84, P17
Ciro Volpe 20 - 14 Anastacio Cardoso Filho M84, P7
Ciro Volpe 18 - 10 Paulo Ricardo M84, P17
Ciro Volpe 15 - 46 Jaime Andres Forero Florez M84, P17
Ciro Volpe 14 - 39 Attila Szerdahelyi M84, P16
Ciro Volpe 11 - 13 Alan Rivero M84, P13
Ciro Volpe 11 - 18 Robert Gibson M84, P17
Ciro Volpe 9 - 0 Andre Machado M83, P10
Halaman « [12 »Lompat ke halaman: