Vzájomné súboje (Skupina: Rookie - 19)

Vyber inú skupinu:

Skóre sa počíta ako výsledok závodu manažérov súperiacich proti sebe v jednej skupine
Strana « [12 3 »Skoč na stranu č.:
Kraj Meno manažéra Skóre Skóre Kraj Meno manažéra Posledný stret
Pawel Haluch 41 - 35 Sebastián González S85, P12
Pawel Haluch 23 - 5 Patrick Harrison S85, P12
Pawel Haluch 21 - 32 Atanas Kostadinov S85, P12
Pawel Haluch 19 - 17 Uwe Jäkel S85, P12
Pawel Haluch 14 - 35 Thierry Catfamilie S85, P12
Pawel Haluch 14 - 22 Iivan Cruzalta S85, P12
Pawel Haluch 6 - 31 Andrea Forgione S85, P12
Pawel Haluch 6 - 8 Chris Hanus S85, P12
Pawel Haluch 4 - 17 Led Staros S85, P12
Pawel Haluch 3 - 0 Kaarel Mägi S85, P11
Pawel Haluch 3 - 18 Tex Palmer S85, P12
Pawel Haluch 2 - 12 Péter Adok S85, P12
Pawel Haluch 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Pawel Haluch 1 - 2 Leonardo Véras S85, P8
Pawel Haluch 1 - 0 Nick Wirth S85, P12
Pawel Haluch 0 - 2 Zoran Andric S85, P8
Pawel Haluch 0 - 1 Angel Heredia S85, P12
Pawel Haluch 0 - 7 Guilherme Schweitzer S85, P12
Uwe Jäkel 30 - 8 Patrick Harrison S85, P13
Uwe Jäkel 22 - 17 Sebastián González S85, P13
Uwe Jäkel 17 - 19 Pawel Haluch S85, P12
Uwe Jäkel 16 - 29 Iivan Cruzalta S85, P13
Uwe Jäkel 15 - 8 Chris Hanus S85, P13
Uwe Jäkel 14 - 32 Atanas Kostadinov S85, P13
Uwe Jäkel 12 - 34 Andrea Forgione S85, P13
Uwe Jäkel 10 - 36 Thierry Catfamilie S85, P13
Uwe Jäkel 8 - 22 Led Staros S85, P13
Uwe Jäkel 7 - 22 Tex Palmer S85, P12
Uwe Jäkel 7 - 0 Kaarel Mägi S85, P13
Uwe Jäkel 5 - 14 Péter Adok S85, P13
Uwe Jäkel 3 - 0 Leonardo Véras S85, P8
Uwe Jäkel 3 - 0 Angel Heredia S85, P13
Uwe Jäkel 2 - 0 Zoran Andric S85, P8
Uwe Jäkel 1 - 0 Nick Wirth S85, P12
Uwe Jäkel 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Uwe Jäkel 1 - 0 Dylan Gilgen S85, P10
Uwe Jäkel 1 - 0 Mate Fischer S85, P13
Uwe Jäkel 1 - 11 Guilherme Schweitzer S85, P13
Uwe Jäkel 1 - 0 Ankit Rai S85, P9
Atanas Kostadinov 53 - 17 Sebastián González S85, P13
Atanas Kostadinov 32 - 21 Pawel Haluch S85, P12
Atanas Kostadinov 32 - 14 Uwe Jäkel S85, P13
Atanas Kostadinov 32 - 6 Patrick Harrison S85, P13
Atanas Kostadinov 25 - 21 Iivan Cruzalta S85, P13
Atanas Kostadinov 21 - 44 Thierry Catfamilie S85, P13
Atanas Kostadinov 18 - 29 Andrea Forgione S85, P13
Atanas Kostadinov 17 - 6 Chris Hanus S85, P13
Atanas Kostadinov 13 - 17 Led Staros S85, P13
Atanas Kostadinov 8 - 21 Tex Palmer S85, P12
Atanas Kostadinov 7 - 0 Kaarel Mägi S85, P13
Atanas Kostadinov 6 - 13 Péter Adok S85, P13
Atanas Kostadinov 3 - 0 Angel Heredia S85, P13
Atanas Kostadinov 2 - 1 Leonardo Véras S85, P8
Atanas Kostadinov 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Atanas Kostadinov 1 - 1 Zoran Andric S85, P8
Atanas Kostadinov 1 - 0 Dylan Gilgen S85, P10
Atanas Kostadinov 1 - 0 Mate Fischer S85, P13
Atanas Kostadinov 1 - 0 Ankit Rai S85, P9
Atanas Kostadinov 1 - 0 Nick Wirth S85, P12
Atanas Kostadinov 0 - 12 Guilherme Schweitzer S85, P13
Zoran Andric 2 - 0 Pawel Haluch S85, P8
Zoran Andric 2 - 0 Leonardo Véras S85, P8
Zoran Andric 1 - 1 Atanas Kostadinov S85, P8
Zoran Andric 1 - 0 Sebastián González S85, P8
Zoran Andric 1 - 0 Kaarel Mägi S85, P8
Zoran Andric 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Zoran Andric 1 - 2 Tex Palmer S85, P8
Zoran Andric 1 - 1 Péter Adok S85, P8
Zoran Andric 0 - 2 Patrick Harrison S85, P8
Zoran Andric 0 - 2 Thierry Catfamilie S85, P8
Zoran Andric 0 - 2 Iivan Cruzalta S85, P8
Zoran Andric 0 - 2 Led Staros S85, P8
Zoran Andric 0 - 2 Uwe Jäkel S85, P8
Zoran Andric 0 - 2 Andrea Forgione S85, P8
Zoran Andric 0 - 2 Chris Hanus S85, P8
Zoran Andric 0 - 2 Guilherme Schweitzer S85, P8
Tex Palmer 22 - 7 Uwe Jäkel S85, P12
Tex Palmer 22 - 4 Patrick Harrison S85, P12
Tex Palmer 21 - 8 Atanas Kostadinov S85, P12
Tex Palmer 20 - 3 Sebastián González S85, P12
Tex Palmer 18 - 3 Pawel Haluch S85, P12
Tex Palmer 17 - 12 Led Staros S85, P12
Tex Palmer 17 - 5 Chris Hanus S85, P12
Tex Palmer 16 - 13 Andrea Forgione S85, P12
Tex Palmer 14 - 15 Iivan Cruzalta S85, P12
Tex Palmer 12 - 6 Péter Adok S85, P12
Tex Palmer 10 - 19 Thierry Catfamilie S85, P12
Tex Palmer 6 - 0 Kaarel Mägi S85, P11
Tex Palmer 6 - 5 Guilherme Schweitzer S85, P12
Tex Palmer 2 - 1 Leonardo Véras S85, P8
Tex Palmer 2 - 0 Angel Heredia S85, P12
Tex Palmer 2 - 1 Zoran Andric S85, P8
Tex Palmer 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Tex Palmer 1 - 0 Dylan Gilgen S85, P10
Tex Palmer 1 - 0 Ankit Rai S85, P9
Tex Palmer 1 - 0 Nick Wirth S85, P12
Kaarel Mägi 2 - 5 Chris Hanus S85, P13
Kaarel Mägi 1 - 6 Sebastián González S85, P13
Kaarel Mägi 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Kaarel Mägi 1 - 0 Mate Fischer S85, P13
Kaarel Mägi 1 - 1 Leonardo Véras S85, P8
Kaarel Mägi 1 - 0 Angel Heredia S85, P13
Kaarel Mägi 1 - 0 Ankit Rai S85, P9
Kaarel Mägi 1 - 6 Patrick Harrison S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 7 Péter Adok S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 7 Thierry Catfamilie S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 7 Iivan Cruzalta S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 3 Pawel Haluch S85, P11
Kaarel Mägi 0 - 7 Led Staros S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 7 Atanas Kostadinov S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 7 Andrea Forgione S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 6 Tex Palmer S85, P11
Kaarel Mägi 0 - 7 Guilherme Schweitzer S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 7 Uwe Jäkel S85, P13
Kaarel Mägi 0 - 1 Zoran Andric S85, P8
Péter Adok 51 - 15 Led Staros S85, P13
Péter Adok 15 - 2 Chris Hanus S85, P13
Péter Adok 14 - 5 Uwe Jäkel S85, P13
Péter Adok 14 - 3 Patrick Harrison S85, P13
Péter Adok 14 - 0 Sebastián González S85, P13
Péter Adok 13 - 6 Atanas Kostadinov S85, P13
Péter Adok 12 - 7 Andrea Forgione S85, P13
Péter Adok 12 - 2 Pawel Haluch S85, P12
Péter Adok 7 - 0 Kaarel Mägi S85, P13
Péter Adok 7 - 12 Iivan Cruzalta S85, P13
Péter Adok 6 - 12 Tex Palmer S85, P12
Péter Adok 5 - 14 Thierry Catfamilie S85, P13
Péter Adok 3 - 0 Angel Heredia S85, P13
Péter Adok 3 - 9 Guilherme Schweitzer S85, P13
Péter Adok 2 - 1 Leonardo Véras S85, P8
Péter Adok 1 - 0 Dylan Gilgen S85, P10
Péter Adok 1 - 0 Mate Fischer S85, P13
Péter Adok 1 - 0 Ankit Rai S85, P9
Péter Adok 1 - 0 Nick Wirth S85, P12
Péter Adok 1 - 1 Zoran Andric S85, P8
Péter Adok 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Angel Heredia 1 - 0 Nick Wirth S85, P12
Angel Heredia 1 - 2 Thierry Catfamilie S85, P13
Angel Heredia 1 - 0 Pawel Haluch S85, P12
Angel Heredia 0 - 1 Kaarel Mägi S85, P13
Angel Heredia 0 - 3 Chris Hanus S85, P13
Angel Heredia 0 - 3 Iivan Cruzalta S85, P13
Angel Heredia 0 - 3 Led Staros S85, P13
Angel Heredia 0 - 3 Uwe Jäkel S85, P13
Angel Heredia 0 - 3 Andrea Forgione S85, P13
Angel Heredia 0 - 2 Tex Palmer S85, P12
Angel Heredia 0 - 3 Péter Adok S85, P13
Angel Heredia 0 - 1 Dylan Gilgen S85, P10
Angel Heredia 0 - 3 Guilherme Schweitzer S85, P13
Angel Heredia 0 - 1 Mate Fischer S85, P13
Angel Heredia 0 - 3 Patrick Harrison S85, P13
Angel Heredia 0 - 3 Atanas Kostadinov S85, P13
Angel Heredia 0 - 2 Sebastián González S85, P13
Iivan Cruzalta 29 - 16 Uwe Jäkel S85, P13
Iivan Cruzalta 29 - 8 Patrick Harrison S85, P13
Iivan Cruzalta 22 - 17 Sebastián González S85, P13
Iivan Cruzalta 22 - 14 Pawel Haluch S85, P12
Iivan Cruzalta 22 - 1 Chris Hanus S85, P13
Iivan Cruzalta 21 - 25 Atanas Kostadinov S85, P13
Iivan Cruzalta 18 - 28 Andrea Forgione S85, P13
Iivan Cruzalta 17 - 13 Led Staros S85, P13
Iivan Cruzalta 15 - 14 Tex Palmer S85, P12
Iivan Cruzalta 14 - 32 Thierry Catfamilie S85, P13
Iivan Cruzalta 12 - 7 Péter Adok S85, P13
Iivan Cruzalta 7 - 0 Kaarel Mägi S85, P13
Iivan Cruzalta 6 - 6 Guilherme Schweitzer S85, P13
Iivan Cruzalta 3 - 0 Angel Heredia S85, P13
Iivan Cruzalta 3 - 0 Leonardo Véras S85, P8
Iivan Cruzalta 2 - 0 Zoran Andric S85, P8
Iivan Cruzalta 1 - 0 Nick Wirth S85, P12
Iivan Cruzalta 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Iivan Cruzalta 1 - 0 Dylan Gilgen S85, P10
Iivan Cruzalta 1 - 0 Mate Fischer S85, P13
Iivan Cruzalta 1 - 0 Ankit Rai S85, P9
Guilherme Schweitzer 12 - 0 Atanas Kostadinov S85, P13
Guilherme Schweitzer 12 - 0 Chris Hanus S85, P13
Guilherme Schweitzer 11 - 1 Uwe Jäkel S85, P13
Guilherme Schweitzer 10 - 2 Andrea Forgione S85, P13
Guilherme Schweitzer 10 - 2 Patrick Harrison S85, P13
Guilherme Schweitzer 9 - 3 Led Staros S85, P13
Guilherme Schweitzer 9 - 3 Péter Adok S85, P13
Guilherme Schweitzer 8 - 0 Sebastián González S85, P13
Guilherme Schweitzer 7 - 0 Pawel Haluch S85, P12
Guilherme Schweitzer 7 - 0 Kaarel Mägi S85, P13
Guilherme Schweitzer 6 - 6 Iivan Cruzalta S85, P13
Guilherme Schweitzer 5 - 6 Tex Palmer S85, P12
Guilherme Schweitzer 3 - 9 Thierry Catfamilie S85, P13
Guilherme Schweitzer 3 - 0 Angel Heredia S85, P13
Guilherme Schweitzer 3 - 0 Leonardo Véras S85, P8
Guilherme Schweitzer 2 - 0 Zoran Andric S85, P8
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Pawel Lask S85, P8
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Dylan Gilgen S85, P10
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Mate Fischer S85, P13
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Ankit Rai S85, P9
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Nick Wirth S85, P12
Led Staros 23 - 4 Patrick Harrison S85, P13
Led Staros 22 - 8 Uwe Jäkel S85, P13
Led Staros 21 - 3 Sebastián González S85, P13
Led Staros 19 - 4 Chris Hanus S85, P13
Led Staros 17 - 13 Atanas Kostadinov S85, P13
Strana « [12 3 »Skoč na stranu č.: