Један на један (Група: Amateur - 16)

Изабери групу:

Резултат је базиран на резултатима трке менаџера који се тркају једни против других у било којој групи
Страна « [12 3 ... 6 7 8 »Иди на страну:
Нац Име Резултат Резултат Нац Име Последњи меч
Daniel Harris 106 - 36 Martin Holden С82, Т7
Daniel Harris 102 - 52 Marcelo Cajueiro С82, Т7
Daniel Harris 84 - 70 Mario Marsfeld С82, Т7
Daniel Harris 80 - 73 Fabrizio Ghiselli С82, Т7
Daniel Harris 79 - 75 Filip Cristian С82, Т7
Daniel Harris 67 - 78 Jorge Quijada Figueredo С82, Т7
Daniel Harris 58 - 46 Milan Bogic С82, Т7
Daniel Harris 49 - 38 Jesus Brea С82, Т7
Daniel Harris 43 - 26 Bill Mcintosh С82, Т7
Daniel Harris 34 - 33 Andris Zons С82, Т7
Daniel Harris 34 - 20 Dan Postolache С82, Т7
Daniel Harris 33 - 3 Andrés Mora С82, Т7
Daniel Harris 33 - 5 Jean-luc Astié С82, Т7
Daniel Harris 26 - 45 Zsolt Kajati С82, Т7
Daniel Harris 24 - 7 Uwe Gibis С82, Т7
Daniel Harris 24 - 14 Cosimo Salatino С82, Т7
Daniel Harris 21 - 2 Petr Šafarčík С82, Т7
Daniel Harris 21 - 17 Ilia Lilov С82, Т7
Daniel Harris 20 - 67 Paul Morak С82, Т7
Daniel Harris 19 - 4 Zé Pedro Paula С82, Т7
Daniel Harris 17 - 6 Giovanni Romano С82, Т7
Daniel Harris 16 - 7 Viviane Pokowicks С82, Т7
Daniel Harris 16 - 21 Matias Figuera С82, Т7
Daniel Harris 15 - 8 Michał Kaczmarek С82, Т7
Daniel Harris 12 - 11 Flavio Mendiković С82, Т7
Daniel Harris 7 - 0 Jean Lanet С82, Т7
Daniel Harris 7 - 0 Remco Jansen С82, Т7
Daniel Harris 7 - 0 Cezary Cugowski С82, Т7
Daniel Harris 7 - 0 Riccardo Albano С82, Т7
Daniel Harris 7 - 0 Matías Posa С82, Т7
Daniel Harris 6 - 0 Jacques Wessels С82, Т7
Daniel Harris 6 - 0 Frank Beyer С82, Т6
Daniel Harris 5 - 2 James Poole С82, Т7
Daniel Harris 4 - 3 Pablo Sanchez С82, Т7
Daniel Harris 4 - 1 Ian Bicho С82, Т6
Daniel Harris 2 - 2 Jack Macaulay С82, Т5
Daniel Harris 2 - 5 Olivier Recouvreur С82, Т7
Daniel Harris 0 - 6 Ramón López С82, Т7
James Poole 5 - 2 Jesus Brea С82, Т7
James Poole 5 - 12 Andris Zons С82, Т7
James Poole 5 - 2 Remco Jansen С82, Т7
James Poole 4 - 3 Cezary Cugowski С82, Т7
James Poole 4 - 3 Riccardo Albano С82, Т7
James Poole 4 - 3 Matías Posa С82, Т7
James Poole 4 - 3 Jorge Quijada Figueredo С82, Т7
James Poole 4 - 3 Fabrizio Ghiselli С82, Т7
James Poole 4 - 2 Andrés Mora С82, Т7
James Poole 4 - 3 Jean Lanet С82, Т7
James Poole 3 - 4 Zsolt Kajati С82, Т7
James Poole 3 - 14 Flavio Mendiković С82, Т7
James Poole 3 - 2 Martin Holden С82, Т7
James Poole 3 - 3 Jacques Wessels С82, Т7
James Poole 3 - 3 Frank Beyer С82, Т6
James Poole 2 - 5 Giovanni Romano С82, Т7
James Poole 2 - 5 Zé Pedro Paula С82, Т7
James Poole 2 - 5 Daniel Harris С82, Т7
James Poole 2 - 5 Petr Šafarčík С82, Т7
James Poole 2 - 5 Milan Bogic С82, Т7
James Poole 1 - 4 Ian Bicho С82, Т6
James Poole 1 - 6 Marcelo Cajueiro С82, Т7
James Poole 1 - 3 Jack Macaulay С82, Т5
James Poole 1 - 6 Viviane Pokowicks С82, Т7
James Poole 1 - 6 Paul Morak С82, Т7
James Poole 1 - 6 Uwe Gibis С82, Т7
James Poole 1 - 6 Pablo Sanchez С82, Т7
James Poole 0 - 7 Filip Cristian С82, Т7
James Poole 0 - 7 Matias Figuera С82, Т7
James Poole 0 - 7 Jean-luc Astié С82, Т7
James Poole 0 - 7 Bill Mcintosh С82, Т7
James Poole 0 - 7 Ilia Lilov С82, Т7
James Poole 0 - 7 Mario Marsfeld С82, Т7
James Poole 0 - 7 Olivier Recouvreur С82, Т7
James Poole 0 - 7 Cosimo Salatino С82, Т7
James Poole 0 - 6 Ramón López С82, Т7
James Poole 0 - 7 Dan Postolache С82, Т7
James Poole 0 - 7 Michał Kaczmarek С82, Т7
Ian Bicho 20 - 18 Cezary Cugowski С82, Т6
Ian Bicho 5 - 0 Frank Beyer С82, Т6
Ian Bicho 5 - 0 Riccardo Albano С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Zé Pedro Paula С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Andris Zons С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Petr Šafarčík С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Remco Jansen С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Milan Bogic С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Jean Lanet С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Jesus Brea С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 James Poole С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Bill Mcintosh С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Matías Posa С82, Т6
Ian Bicho 4 - 1 Mario Marsfeld С82, Т6
Ian Bicho 3 - 1 Jacques Wessels С82, Т6
Ian Bicho 3 - 2 Uwe Gibis С82, Т6
Ian Bicho 3 - 2 Pablo Sanchez С82, Т6
Ian Bicho 3 - 2 Jean-luc Astié С82, Т6
Ian Bicho 3 - 0 Martin Holden С82, Т6
Ian Bicho 3 - 2 Jorge Quijada Figueredo С82, Т6
Ian Bicho 3 - 2 Fabrizio Ghiselli С82, Т6
Ian Bicho 3 - 2 Viviane Pokowicks С82, Т6
Ian Bicho 3 - 2 Andrés Mora С82, Т6
Ian Bicho 3 - 2 Giovanni Romano С82, Т6
Ian Bicho 2 - 3 Zsolt Kajati С82, Т6
Ian Bicho 2 - 1 Jack Macaulay С82, Т5
Ian Bicho 2 - 3 Olivier Recouvreur С82, Т6
Ian Bicho 1 - 4 Daniel Harris С82, Т6
Ian Bicho 1 - 4 Dan Postolache С82, Т6
Ian Bicho 1 - 4 Michał Kaczmarek С82, Т6
Ian Bicho 1 - 4 Flavio Mendiković С82, Т6
Ian Bicho 1 - 4 Paul Morak С82, Т6
Ian Bicho 0 - 5 Cosimo Salatino С82, Т6
Ian Bicho 0 - 5 Ramón López С82, Т6
Ian Bicho 0 - 5 Filip Cristian С82, Т6
Ian Bicho 0 - 5 Matias Figuera С82, Т6
Ian Bicho 0 - 5 Ilia Lilov С82, Т6
Ian Bicho 0 - 5 Marcelo Cajueiro С82, Т6
Ramón López 24 - 50 Filip Cristian С82, Т7
Ramón López 19 - 10 Marcelo Cajueiro С82, Т7
Ramón López 16 - 7 Jesus Brea С82, Т7
Ramón López 12 - 9 Martin Holden С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Matías Posa С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Bill Mcintosh С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Fabrizio Ghiselli С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Mario Marsfeld С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Viviane Pokowicks С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Andrés Mora С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Giovanni Romano С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Daniel Harris С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Andris Zons С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Zé Pedro Paula С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Petr Šafarčík С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Milan Bogic С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Jean Lanet С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Remco Jansen С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Cezary Cugowski С82, Т7
Ramón López 6 - 0 James Poole С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Jean-luc Astié С82, Т7
Ramón López 6 - 0 Riccardo Albano С82, Т7
Ramón López 5 - 1 Jorge Quijada Figueredo С82, Т7
Ramón López 5 - 1 Paul Morak С82, Т7
Ramón López 5 - 1 Olivier Recouvreur С82, Т7
Ramón López 5 - 0 Jacques Wessels С82, Т7
Ramón López 5 - 0 Frank Beyer С82, Т6
Ramón López 5 - 0 Ian Bicho С82, Т6
Ramón López 5 - 1 Uwe Gibis С82, Т7
Ramón López 5 - 1 Dan Postolache С82, Т7
Ramón López 5 - 1 Zsolt Kajati С82, Т7
Ramón López 5 - 1 Flavio Mendiković С82, Т7
Ramón López 4 - 2 Ilia Lilov С82, Т7
Ramón López 4 - 2 Pablo Sanchez С82, Т7
Ramón López 3 - 0 Jack Macaulay С82, Т5
Ramón López 3 - 3 Michał Kaczmarek С82, Т7
Ramón López 2 - 4 Cosimo Salatino С82, Т7
Ramón López 0 - 6 Matias Figuera С82, Т7
Martin Holden 76 - 72 Marcelo Cajueiro С82, Т7
Martin Holden 56 - 136 Fabrizio Ghiselli С82, Т7
Martin Holden 53 - 109 Mario Marsfeld С82, Т7
Martin Holden 40 - 108 Filip Cristian С82, Т7
Martin Holden 36 - 106 Daniel Harris С82, Т7
Martin Holden 31 - 53 Jesus Brea С82, Т7
Martin Holden 30 - 36 Bill Mcintosh С82, Т7
Martin Holden 30 - 137 Jorge Quijada Figueredo С82, Т7
Martin Holden 27 - 74 Milan Bogic С82, Т7
Martin Holden 20 - 15 Jean-luc Astié С82, Т7
Martin Holden 19 - 16 Cosimo Salatino С82, Т7
Martin Holden 18 - 15 Andrés Mora С82, Т7
Martin Holden 17 - 14 Uwe Gibis С82, Т7
Martin Holden 17 - 35 Dan Postolache С82, Т7
Martin Holden 13 - 22 Ilia Lilov С82, Т7
Martin Holden 13 - 71 Paul Morak С82, Т7
Martin Holden 11 - 54 Andris Zons С82, Т7
Martin Holden 11 - 7 Petr Šafarčík С82, Т7
Martin Holden 9 - 25 Matias Figuera С82, Т7
Martin Holden 9 - 12 Ramón López С82, Т7
Martin Holden 9 - 9 Zé Pedro Paula С82, Т7
Martin Holden 8 - 10 Michał Kaczmarek С82, Т7
Martin Holden 8 - 60 Zsolt Kajati С82, Т7
Martin Holden 7 - 11 Viviane Pokowicks С82, Т7
Martin Holden 6 - 12 Giovanni Romano С82, Т7
Martin Holden 4 - 0 Frank Beyer С82, Т6
Martin Holden 3 - 2 Jacques Wessels С82, Т7
Martin Holden 2 - 3 Jean Lanet С82, Т7
Martin Holden 2 - 3 Remco Jansen С82, Т7
Martin Holden 2 - 16 Flavio Mendiković С82, Т7
Martin Holden 2 - 3 Cezary Cugowski С82, Т7
Martin Holden 2 - 3 Riccardo Albano С82, Т7
Martin Holden 2 - 3 James Poole С82, Т7
Martin Holden 2 - 3 Matías Posa С82, Т7
Martin Holden 1 - 4 Pablo Sanchez С82, Т7
Martin Holden 0 - 2 Jack Macaulay С82, Т5
Martin Holden 0 - 5 Olivier Recouvreur С82, Т7
Martin Holden 0 - 3 Ian Bicho С82, Т6
Milan Bogic 74 - 27 Martin Holden С82, Т7
Milan Bogic 66 - 43 Marcelo Cajueiro С82, Т7
Milan Bogic 46 - 58 Daniel Harris С82, Т7
Milan Bogic 46 - 63 Filip Cristian С82, Т7
Milan Bogic 46 - 63 Fabrizio Ghiselli С82, Т7
Milan Bogic 42 - 50 Jesus Brea С82, Т7
Milan Bogic 42 - 31 Bill Mcintosh С82, Т7
Milan Bogic 42 - 61 Jorge Quijada Figueredo С82, Т7
Milan Bogic 35 - 74 Mario Marsfeld С82, Т7
Milan Bogic 28 - 11 Andrés Mora С82, Т7
Страна « [12 3 ... 6 7 8 »Иди на страну: