Kedudukan Piala - Musim 40   (Kumpulan: Amateur - 37)

Jenis:    Kumpulan:    Musim:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Bowler 3 P. Bowler 3 P. Bowler 2 P. Bowler 2 P. Bowler 2 P. Bowler
21. K. Pajurin 0
10. S. Groshev 1 E. Iborra 0
11. E. Iborra 2
13. N. Puylaert 1 C. Kirwan 3 C. Kirwan 1
25. C. Kirwan 2
20. G. Péntek 2 G. Péntek 0
8. D. Lupi 1
5. M. Taczyński 3 M. Taczyński 3 M. Taczyński 2 M. Taczyński 1
12. M. Rodrigues 0
26. F. Cavigliano 1 I. Vuk 0
31. I. Vuk 2
30. T. Shestakov 3 T. Shestakov 1 T. Anle 1
22. K. Lisaj 0
32. H. Hughes Paunero 0 T. Anle 2
4. T. Anle 3
3. G. Zawada 2 G. Zawada 3 G. Zawada 2 G. Zawada 1 E. Skarelis 1
28. D. Czajkowski 1
18. G. Barzaghi 3 G. Barzaghi 0
29. F. Mendes 0
17. M. Pollard 3 M. Pollard 0 D. Horyna 1
27. L. Liew 0
15. L. Simoes 0 D. Horyna 3
6. D. Horyna 3
7. E. Skarelis 2 E. Skarelis 2 E. Skarelis 3 E. Skarelis 2
16. G. Sass 1
24. Z. Zadnicek 0 J. Kmeťko 1
9. J. Kmeťko 3
23. M. Kridlo 2 M. Kridlo 3 M. Kridlo 0
19. D. Rocker 1
14. P. Walsh 3 P. Walsh 0
2. A. Gehrke 0