Grand Prix Racing Online - Termeni de Utilizare

0. Important

Aceasta este o traducere liberă a Termenilor de utilizare GPRO. GPRO nu este responsabil pentru eventualele greșeli din această traducere. Dacă aveți îndoieli sau nelămuriri, versiunea în engleză este întotdeauna corectă.

1. Acceptarea termenilor şi amendamentelor prin utilizare

Accesând acest site ( www.GPRO.net), sau vreo pagină ce aparţine acestuia, înseamnă acceptul dvs. pentru aceşti termeni şi condiţii, pe care ne rezervăm dreptul să le schimbăm oricând dorim, fără o notificare prealabilă.

2. Contul Membrului

You must be at least sixteen (16) years of age to register at this website. You represent, warrant and covenant that you meet this age requirement. Când procesul de înregistrarea este complet, veți primi un nume de cont și o parolă. Confidențialitatea ambelor date de logare și a parolei este răspunderea dvs. Toate activitățile care au loc în legătură cu loginul și parola sunt responsabilitatea dvs. în totalitate. În cazul oricărei utilizări neautorizate a parolei și a contului dvs., sau orice altă breșă a securității, va trebui să anunțați imediat stafful GPRO. Mai mult decât atât, GPRO nu poate și nu va fi răspunzător de orice pierdere sau daună care are ca rezultat nerespectarea secțiunii 2.

3. Responsabilitățile și Conduita Membrului


Acceptaţi ca toate informaţiile, datele, grafica, textul, muzica, sunetul, video-ul, software-ul, mesajele şi toate celelalte materiale („conţinut") de pe acest site, indiferent dacă sunt făcute disponibile public sau privat, sunt responsabilitatea persoanei de la care conţinutul a fost generat. Dumneavoastră, utilizatorul, sunteţi singurul responsabil pentru tot conţinutul uploadat, postat sau trimis prin intermediul serviciului pe care îl oferim. Conţinutul postat prin intermediul serviciului nostru nu este controlat de GPRO şi astfel nu garantează precizia, integritatea sau calitatea unui asemenea conţinut. Prin utilizarea acestui serviciu sunteţi conştient că puteţi fi expus la conţinut care este ofensator, indecent sau discutabil. GPRO nu va fi răspunzător sub nicio cirscumstanţă şi în niciun mod pentru orice conţinut, incluzând, dar nelimitându-se la asta, erori sau omisiuni în conţinut, sau pentru orice pierdere sau daună de orice fel rezultând din utilizarea oricărui conţinut trimis, postat sau trimis prin e-mail prin intermediul acestui serviciu. Sunteţi de acord să nu folosiţi serviciul pentru a posta, uploada, trimite prin e-mail sau comunica în orice fel informaţii, alte materiale sau conţinuturi care: • Sunt protejate prin drept de autor, decât dacă sunteţi proprietarul dreptului de autor sau a unei licenţe valide pentru aceste materiale şi aveţi dreptul de a oferi GPRO toate drepturile şi licenţele legate de materialul implicat. • Dezvăluie secrete de schimb, decât dacă le deţineţi, sau sunteţi licenţiat valid pentru asemenea materiale şi aveţi dreptul să oferiţi GPRO drepturile şi licenţele stabilite în Secţiunea 8 a acestui Acord. • Încalcă orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturile private sau de publicitate ale altora • Sunt obscene, defăimătoare, ameninţătoare, hărţuitoare, abuzive, pline de ură, calomnioase sau batjocoritoarea la adresa oricărei persoane sau entităţi sau în neconcordanţă cu legea aplicabilă determinată de GPRO la propria-i discreţie • Sunt explicite sexual • Pot dăuna minorilor în orice fel • Constituie reclame sau solicitări de afaceri, sondaje, concursuri, scrisori în lanţ sau scheme piramidale • Conţin virusuri, Trojeni, worms, "bombe cu ceas", sau alte rutine de programare sau motoare pe computer cu scopul de a avaria, interfera, intercepta sau expropria orice sistem, date sau informaţii. De asemenea, sunteţi de acord să nu: • Folosiţi informaţii biografice incomplete, false sau inexacte sau alte informaţii cu scopul de a va înregistra ca utilizator al acestui Serviciu, sau cu scopul de a vă înregistra pentru orice promovări oferite de acest Serviciu; • Vă daţi drept altă persoană sau entitate, incluzând, dar nu limitându-vă la, un web master GPRO, sau moderator, sau să susţineţi în mod fas sau să reprezentaţi în mod eronat asocierea dvs. cu respectiva persoană sau entitate; • Folosiţi proxy-uri publice pentru a vă conecta la GPRO; • Ștergeţi sau să revizuiţi orice material sau informaţii al unui alt utilizator al Serviciului • Adunaţi, colectaţi, sau să trimiteţi informaţii despre alţii, incluzând adrese de e-mail, fără acordul lor; • Încălcaţi în mod voit sau nevoit orice lege aplicabilă sau regulă incluzând, dar nelimitându-se la, reguli promulgate de orice schimb de securitate • „urmăriţi” sau să hărţuiţi un alt user, sau să colecţionaţi sau stoca date personale despre alţi utilizatori. • Luaţi orice acţiune care impune o încărcătură nerezonabilă sau disproporţionată asupra infrastructurii Serviciului. • Folosiţi orice dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca interferarea cu utilizarea corectă a Serviciului sau a oricărei activităţi deşfăşurate pe site; • Folosiţi sau încercaţi să folosiţi orice motor, software, tool, agent sau alt mecanism (incluzând browsere fără limitări, „păianjeni”, roboţi, avatare sau agenţi inteligenţi) pentru a naviga sau căuta serviciul pentru a aduna sau colecta informaţii de pe Serviciu pentru a le folosi în scop comercial; • Permiteţi oricărei alte persoane sau entitate să folosească numele dvs. de utilizator sau parola pentru a posta sau vizualiza comentarii sau trimiterea şi primirea de mesaje; sau • Încercaţi să descifraţi, desconspiraţi, dezasamblaţi sau proiectaţi în sens invers oricare din programenele componente sau în orice fel fiind parte a Serviciului, fără a avea în prealabil permisiunea staffului GPRO. Mai sunteţi de acord să nu încălcaţi sau să încercaţi să încălcaţi securitatea Serviciului, incluzând, fără a se limita la: • Accesarea de date neadresate dvs. pentru logarea într-un server sau cont pentru care nu aveţi autorizaţia de a-l accesa; • Încercarea de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau reţele sau pentru a sparge securitatea sau autenticitatea măsurilor, fără autorizaţie; • Încercarea de a interfera cu serviciul către orice utilizator, gazdă sau reţea, incluzând, fără a se limita la, transmiterea unui virus, încercarea de a supraîncarca, „inunda”, „spama”, „bombarda cu mailuri” sau „prăbuşirea” ,serviciului. • Trimiterea de mesaje nesolicitate, incluzând promoţii şi/sau reclame de produse şi servicii; • Falsificarea unui pachet TCP/IP sau orice parte a informaţiilor headerului în orice e-mail sau postare. Încălcarea securităţii unui sistem sau a unei reţele poate rezulta în răspundere civilă sau penală. Conştientizaţi că GPRo nu pre-filtrează Conţinutul, dar că stafful GPRO va avea tot dreptul (dar nu obligaţia) de a refuza la discreţia lor mutarea oricărui Conţinut care este disponibil prin intermediul Serviciului. Fără limitări anterioare, GPRO şi stafful său va avea dreptul de a muta orice Conţinut care încalcă TDU sau este discutabil. Sunteţi de acord că trebuie să evaluaţi, şi să purtaţi toate riscurile asociate cu, utilizarea oricărui Conţinut, incluzând orice bazare pe acurateţea, complexitate sau utilitatea unui astfel de Conţinut. În această notă, sunteţi constient că nu vă puteţi baza pe orice Conţinute creat de GPRO sau trimis spre GPRO. Sunteţi conştient şi de acord că GPRO poate păstra conţinutul şi poate să dezvăluie Conţinutul: (a) cu scopul de a administra corespunzător contul dvs. în concordanţă cu procedurile standard de operare al GPRO şi/sau (b) dacă este necesar să se procedeze după lege sau după buna credinţă că orice astfel de păstrare sau dezvăluire este necesară pentru a: (c) corespunde procedeelor legale (d) aplica TDU (e) răspunde cererilor că orice Conţinut încalcă drepturile unei terţe părţi (f) proteja drepturile, proprietatea, sau siguranţa personală GPRO faţă de utilizatori şi public. Sunteţi de acord că procesarea şi transmisia tehnică a Serviciului, incluzând Conţinutul dvs., poate implica transmisiunea prin diverse reţele şi modificări pentru a se conforma sau adapta cerinţelor tehnice ale retelelor sau dispozitivelor de conectate. GPRO îşi rezervă dreptul de a termina accestul dvs. la unele sau toate părţile Serviciului său dacă retrageţi consimţământul dvs. în acest paragraf la orice moment.

4. Nicio revânzare a serviciului

Sunteți de acord că nu veți reproduce, duplica, copia, vinde, revinde sau exploata orice parte din acest serviciu, utilizarea sau accesarea acestui serviciu în orice scop comercial.

5. Modificări ale Serviciului

GPRO își rezervă dreptul ca , din când în când, la orice oră, să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, Utilizarea (ori o parte din ea) cu sau fără notificare. Sunteți de acord că GPRO nu este răspunzător față de dvs. sau o a 3-a persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

6. Finalizarea

Sunteţi de acord că GPRO, la discreţia acestuia, poate termina parola, contul (sau orice parte a lui) sau utilizarea Serviciului, şi să înlăture sau anuleze orice Conţinut din cardul Serviciului, pentru orice motiv, incluzând, fără limitare, pentru lipsa de utilizarea sau dacă GPRO crede că aţi încălcat sau aţi acţionat în neconcordanţă cu litera sau spiritul TDU. GPRO mai poate, la discreţia acestuia şi în orice moment să înceteze furnizarea Serviciului, sau a oricărei părţi a acestuia, cu sau fără notificare. Sunteţi de acord ca orice terminare a accesului la aecst Serviciu, sub orice dispoziţie a acestor TDU poate fi efectuată fără notificarea anterioară, şi sunteţi conştient şi de acord că GPRO poate dezactiva sau şterge instantaneu contul dvs. şi toate informaţiile legate de cont şi fişierele din contul dvs şi/sau bloca accesul anterior la aceste fişiere ale Serviciului. În plus, sunteţi de acord că GPRO nu este răspunzător faţă de dvs. sau o a treia parte pentru orice terminare a accesului dvs. la acest Serviciu.

7. Compensație

Sunteți de acord să ne compensați și să ne țineți nevinovați pe noi și filialele, asociații, directorii, ofițerii, agenții, licențiatorii, contractorii independenți, co-branderii sau alți parteneri și angajați din și împotrivă tuturor răspunderilor, cereri și cheltuieli, incluzând taxele rezonabile ale avocaților, făcute de o a treia parte datorită conținutului tot mai mare trimis de dvs. prin intermediul acestui serviciu, utilizarea de către dvs. a acestui serviciu, încălcarea Acordului sau încălcarea unui drept sau altul.

8. Declarațiile noastre

LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ:
UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SERVICIU SE FACE PE RĂSPUNDEREA DVS. ACEST SERVICIU ESTE OFERIT „AȘA CUM ESTE”. GPRO NU OFERĂ NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE DE ORICE FEL DVS. SAU ORICĂREI ALTE PERSOANE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SERVICIU, INCLUZÂND PARTE A ACESTUIA, SAU ORICE SITE SAU ORICE CONȚINUT SAU SERVICIU CARE POATE FI ACCESAT DIRECT SAU INDIRECT PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI. GPRO RENUNŢĂ, LA LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ASTFEL DE REPREZENTĂRI SAU GARANȚII. FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA CELOR CE URMEAZĂ, GPRO RENUNŢĂ, LA LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, LA ORICE ŞI LA TOATE (i) GARANŢIILE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME, (i i) GARANŢIILE ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII PROPRIETĂŢII INTELECTUALE SAU A DREPTURILOR DE PROPRIETATE A UNEI A TREIA PERSOANE, (iii) GARANȚII ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNTÂRZIERI, ÎNTRERUPERI, ERORI SAU LIPSURI ALE SERVICIULUI, SAU A ORICĂREI PĂRȚI A ACESTUIA, (iv) GARANȚII LEGATE DE TRANSMITEREA SAU OFERIREA ACESTUI SERVICIU, (v) GARANȚII LEGATE DE EXACTITATEA ȘI CORECTITUDINEA DATELOR, ȘI (vi) GARANȚII LEGATE DE PERFORMANȚA SAU LIPSA EI, SAU ALTE ACTE SAU LIPSURI ALE GPRO SAU A UNEI A TREIA PĂRȚI IMPLICATE. MAI MULT, ȘI FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA A CELOR CE URMEAZĂ, NU EXISTĂ NICIO GARANȚIE CĂ SERVICIUL VA SATISFACE NEVOILE SAU CERINȚELE DVS. SAU NEVOILE SAU CERINȚELE ORICĂREI ALTE PERSOANE. GPRO NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU REPREZENTARE, SPECIALE SAU IMPLICITE, CĂ INFORMAȚIA OFERITĂ PRIN ACEST SERVICIU VA FI FĂRĂ ERORI, LIPSURI, ÎNTRERUPERI, DEFECTE, SAU ÎNTÂRZIERI ÎN OPERARE. ORICE INFORMAȚIE A ACESTUI SERVICIU ESTE SUPUSĂ SCHIMBĂRII FĂRĂ NICIO NOTIFICARE, ȘI RENUNȚĂ LA TOATE RESPONSABILITATEA PENTRU ACESTE SCHIMBĂRI, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA, SCHIMBĂRI DE PREȚ, REDUCERI SAU ORELE DE OPERARE.

9. Limitarea Răspunderii

ÎN NICIUN CAZ NU VA FI GPRO SAU ASOCIAȚII SĂI, SAU ORICE PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA ACESTUI SERVICIU, SAU PE ORICE SITE LEGAT DE ACEST SERVICIU, VA FI RESPONSABIL ÎN ORICE MOD PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE, REZULTATIVE SAU PEDEPSITOARE CARE REZULTĂ DIN ACCESUL DVS., UTILIZAREA SAU INABILITATEA DE A UTILIZA ACEST SERVICIU SAU ORICE SITE LEGAT DE ACEST SERVICIU, SAU IN CONEXIUNE CU ORICE EȘUARE A PERFORMANȚEI, EROARE, OMISIUNE, INTRERUPERE, DEFECȚIUNE, ÎNTÂRZIERI ÎN OPERARE SAU TRANSMITERE, VIRUS DE COMPUTER SAU CĂDERE A LINIEI SAU A SISTEMULUI. ÎN NICIUN CAZ NU VA FI GPRO SAU ASOCIAȚII SĂI SAU O A TREIA PARTE RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE DVS. SAU ALTĂ PERSOANĂ PENTRU DAUNE REZULTATIVE, EXEMPLARE, REPRESIVE SAU INDIRECTE REZULTÂND SAU FIIND IN ORICE FEL ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SERVICIU, INCLUZÂND ORICE PARTE DIN, SAU ORICE ALT CONȚINUT ( INCLUZÂND PROFITURI PIERDUTE, PIERDEREA DE AFACERI SAU DATE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, SCHIMBUL PIERDERILOR, SAU DAUNE CARE POT REZULTA DIN INEXACTITATEA INFORMAȚIEI SAU INCONVENIENȚĂ, INTÂRZIEREA , SAU PIERDEREA UTLIZĂRII ACESTUI SERVICIU) CHIAR DACĂ GPRO SAU O A TREIA PARTE A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE SAU PIERDERI.

SUNTEȚI DE ACORD CA INDIFERENT DE STATUTUL SAU LEGEA DOVEDIND CONTRARIUL, ORICE CERERE SAU CAUZĂ A ACȚIUNII REZULTÂND SAU FIIND ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SERVICIU TREBUIE SĂ FIE COMPLETATĂ CU PÂNĂ LA (1) AN ÎNAINTE, DUPĂ AVEASTĂ DATĂ CEREREA SAU CAUZA ACȚIUNII RIDICATĂ VA FI PRESCRISĂ PENTRU TOTDEAUNA.

10. Notificare

Notificările vizându-vă pe dvs. vor fi făcute prin anunțuri pe forum, sau prin e-mail trimis spre utilizator, sau în secțiunea de anunțuri a serviciului. Serviciul poate de asemenea să ofere notificări despre schimbările TDU sau alte probleme prin afișarea pentru dvs. de notificări sau linkuri spre notificări legate în general de Utilizare.

11. Modificări

Schimbările în TDU și Politica de confidențialitate pot avea loc oricând și pot fi făcute fără nicio înștiințare a dumneavoastra în prealabil. Este responsabilitatea dumneavoastra să vă asigurați că le-ați citit înainte de a face vreo acțiune care ar putea fi subiectul acestor documente. GPRO va încerca să vă informeze despre aceste modificări, dar nu oferă nicio garanție.