Kedudukan Piala - Musim 40   (Kumpulan: Amateur - 24)

Jenis:    Kumpulan:    Musim:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. N. Setiawan 2 N. Setiawan 2 N. Setiawan 3 N. Setiawan 1 S. Ramirez 0 D. Knyazev
20. A. Fedor 1
14. L. Custódio 2 L. Custódio 1
29. J. Sándor 1
13. M. Sowa 3 M. Sowa 0 T. Meyer 0
19. Z. Bodjanac 0
30. A. Onaitis 0 T. Meyer 3
8. T. Meyer 3
5. S. Ramirez 3 S. Ramirez 2 S. Ramirez 2 S. Ramirez 2
27. F. Stroebele 0
32. J. Quesada 0 J. Zamarski 1
31. J. Zamarski 3
25. R. Raritsky 0 E. Farias 0 D. Bittó 1
16. E. Farias 3
28. B. Campos 0 D. Bittó 3
4. D. Bittó 3
3. M. Fiumi 3 M. Fiumi 2 M. Fiumi 0 S. Armstrong 0 D. Knyazev 3
26. P. Gaska 0
11. D. Oliveira 1 P. Vitale 1
21. P. Vitale 2
18. H. Das 0 E. Karakaya 0 S. Armstrong 3
23. E. Karakaya 3
22. J. Verano 0 S. Armstrong 3
6. S. Armstrong 3
7. F. Godoy 1 F. Almeida 3 F. Almeida 1 D. Knyazev 3
9. F. Almeida 2
17. F. Palmqvist 3 F. Palmqvist 0
12. T. Bekris 0
15. D. Nardelli 0 T. Marian 0 D. Knyazev 2
10. T. Marian 3
24. Z. Virdi 0 D. Knyazev 3
2. D. Knyazev 3