Kedudukan Piala - Musim 51   (Kumpulan: Rookie - 320)

Jenis:    Kumpulan:    Musim:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Lechner 3 S. Lechner 3 S. Lechner 3 S. Lechner 2 S. Lechner 2 S. Lechner
13. Deleted manager 0
22. L. Bastos 0 Bye 0
10. J. Niemczyński 0
32. B. Deerfields 0 Bye 0 I. Shalamandov 0
19. A. Moldovan 0
14. D. Jackson 0 I. Shalamandov 3
8. I. Shalamandov 3
5. K. Paukson 3 K. Paukson 3 K. Paukson 3 K. Paukson 1
31. S. Łachowski 0
16. L. Jahn Ribeiro 0 Bye 0
11. Deleted manager 0
29. M. Rogin 0 Bye 0 P. Silva 0
12. S. Dimov 0
24. D. Dudzinski 0 P. Silva 3
4. P. Silva 3
3. K. Dudekov 3 K. Dudekov 3 K. Dudekov 2 K. Dudekov 1 D. Svetikas 1
21. M. Klekociuk 0
30. D. Van Der Mark 0 Bye 0
18. D. Daleo 0
17. Z. Flores 0 Bye 0 E. Mulsow 1
20. K. Bo 0
26. N. Kaczmarek 0 E. Mulsow 3
6. E. Mulsow 3
7. A. Viktorovich 3 A. Viktorovich 2 A. Viktorovich 0 D. Svetikas 2
25. J. Imhof 0
9. M. Marckus 0 Bye 0
23. P. Karagiannisq 0
28. S. Rolfs 0 Bye 0 D. Svetikas 3
27. B. Joubel 0
15. V. Akca 0 D. Svetikas 3
2. D. Svetikas 3