Један на један (Група: Rookie - 20)

Изабери групу:

Резултат је базиран на резултатима трке менаџера који се тркају једни против других у било којој групи
Страна « [12 »Иди на страну:
Нац Име Резултат Резултат Нац Име Последњи меч
Robert Gibson 24 - 6 Paulo Ricardo С84, Т17
Robert Gibson 20 - 10 Seppo Karjalainen С84, Т17
Robert Gibson 18 - 11 Ciro Volpe С84, Т17
Robert Gibson 17 - 6 Dudu Arton С84, Т17
Robert Gibson 16 - 1 Diego Robin С84, Т17
Robert Gibson 15 - 6 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Robert Gibson 15 - 11 Alan Rivero С84, Т13
Robert Gibson 14 - 3 Loius Mandrin С84, Т17
Robert Gibson 13 - 3 John Mccleary С84, Т17
Robert Gibson 13 - 0 Nándor Cserényi С84, Т17
Robert Gibson 12 - 17 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
Robert Gibson 11 - 6 Florea Badana С84, Т17
Robert Gibson 11 - 4 Cristiam Pulido С84, Т17
Robert Gibson 10 - 7 Alfredo Federico С84, Т17
Robert Gibson 8 - 1 Andre Machado С83, Т9
Robert Gibson 8 - 9 Attila Szerdahelyi С84, Т16
Robert Gibson 5 - 0 Andreas Witzdam С84, Т8
Robert Gibson 2 - 0 Francois Vondade С84, Т9
Robert Gibson 1 - 0 John Morrell С84, Т17
Robert Gibson 1 - 0 Thiago Galvão С84, Т14
Anastacio Cardoso Filho 27 - 12 Seppo Karjalainen С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 15 - 14 Dudu Arton С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 14 - 20 Ciro Volpe С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 13 - 7 Paulo Ricardo С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 11 - 15 Attila Szerdahelyi С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 9 - 1 Andre Machado С83, Т10
Anastacio Cardoso Filho 8 - 12 Alan Rivero С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 7 - 33 Jaime Andres Forero Florez С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 6 - 15 Robert Gibson С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 0 Nándor Cserényi С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Alfredo Federico С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Cristiam Pulido С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 1 Andreas Witzdam С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Diego Robin С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Loius Mandrin С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 1 - 5 Florea Badana С84, Т7
Anastacio Cardoso Filho 0 - 6 John Mccleary С84, Т7
Seppo Karjalainen 126 - 73 Ciro Volpe С84, Т17
Seppo Karjalainen 34 - 30 Dudu Arton С84, Т17
Seppo Karjalainen 24 - 32 Attila Szerdahelyi С84, Т16
Seppo Karjalainen 15 - 14 Paulo Ricardo С84, Т17
Seppo Karjalainen 12 - 27 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Seppo Karjalainen 10 - 20 Robert Gibson С84, Т17
Seppo Karjalainen 10 - 57 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
Seppo Karjalainen 9 - 0 Andre Machado С83, Т10
Seppo Karjalainen 8 - 18 Alan Rivero С84, Т13
Seppo Karjalainen 7 - 8 Cristiam Pulido С84, Т17
Seppo Karjalainen 5 - 7 Nándor Cserényi С84, Т17
Seppo Karjalainen 3 - 13 Loius Mandrin С84, Т17
Seppo Karjalainen 3 - 2 Andreas Witzdam С84, Т8
Seppo Karjalainen 2 - 0 Francois Vondade С84, Т9
Seppo Karjalainen 2 - 14 Alfredo Federico С84, Т17
Seppo Karjalainen 1 - 14 John Mccleary С84, Т17
Seppo Karjalainen 1 - 0 John Morrell С84, Т17
Seppo Karjalainen 0 - 16 Diego Robin С84, Т17
Seppo Karjalainen 0 - 16 Florea Badana С84, Т17
Diego Robin 16 - 0 Seppo Karjalainen С84, Т17
Diego Robin 15 - 1 Ciro Volpe С84, Т17
Diego Robin 15 - 1 Paulo Ricardo С84, Т17
Diego Robin 13 - 0 Nándor Cserényi С84, Т17
Diego Robin 11 - 1 Dudu Arton С84, Т17
Diego Robin 8 - 9 Loius Mandrin С84, Т17
Diego Robin 7 - 8 Cristiam Pulido С84, Т17
Diego Robin 6 - 6 Alan Rivero С84, Т13
Diego Robin 5 - 0 Andreas Witzdam С84, Т8
Diego Robin 5 - 9 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
Diego Robin 5 - 11 John Mccleary С84, Т17
Diego Robin 4 - 13 Alfredo Federico С84, Т17
Diego Robin 4 - 2 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Diego Robin 3 - 3 Attila Szerdahelyi С84, Т16
Diego Robin 2 - 0 Francois Vondade С84, Т9
Diego Robin 1 - 16 Florea Badana С84, Т17
Diego Robin 1 - 0 Thiago Galvão С84, Т14
Diego Robin 1 - 16 Robert Gibson С84, Т17
Diego Robin 1 - 0 John Morrell С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 57 - 10 Seppo Karjalainen С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 46 - 15 Ciro Volpe С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 39 - 10 Dudu Arton С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 33 - 7 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Jaime Andres Forero Florez 26 - 2 Paulo Ricardo С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 24 - 18 Attila Szerdahelyi С84, Т7
Jaime Andres Forero Florez 22 - 5 Alan Rivero С84, Т13
Jaime Andres Forero Florez 17 - 12 Robert Gibson С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 10 - 0 Andre Machado С83, Т10
Jaime Andres Forero Florez 10 - 0 Nándor Cserényi С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 9 - 5 Diego Robin С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 9 - 5 Loius Mandrin С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 8 - 5 John Mccleary С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 8 - 6 Alfredo Federico С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 6 - 7 Cristiam Pulido С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 5 - 0 Andreas Witzdam С84, Т8
Jaime Andres Forero Florez 5 - 9 Florea Badana С84, Т17
Jaime Andres Forero Florez 2 - 0 Francois Vondade С84, Т9
Jaime Andres Forero Florez 1 - 0 John Morrell С84, Т17
Florea Badana 26 - 1 Alan Rivero С84, Т13
Florea Badana 16 - 1 Loius Mandrin С84, Т17
Florea Badana 16 - 0 Paulo Ricardo С84, Т17
Florea Badana 16 - 0 Seppo Karjalainen С84, Т17
Florea Badana 16 - 0 Ciro Volpe С84, Т17
Florea Badana 16 - 1 Diego Robin С84, Т17
Florea Badana 14 - 2 John Mccleary С84, Т17
Florea Badana 14 - 3 Alfredo Federico С84, Т17
Florea Badana 13 - 0 Nándor Cserényi С84, Т17
Florea Badana 12 - 0 Dudu Arton С84, Т17
Florea Badana 9 - 5 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
Florea Badana 9 - 6 Cristiam Pulido С84, Т17
Florea Badana 6 - 11 Robert Gibson С84, Т17
Florea Badana 5 - 0 Andreas Witzdam С84, Т8
Florea Badana 5 - 1 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Florea Badana 5 - 1 Attila Szerdahelyi С84, Т16
Florea Badana 2 - 0 Francois Vondade С84, Т9
Florea Badana 1 - 0 John Morrell С84, Т17
Florea Badana 1 - 0 Thiago Galvão С84, Т14
Nándor Cserényi 7 - 5 Paulo Ricardo С84, Т17
Nándor Cserényi 7 - 5 Seppo Karjalainen С84, Т17
Nándor Cserényi 6 - 6 Ciro Volpe С84, Т17
Nándor Cserényi 4 - 4 Dudu Arton С84, Т17
Nándor Cserényi 4 - 7 Cristiam Pulido С84, Т17
Nándor Cserényi 3 - 1 Andreas Witzdam С84, Т8
Nándor Cserényi 2 - 11 Loius Mandrin С84, Т17
Nándor Cserényi 2 - 0 Francois Vondade С84, Т9
Nándor Cserényi 1 - 11 John Mccleary С84, Т17
Nándor Cserényi 1 - 12 Alfredo Federico С84, Т17
Nándor Cserényi 1 - 8 Alan Rivero С84, Т13
Nándor Cserényi 1 - 0 John Morrell С84, Т17
Nándor Cserényi 0 - 10 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
Nándor Cserényi 0 - 1 Thiago Galvão С84, Т14
Nándor Cserényi 0 - 2 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Nándor Cserényi 0 - 13 Diego Robin С84, Т17
Nándor Cserényi 0 - 4 Attila Szerdahelyi С84, Т16
Nándor Cserényi 0 - 13 Florea Badana С84, Т17
Nándor Cserényi 0 - 13 Robert Gibson С84, Т17
Thiago Galvão 1 - 0 Nándor Cserényi С84, Т14
Thiago Galvão 0 - 1 Paulo Ricardo С84, Т14
Thiago Galvão 0 - 1 Diego Robin С84, Т14
Thiago Galvão 0 - 1 Ciro Volpe С84, Т14
Thiago Galvão 0 - 1 Alfredo Federico С84, Т14
Thiago Galvão 0 - 1 Robert Gibson С84, Т14
Thiago Galvão 0 - 1 Florea Badana С84, Т14
Thiago Galvão 0 - 1 Loius Mandrin С84, Т14
Thiago Galvão 0 - 1 John Mccleary С84, Т14
Loius Mandrin 13 - 3 Paulo Ricardo С84, Т17
Loius Mandrin 13 - 3 Seppo Karjalainen С84, Т17
Loius Mandrin 12 - 4 Ciro Volpe С84, Т17
Loius Mandrin 11 - 2 Nándor Cserényi С84, Т17
Loius Mandrin 9 - 8 Diego Robin С84, Т17
Loius Mandrin 9 - 3 Dudu Arton С84, Т17
Loius Mandrin 7 - 8 Cristiam Pulido С84, Т17
Loius Mandrin 7 - 5 Alan Rivero С84, Т13
Loius Mandrin 5 - 0 Andreas Witzdam С84, Т8
Loius Mandrin 5 - 11 John Mccleary С84, Т17
Loius Mandrin 5 - 9 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
Loius Mandrin 4 - 2 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Loius Mandrin 4 - 2 Attila Szerdahelyi С84, Т16
Loius Mandrin 3 - 14 Alfredo Federico С84, Т17
Loius Mandrin 3 - 14 Robert Gibson С84, Т17
Loius Mandrin 2 - 0 Francois Vondade С84, Т9
Loius Mandrin 1 - 16 Florea Badana С84, Т17
Loius Mandrin 1 - 0 Thiago Galvão С84, Т14
Loius Mandrin 1 - 0 John Morrell С84, Т17
Cristiam Pulido 10 - 4 Ciro Volpe С84, Т17
Cristiam Pulido 9 - 5 Paulo Ricardo С84, Т17
Cristiam Pulido 8 - 4 Dudu Arton С84, Т17
Cristiam Pulido 8 - 7 Loius Mandrin С84, Т17
Cristiam Pulido 8 - 7 Seppo Karjalainen С84, Т17
Cristiam Pulido 8 - 7 Diego Robin С84, Т17
Cristiam Pulido 7 - 6 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
Cristiam Pulido 7 - 4 Alan Rivero С84, Т13
Cristiam Pulido 7 - 4 Nándor Cserényi С84, Т17
Cristiam Pulido 7 - 7 John Mccleary С84, Т17
Cristiam Pulido 6 - 9 Florea Badana С84, Т17
Cristiam Pulido 6 - 9 Alfredo Federico С84, Т17
Cristiam Pulido 4 - 11 Robert Gibson С84, Т17
Cristiam Pulido 4 - 1 Andreas Witzdam С84, Т8
Cristiam Pulido 4 - 2 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Cristiam Pulido 3 - 3 Attila Szerdahelyi С84, Т16
Cristiam Pulido 2 - 0 Francois Vondade С84, Т9
Cristiam Pulido 0 - 1 John Morrell С84, Т17
John Morrell 1 - 0 Cristiam Pulido С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Dudu Arton С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Paulo Ricardo С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Nándor Cserényi С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Robert Gibson С84, Т17
John Morrell 0 - 1 John Mccleary С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Diego Robin С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Alfredo Federico С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Florea Badana С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Loius Mandrin С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Ciro Volpe С84, Т17
John Morrell 0 - 1 Seppo Karjalainen С84, Т17
Ciro Volpe 73 - 126 Seppo Karjalainen С84, Т17
Ciro Volpe 41 - 20 Dudu Arton С84, Т17
Ciro Volpe 20 - 14 Anastacio Cardoso Filho С84, Т7
Ciro Volpe 18 - 10 Paulo Ricardo С84, Т17
Ciro Volpe 15 - 46 Jaime Andres Forero Florez С84, Т17
Ciro Volpe 14 - 39 Attila Szerdahelyi С84, Т16
Ciro Volpe 11 - 13 Alan Rivero С84, Т13
Ciro Volpe 11 - 18 Robert Gibson С84, Т17
Ciro Volpe 9 - 0 Andre Machado С83, Т10
Страна « [12 »Иди на страну: