Doubloon 'n Ship Le'els (Squadron: Amateur - 46)

Pick anoth'r armada:

# Captains' Name Pieces o' eight Ship le'el Ship Type Oars Scores
01.   Olivier Proulx $???.???.??? Wa Pipirelli 15
02.   Marek Wasilewski $???.???.??? Wa Pipirelli 21
03.   Rene Schoemaker $???.???.??? WS Pipirelli 3
04.   Toncho Mihaylov $???.???.??? E'en Pipirelli 61
05.   Upeo Unaozidi $???.???.??? Wa Pipirelli 2
06.   Edvard Stepančuk $??.???.??? Wa Pipirelli 0
07.   Ivan Ciric $??.???.??? Wa Pipirelli 4
08.   Angelo Vitiello $??.???.??? WS Pipirelli 9
09.   Dariusz Płatek $??.???.??? Wa Pipirelli 4
10.   Mateus Lima $??.???.??? Wa Pipirelli 0
11.   Manuel Muench $??.???.??? WS Pipirelli 38
12.   Konstantin Saratovsky $??.???.??? Wa Pipirelli 51
13.   Michell Coredeiro $??.???.??? Wa Pipirelli 7
14.   Zixun Lin $??.???.??? Wa Pipirelli 0
15.   Marsel Sharipov $??.???.??? WS Pipirelli 0
16.   Albeto Bernardi $??.???.??? WG Pipirelli 0
17.   Paweł Błaszczyk $??.???.??? WS Pipirelli 0
18.   Marian Merka $??.???.??? E'en Pipirelli 1
19.   Roland Kozma $??.???.??? E'en Pipirelli 3
20.   Patrik Olofsson $??.???.??? E'en Pipirelli 19
21.   Steve Wade $??.???.??? Wa Pipirelli 18
22.   Ziv Taler $??.???.??? Wa Pipirelli 0
23.   Kaur Ükskask $??.???.??? Wa Pipirelli 0
24.   Juan Manuel Zapata $??.???.??? WS Pipirelli 13
25.   Javier Teixidó $??.???.??? Wa Pipirelli 101
26.   Emanuel Henriques $??.???.??? Wa Pipirelli 0
27.   Jaziel A. Plumero $??.???.??? Wa Pipirelli 1
28.   Pete Mitchell $??.???.??? Wa Pipirelli 23
29.   Juraj Schwartz $??.???.??? Wa Pipirelli 6
30.   Antonio Guzzo $??.???.??? Wa Pipirelli 3
31.   Tobias Ernesto Pessotano $??.???.??? WS Pipirelli 0
32.   Michael Bolther Engmark $?.???.??? WS Pipirelli 0
33.   Peter Zlatev $?.???.??? WS Pipirelli 6
34.   Panayiótis Papanikoláou $?.???.??? Wa Pipirelli 52
35.   Patrick Thiel $?.???.??? WS Pipirelli 9
36.   Mario Sirca $-?.???.??? Wa Pipirelli 37
37.   Giuseppe Rizzo $-??.???.??? Wa Pipirelli 0