Један на један (Група: Rookie - 150)

Изабери групу:

Резултат је базиран на резултатима трке менаџера који се тркају једни против других у било којој групи
Страна « [12 3 »Иди на страну:
Нац Име Резултат Резултат Нац Име Последњи меч
Stéphane Willaert 20 - 4 Jansen Santos С92, Т9
Stéphane Willaert 15 - 0 Giorgio Palmieri С92, Т9
Stéphane Willaert 14 - 5 Streja Ovidiu С92, Т9
Stéphane Willaert 13 - 11 Aldo Loponi С92, Т9
Stéphane Willaert 12 - 2 Giovanni Buritti С92, Т6
Stéphane Willaert 9 - 0 Milen Chatov С92, Т9
Stéphane Willaert 8 - 0 Peter Spitzer С92, Т9
Stéphane Willaert 8 - 13 Bruce Rergin С92, Т9
Stéphane Willaert 6 - 3 Miguel Galindo С92, Т9
Stéphane Willaert 6 - 0 Alexander Potapov С92, Т9
Stéphane Willaert 5 - 4 Pedro Iglesias С92, Т9
Stéphane Willaert 4 - 1 Szymon Uszak С92, Т9
Stéphane Willaert 4 - 0 Robert Szołtysik С92, Т8
Stéphane Willaert 2 - 0 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Stéphane Willaert 2 - 0 Edoardo Filini С92, Т8
Stéphane Willaert 2 - 0 Gianluca Rampoldi С92, Т7
Stéphane Willaert 1 - 0 Alex Sosa С92, Т7
Stéphane Willaert 1 - 0 Ahmet Murat Ersel С92, Т9
Stéphane Willaert 1 - 0 Rodrigo Tenório С92, Т6
Stéphane Willaert 1 - 0 Ivan Betmen С92, Т7
Stéphane Willaert 1 - 0 Dirk Junghans С92, Т4
Stéphane Willaert 1 - 0 Nathan Friesen С92, Т8
Stéphane Willaert 1 - 0 Gabriel Almeida С92, Т9
Stéphane Willaert 1 - 0 Jap Jum С92, Т6
Stéphane Willaert 1 - 0 Mark Pattos С92, Т6
Streja Ovidiu 27 - 121 Giovanni Buritti С92, Т6
Streja Ovidiu 26 - 126 Bruce Rergin С92, Т9
Streja Ovidiu 16 - 22 Jansen Santos С92, Т9
Streja Ovidiu 15 - 151 Aldo Loponi С92, Т9
Streja Ovidiu 5 - 14 Stéphane Willaert С92, Т9
Streja Ovidiu 3 - 8 Giorgio Palmieri С92, Т9
Streja Ovidiu 2 - 5 Peter Spitzer С92, Т9
Streja Ovidiu 1 - 6 Pedro Iglesias С92, Т9
Streja Ovidiu 1 - 4 Alexander Potapov С92, Т9
Streja Ovidiu 1 - 0 Rodrigo Tenório С92, Т6
Streja Ovidiu 1 - 6 Milen Chatov С92, Т9
Streja Ovidiu 1 - 3 Szymon Uszak С92, Т9
Streja Ovidiu 1 - 1 Edoardo Filini С92, Т8
Streja Ovidiu 1 - 2 Robert Szołtysik С92, Т8
Streja Ovidiu 0 - 1 Mark Pattos С92, Т6
Streja Ovidiu 0 - 1 Ahmet Murat Ersel С92, Т9
Streja Ovidiu 0 - 7 Miguel Galindo С92, Т9
Streja Ovidiu 0 - 2 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Streja Ovidiu 0 - 1 Nathan Friesen С92, Т8
Streja Ovidiu 0 - 1 Dirk Junghans С92, Т4
Streja Ovidiu 0 - 1 Gabriel Almeida С92, Т9
Streja Ovidiu 0 - 1 Gianluca Rampoldi С92, Т6
Streja Ovidiu 0 - 1 Jap Jum С92, Т6
Robert Szołtysik 3 - 1 Alexander Potapov С92, Т8
Robert Szołtysik 2 - 2 Peter Spitzer С92, Т8
Robert Szołtysik 2 - 2 Milen Chatov С92, Т8
Robert Szołtysik 2 - 0 Edoardo Filini С92, Т8
Robert Szołtysik 2 - 1 Streja Ovidiu С92, Т8
Robert Szołtysik 1 - 1 Gianluca Rampoldi С92, Т7
Robert Szołtysik 1 - 0 Jap Jum С92, Т6
Robert Szołtysik 1 - 0 Mark Pattos С92, Т6
Robert Szołtysik 1 - 3 Giorgio Palmieri С92, Т8
Robert Szołtysik 1 - 3 Szymon Uszak С92, Т8
Robert Szołtysik 1 - 0 Rodrigo Tenório С92, Т6
Robert Szołtysik 1 - 1 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Robert Szołtysik 1 - 0 Giovanni Buritti С92, Т6
Robert Szołtysik 1 - 3 Jansen Santos С92, Т8
Robert Szołtysik 0 - 4 Pedro Iglesias С92, Т8
Robert Szołtysik 0 - 4 Miguel Galindo С92, Т8
Robert Szołtysik 0 - 1 Nathan Friesen С92, Т8
Robert Szołtysik 0 - 4 Stéphane Willaert С92, Т8
Robert Szołtysik 0 - 1 Bruce Rergin С92, Т6
Robert Szołtysik 0 - 1 Alex Sosa С92, Т7
Robert Szołtysik 0 - 3 Aldo Loponi С92, Т7
Robert Szołtysik 0 - 1 Ivan Betmen С92, Т7
Milen Chatov 6 - 1 Streja Ovidiu С92, Т9
Milen Chatov 4 - 2 Alexander Potapov С92, Т9
Milen Chatov 4 - 4 Peter Spitzer С92, Т9
Milen Chatov 3 - 0 Giovanni Buritti С92, Т6
Milen Chatov 3 - 6 Jansen Santos С92, Т9
Milen Chatov 3 - 6 Giorgio Palmieri С92, Т9
Milen Chatov 2 - 0 Edoardo Filini С92, Т8
Milen Chatov 2 - 2 Robert Szołtysik С92, Т8
Milen Chatov 2 - 0 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Milen Chatov 2 - 3 Szymon Uszak С92, Т9
Milen Chatov 1 - 0 Nathan Friesen С92, Т8
Milen Chatov 1 - 1 Gianluca Rampoldi С92, Т7
Milen Chatov 1 - 0 Gabriel Almeida С92, Т9
Milen Chatov 1 - 0 Jap Jum С92, Т6
Milen Chatov 1 - 8 Pedro Iglesias С92, Т9
Milen Chatov 1 - 0 Alex Sosa С92, Т7
Milen Chatov 1 - 0 Rodrigo Tenório С92, Т6
Milen Chatov 1 - 0 Ivan Betmen С92, Т7
Milen Chatov 1 - 0 Dirk Junghans С92, Т4
Milen Chatov 0 - 8 Aldo Loponi С92, Т9
Milen Chatov 0 - 1 Mark Pattos С92, Т6
Milen Chatov 0 - 9 Miguel Galindo С92, Т9
Milen Chatov 0 - 1 Ahmet Murat Ersel С92, Т9
Milen Chatov 0 - 9 Stéphane Willaert С92, Т9
Milen Chatov 0 - 6 Bruce Rergin С92, Т9
Jansen Santos 22 - 16 Streja Ovidiu С92, Т9
Jansen Santos 14 - 28 Giovanni Buritti С92, Т6
Jansen Santos 8 - 48 Aldo Loponi С92, Т9
Jansen Santos 6 - 3 Milen Chatov С92, Т9
Jansen Santos 6 - 44 Bruce Rergin С92, Т9
Jansen Santos 5 - 1 Alexander Potapov С92, Т9
Jansen Santos 5 - 3 Peter Spitzer С92, Т9
Jansen Santos 4 - 20 Stéphane Willaert С92, Т9
Jansen Santos 4 - 10 Giorgio Palmieri С92, Т9
Jansen Santos 3 - 1 Robert Szołtysik С92, Т8
Jansen Santos 2 - 0 Edoardo Filini С92, Т8
Jansen Santos 2 - 0 Gianluca Rampoldi С92, Т7
Jansen Santos 2 - 3 Szymon Uszak С92, Т9
Jansen Santos 1 - 0 Dirk Junghans С92, Т4
Jansen Santos 1 - 0 Gabriel Almeida С92, Т9
Jansen Santos 1 - 0 Jap Jum С92, Т6
Jansen Santos 1 - 0 Mark Pattos С92, Т6
Jansen Santos 1 - 8 Pedro Iglesias С92, Т9
Jansen Santos 1 - 8 Miguel Galindo С92, Т9
Jansen Santos 1 - 0 Alex Sosa С92, Т7
Jansen Santos 1 - 0 Ahmet Murat Ersel С92, Т9
Jansen Santos 1 - 0 Rodrigo Tenório С92, Т6
Jansen Santos 1 - 1 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Jansen Santos 1 - 0 Ivan Betmen С92, Т7
Jansen Santos 0 - 1 Nathan Friesen С92, Т8
Szymon Uszak 4 - 1 Peter Spitzer С92, Т9
Szymon Uszak 4 - 1 Giorgio Palmieri С92, Т9
Szymon Uszak 3 - 2 Jansen Santos С92, Т9
Szymon Uszak 3 - 2 Alexander Potapov С92, Т9
Szymon Uszak 3 - 1 Streja Ovidiu С92, Т9
Szymon Uszak 3 - 2 Milen Chatov С92, Т9
Szymon Uszak 3 - 1 Robert Szołtysik С92, Т8
Szymon Uszak 2 - 0 Edoardo Filini С92, Т8
Szymon Uszak 2 - 0 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Szymon Uszak 2 - 0 Gianluca Rampoldi С92, Т7
Szymon Uszak 1 - 0 Alex Sosa С92, Т7
Szymon Uszak 1 - 0 Ahmet Murat Ersel С92, Т9
Szymon Uszak 1 - 0 Rodrigo Tenório С92, Т6
Szymon Uszak 1 - 3 Aldo Loponi С92, Т9
Szymon Uszak 1 - 0 Giovanni Buritti С92, Т6
Szymon Uszak 1 - 0 Ivan Betmen С92, Т7
Szymon Uszak 1 - 0 Nathan Friesen С92, Т8
Szymon Uszak 1 - 0 Gabriel Almeida С92, Т9
Szymon Uszak 1 - 4 Stéphane Willaert С92, Т9
Szymon Uszak 1 - 0 Jap Jum С92, Т6
Szymon Uszak 1 - 1 Bruce Rergin С92, Т9
Szymon Uszak 1 - 0 Mark Pattos С92, Т6
Szymon Uszak 0 - 5 Pedro Iglesias С92, Т9
Szymon Uszak 0 - 5 Miguel Galindo С92, Т9
Miguel Galindo 9 - 0 Giorgio Palmieri С92, Т9
Miguel Galindo 9 - 0 Milen Chatov С92, Т9
Miguel Galindo 8 - 0 Peter Spitzer С92, Т9
Miguel Galindo 8 - 1 Jansen Santos С92, Т9
Miguel Galindo 7 - 1 Aldo Loponi С92, Т9
Miguel Galindo 7 - 0 Streja Ovidiu С92, Т9
Miguel Galindo 6 - 0 Alexander Potapov С92, Т9
Miguel Galindo 5 - 4 Pedro Iglesias С92, Т9
Miguel Galindo 5 - 0 Szymon Uszak С92, Т9
Miguel Galindo 4 - 2 Bruce Rergin С92, Т9
Miguel Galindo 4 - 0 Robert Szołtysik С92, Т8
Miguel Galindo 3 - 6 Stéphane Willaert С92, Т9
Miguel Galindo 3 - 0 Giovanni Buritti С92, Т6
Miguel Galindo 2 - 0 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Miguel Galindo 2 - 0 Edoardo Filini С92, Т8
Miguel Galindo 2 - 0 Gianluca Rampoldi С92, Т7
Miguel Galindo 1 - 0 Alex Sosa С92, Т7
Miguel Galindo 1 - 0 Ahmet Murat Ersel С92, Т9
Miguel Galindo 1 - 0 Rodrigo Tenório С92, Т6
Miguel Galindo 1 - 0 Ivan Betmen С92, Т7
Miguel Galindo 1 - 0 Dirk Junghans С92, Т4
Miguel Galindo 1 - 0 Nathan Friesen С92, Т8
Miguel Galindo 1 - 0 Gabriel Almeida С92, Т9
Miguel Galindo 1 - 0 Jap Jum С92, Т6
Miguel Galindo 1 - 0 Mark Pattos С92, Т6
Edoardo Filini 1 - 0 Rodrigo Tenório С92, Т6
Edoardo Filini 1 - 1 Streja Ovidiu С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 2 Milen Chatov С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 1 Nathan Friesen С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 2 Pedro Iglesias С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 2 Szymon Uszak С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 1 Gianluca Rampoldi С92, Т6
Edoardo Filini 0 - 2 Peter Spitzer С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 2 Stéphane Willaert С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 1 Jap Jum С92, Т6
Edoardo Filini 0 - 1 Bruce Rergin С92, Т6
Edoardo Filini 0 - 2 Robert Szołtysik С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 1 Mark Pattos С92, Т6
Edoardo Filini 0 - 2 Giorgio Palmieri С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 2 Jansen Santos С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 2 Alexander Potapov С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 2 Miguel Galindo С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 1 Aldo Loponi С92, Т6
Edoardo Filini 0 - 2 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Edoardo Filini 0 - 1 Giovanni Buritti С92, Т6
Peter Spitzer 5 - 2 Streja Ovidiu С92, Т9
Peter Spitzer 4 - 4 Milen Chatov С92, Т9
Peter Spitzer 3 - 0 Giovanni Buritti С92, Т6
Peter Spitzer 3 - 3 Alexander Potapov С92, Т9
Peter Spitzer 3 - 5 Giorgio Palmieri С92, Т9
Peter Spitzer 3 - 5 Jansen Santos С92, Т9
Peter Spitzer 2 - 0 Edoardo Filini С92, Т8
Peter Spitzer 2 - 0 Fatih Dumlupınar С92, Т8
Peter Spitzer 2 - 2 Robert Szołtysik С92, Т8
Peter Spitzer 1 - 1 Gianluca Rampoldi С92, Т7
Peter Spitzer 1 - 0 Gabriel Almeida С92, Т9
Страна « [12 3 »Иди на страну: