Један на један (Група: Amateur - 22)

Изабери групу:

Резултат је базиран на резултатима трке менаџера који се тркају једни против других у било којој групи
Страна « [12 3 ... 6 7 8 »Иди на страну:
Нац Име Резултат Резултат Нац Име Последњи меч
Mario Costa 31 - 8 Gustavo Miguez С72, Т6
Mario Costa 29 - 10 Armando Ramos Neto С72, Т6
Mario Costa 29 - 10 Juan Contreras С72, Т6
Mario Costa 27 - 61 Sylvain Elsass С72, Т6
Mario Costa 24 - 15 Samuel Mesiano С72, Т6
Mario Costa 24 - 14 András Kovács С72, Т6
Mario Costa 23 - 16 David Pence С72, Т6
Mario Costa 22 - 17 Luciano Scarinzi С72, Т6
Mario Costa 21 - 6 Peter Nilsson С72, Т5
Mario Costa 21 - 13 Fernando Jimenez С72, Т5
Mario Costa 21 - 17 Marina Hamada Romano С72, Т6
Mario Costa 21 - 18 Aleksandar Milanov С72, Т6
Mario Costa 20 - 19 Attila Nagy С72, Т6
Mario Costa 20 - 17 Thomas Pitts С72, Т6
Mario Costa 19 - 20 András Csiszár С72, Т6
Mario Costa 18 - 19 Kristina Ivanova С72, Т5
Mario Costa 18 - 20 Luca Dal Sacco С72, Т6
Mario Costa 16 - 23 Gustavo Silva С72, Т6
Mario Costa 15 - 7 Tom Wild С72, Т6
Mario Costa 15 - 18 Simone Gori С71, Т16
Mario Costa 14 - 8 Luís Santos С72, Т6
Mario Costa 13 - 8 Jochen Vandenbroele С72, Т6
Mario Costa 13 - 26 Scott MacIver С72, Т6
Mario Costa 11 - 10 Pop Razvan Andrei С72, Т6
Mario Costa 9 - 13 Eric Martin С72, Т6
Mario Costa 6 - 16 Collin Clément С72, Т6
Mario Costa 5 - 1 Jim Williamson С72, Т6
Mario Costa 5 - 1 Jerome Manzon С72, Т6
Mario Costa 5 - 1 Leszek Busz С72, Т6
Mario Costa 5 - 1 Raúl Mainardi С72, Т6
Mario Costa 5 - 1 Cristian Dodan С72, Т6
Mario Costa 5 - 1 Alex Brex С72, Т6
Mario Costa 5 - 0 Sotiris Bampinas С72, Т6
Mario Costa 5 - 1 Marcin Sadowski С72, Т6
Mario Costa 5 - 1 Miroslav Velat С72, Т6
Mario Costa 4 - 1 Randy Lawrence С72, Т5
Mario Costa 4 - 2 Jaime Rufas С72, Т6
Mario Costa 3 - 8 Rúben Silva С72, Т4
Mario Costa 1 - 0 Alwin Farandi С72, Т1
Luciano Scarinzi 89 - 51 Juan Contreras С72, Т6
Luciano Scarinzi 66 - 73 Scott MacIver С72, Т6
Luciano Scarinzi 63 - 26 Marina Hamada Romano С72, Т6
Luciano Scarinzi 62 - 73 András Kovács С72, Т6
Luciano Scarinzi 57 - 49 David Pence С72, Т6
Luciano Scarinzi 52 - 20 Gustavo Miguez С72, Т6
Luciano Scarinzi 46 - 94 Attila Nagy С72, Т6
Luciano Scarinzi 42 - 48 Samuel Mesiano С72, Т6
Luciano Scarinzi 39 - 99 Gustavo Silva С72, Т6
Luciano Scarinzi 34 - 56 Peter Nilsson С72, Т5
Luciano Scarinzi 31 - 71 Kristina Ivanova С72, Т5
Luciano Scarinzi 30 - 41 Thomas Pitts С72, Т6
Luciano Scarinzi 28 - 7 Fernando Jimenez С72, Т5
Luciano Scarinzi 26 - 31 Aleksandar Milanov С72, Т6
Luciano Scarinzi 24 - 97 András Csiszár С72, Т6
Luciano Scarinzi 22 - 18 Armando Ramos Neto С72, Т6
Luciano Scarinzi 20 - 36 Luca Dal Sacco С72, Т6
Luciano Scarinzi 20 - 3 Tom Wild С72, Т6
Luciano Scarinzi 17 - 22 Mario Costa С72, Т6
Luciano Scarinzi 16 - 18 Simone Gori С71, Т17
Luciano Scarinzi 15 - 25 Sylvain Elsass С72, Т6
Luciano Scarinzi 14 - 9 Luís Santos С72, Т6
Luciano Scarinzi 13 - 9 Jochen Vandenbroele С72, Т6
Luciano Scarinzi 12 - 10 Pop Razvan Andrei С72, Т6
Luciano Scarinzi 8 - 15 Eric Martin С72, Т6
Luciano Scarinzi 6 - 0 Jerome Manzon С72, Т6
Luciano Scarinzi 6 - 0 Raúl Mainardi С72, Т6
Luciano Scarinzi 6 - 0 Cristian Dodan С72, Т6
Luciano Scarinzi 6 - 0 Miroslav Velat С72, Т6
Luciano Scarinzi 5 - 0 Randy Lawrence С72, Т5
Luciano Scarinzi 5 - 1 Marcin Sadowski С72, Т6
Luciano Scarinzi 4 - 19 Collin Clément С72, Т6
Luciano Scarinzi 4 - 2 Alex Brex С72, Т6
Luciano Scarinzi 4 - 1 Sotiris Bampinas С72, Т6
Luciano Scarinzi 3 - 3 Leszek Busz С72, Т6
Luciano Scarinzi 2 - 4 Jim Williamson С72, Т6
Luciano Scarinzi 2 - 9 Rúben Silva С72, Т4
Luciano Scarinzi 1 - 0 Alwin Farandi С72, Т1
Luciano Scarinzi 1 - 5 Jaime Rufas С72, Т6
András Csiszár 112 - 11 Juan Contreras С72, Т6
András Csiszár 97 - 24 Luciano Scarinzi С72, Т6
András Csiszár 92 - 27 András Kovács С72, Т6
András Csiszár 91 - 32 Attila Nagy С72, Т6
András Csiszár 89 - 34 Scott MacIver С72, Т6
András Csiszár 85 - 20 David Pence С72, Т6
András Csiszár 74 - 14 Marina Hamada Romano С72, Т6
András Csiszár 70 - 51 Gustavo Silva С72, Т6
András Csiszár 66 - 6 Gustavo Miguez С72, Т6
András Csiszár 66 - 23 Samuel Mesiano С72, Т6
András Csiszár 65 - 24 Peter Nilsson С72, Т5
András Csiszár 52 - 49 Kristina Ivanova С72, Т5
András Csiszár 46 - 24 Thomas Pitts С72, Т6
András Csiszár 35 - 20 Aleksandar Milanov С72, Т6
András Csiszár 32 - 3 Fernando Jimenez С72, Т5
András Csiszár 29 - 25 Luca Dal Sacco С72, Т6
András Csiszár 25 - 15 Armando Ramos Neto С72, Т6
András Csiszár 20 - 19 Mario Costa С72, Т6
András Csiszár 20 - 3 Tom Wild С72, Т6
András Csiszár 16 - 18 Simone Gori С71, Т17
András Csiszár 14 - 26 Sylvain Elsass С72, Т6
András Csiszár 14 - 8 Jochen Vandenbroele С72, Т6
András Csiszár 13 - 10 Luís Santos С72, Т6
András Csiszár 9 - 13 Pop Razvan Andrei С72, Т6
András Csiszár 7 - 16 Eric Martin С72, Т6
András Csiszár 6 - 0 Raúl Mainardi С72, Т6
András Csiszár 6 - 0 Miroslav Velat С72, Т6
András Csiszár 5 - 0 Randy Lawrence С72, Т5
András Csiszár 5 - 1 Cristian Dodan С72, Т6
András Csiszár 5 - 0 Sotiris Bampinas С72, Т6
András Csiszár 5 - 1 Jerome Manzon С72, Т6
András Csiszár 3 - 20 Collin Clément С72, Т6
András Csiszár 3 - 3 Marcin Sadowski С72, Т6
András Csiszár 2 - 9 Rúben Silva С72, Т4
András Csiszár 2 - 4 Alex Brex С72, Т6
András Csiszár 1 - 5 Leszek Busz С72, Т6
András Csiszár 1 - 0 Alwin Farandi С72, Т1
András Csiszár 0 - 6 Jaime Rufas С72, Т6
András Csiszár 0 - 6 Jim Williamson С72, Т6
Randy Lawrence 4 - 1 Miroslav Velat С72, Т5
Randy Lawrence 3 - 2 Gustavo Miguez С72, Т5
Randy Lawrence 3 - 2 Attila Nagy С72, Т5
Randy Lawrence 3 - 2 Raúl Mainardi С72, Т5
Randy Lawrence 3 - 2 David Pence С72, Т5
Randy Lawrence 3 - 2 Pop Razvan Andrei С72, Т5
Randy Lawrence 3 - 2 Tom Wild С72, Т5
Randy Lawrence 2 - 3 Cristian Dodan С72, Т5
Randy Lawrence 2 - 4 Jerome Manzon С72, Т5
Randy Lawrence 2 - 2 Sotiris Bampinas С72, Т4
Randy Lawrence 2 - 3 Marcin Sadowski С72, Т5
Randy Lawrence 2 - 3 Scott MacIver С72, Т5
Randy Lawrence 2 - 3 Eric Martin С72, Т5
Randy Lawrence 2 - 3 András Kovács С72, Т5
Randy Lawrence 1 - 4 Gustavo Silva С72, Т5
Randy Lawrence 1 - 4 Mario Costa С72, Т5
Randy Lawrence 1 - 4 Peter Nilsson С72, Т5
Randy Lawrence 1 - 4 Leszek Busz С72, Т5
Randy Lawrence 1 - 3 Fernando Jimenez С72, Т5
Randy Lawrence 1 - 0 Alwin Farandi С72, Т1
Randy Lawrence 1 - 4 Juan Contreras С72, Т5
Randy Lawrence 1 - 4 Luís Santos С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Collin Clément С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 2 Rúben Silva С72, Т4
Randy Lawrence 0 - 5 András Csiszár С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Armando Ramos Neto С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Sylvain Elsass С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Jaime Rufas С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Jochen Vandenbroele С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Luca Dal Sacco С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Thomas Pitts С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Luciano Scarinzi С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 4 Marina Hamada Romano С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Aleksandar Milanov С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Kristina Ivanova С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Jim Williamson С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Samuel Mesiano С72, Т5
Randy Lawrence 0 - 5 Alex Brex С72, Т5
Scott MacIver 109 - 96 Juan Contreras С72, Т6
Scott MacIver 77 - 123 András Kovács С72, Т6
Scott MacIver 73 - 66 Luciano Scarinzi С72, Т6
Scott MacIver 72 - 133 Attila Nagy С72, Т6
Scott MacIver 70 - 129 Gustavo Silva С72, Т6
Scott MacIver 55 - 35 Marina Hamada Romano С72, Т6
Scott MacIver 53 - 20 Gustavo Miguez С72, Т6
Scott MacIver 48 - 59 David Pence С72, Т6
Scott MacIver 44 - 47 Samuel Mesiano С72, Т6
Scott MacIver 38 - 18 Luca Dal Sacco С72, Т6
Scott MacIver 38 - 34 Thomas Pitts С72, Т6
Scott MacIver 34 - 23 Aleksandar Milanov С72, Т6
Scott MacIver 34 - 89 András Csiszár С72, Т6
Scott MacIver 33 - 70 Kristina Ivanova С72, Т5
Scott MacIver 32 - 3 Fernando Jimenez С72, Т5
Scott MacIver 31 - 9 Armando Ramos Neto С72, Т6
Scott MacIver 27 - 64 Peter Nilsson С72, Т5
Scott MacIver 26 - 13 Mario Costa С72, Т6
Scott MacIver 25 - 9 Simone Gori С71, Т17
Scott MacIver 21 - 19 Sylvain Elsass С72, Т6
Scott MacIver 20 - 3 Tom Wild С72, Т6
Scott MacIver 16 - 6 Jochen Vandenbroele С72, Т6
Scott MacIver 15 - 8 Luís Santos С72, Т6
Scott MacIver 14 - 8 Pop Razvan Andrei С72, Т6
Scott MacIver 10 - 13 Eric Martin С72, Т6
Scott MacIver 7 - 16 Collin Clément С72, Т6
Scott MacIver 5 - 1 Miroslav Velat С72, Т6
Scott MacIver 4 - 1 Sotiris Bampinas С72, Т6
Scott MacIver 4 - 2 Marcin Sadowski С72, Т6
Scott MacIver 4 - 7 Rúben Silva С72, Т4
Scott MacIver 4 - 16 Cristian Dodan С72, Т6
Scott MacIver 3 - 2 Randy Lawrence С72, Т5
Scott MacIver 3 - 3 Jerome Manzon С72, Т6
Scott MacIver 3 - 3 Raúl Mainardi С72, Т6
Scott MacIver 2 - 4 Jim Williamson С72, Т6
Scott MacIver 2 - 4 Leszek Busz С72, Т6
Scott MacIver 2 - 4 Alex Brex С72, Т6
Scott MacIver 1 - 0 Alwin Farandi С72, Т1
Scott MacIver 1 - 5 Jaime Rufas С72, Т6
Sylvain Elsass 61 - 27 Mario Costa С72, Т6
Sylvain Elsass 35 - 5 Gustavo Miguez С72, Т6
Sylvain Elsass 32 - 8 Juan Contreras С72, Т6
Sylvain Elsass 30 - 9 András Kovács С72, Т6
Sylvain Elsass 30 - 9 Marina Hamada Romano С72, Т6
Sylvain Elsass 29 - 11 Samuel Mesiano С72, Т6
Страна « [12 3 ... 6 7 8 »Иди на страну: