Grand Prix Racing Online - Ochrana osobných údajov

0. Dôležité

Toto je voľný preklad oficiálneho "GPRO Privacy policy" t.j. zásad ochrany osobných údajov. GPRO neberie zospovednosť za chybný preklad. V prípade pochybností a nezrovnalostí, treba vždy brať ako správnu anglickú verziu.


Note: In case you are an EU citizen, our extended GDPR compliant privacy policy applies to you.

1. Úvod

Toto prehlásenie obsahuje všetky zásady narábania s osobnými údajmi, ktoré od teba GPRO vyzbiera, keď sa nachádzaš na stránke www.gpro.net. Úlohou tohto prehlásenia je, aby si bol informovaný o tom aké informácie o tebe spracúvame a ako ich využívame. Všetky spracúvané informácie podliehajú pravidlám tu opísaným.

2. Zbieranie údajov

Keď sa na GPRO registruješ, vyžiadáme si od teba meno, dátum narodenia, emailovú adresu a pohlavie. Keď si raz zaregistrovaný, nie si viac anonymom. Automaticky zbierame údaje z tvojho prehliadača, napr. tvoju IP adresu, stránku ktorú vyhľadávaš a informácie z GPRO cookies. Tieto informácie sa používajú na udržanie a zlepšenie bezpečnosti, ako aj k udržaniu správneho fungovania GPRO.

3. Dostupnosť k informáciám

Informácie zverené GPRO, môžu byť viditeľné na stránkach GPRO. Toto zahŕňa aj informácie o tvojom mene, dátume narodenia, emailovej adrese, národnosti, pohlaví či prihlasovacích údajoch. Celá funčnosť tohto systému je ovládaná stránkou GPRO a ktorýkoľvek údaj môže byť bez predošlého oznámenia sprístupnený verejnosti. Zamestnanci GPRO môže mať prístup k detailnejším osobným údajom ako široká verejnosť. Prevádzkovateľ môže vidieť tvoje prihlasovacie meno a heslo v prípade, že ide o zachovanie bezpečnosti stránky. Prevádzkovateľ má právo zmeniť niektoré tvoje údaje alebo tebou odoslané nastavenia.

4. Využívanie osobných údajov stránkou GPRO

Osobné údaje zverené GPRO, nesmú byť predané, vydané ani zapožičané nikomu. Údaje môžu byť vydané tretej osobe v prípade, že sa jedná o vyšetrovanie porušenia zákona, alebo porušenia podmienok využívania hry GPRO.

5. Využívanie cookies

Cookies je malé množstvo dát, ktoré často zahŕňajú anonymný unikátny identifikátor, ktoré sú poslané do tvojho prehliadača z počítača prevádzkovateľov webových stránok a uložené na pevnom disku tvojho počítača. Každá stránka môže do tvojho prehliadača poslať svoje vlastné cookies, ak to nastavenia prehliadača povolujú. Z dôvodu ochrany súkromia tvoj prehliadač dovoluje prevádzkovateľom stránok prezerať len tie cookies, ktoré ti sami odoslali, t.j. nie je možné, aby sa informácie z našich cookies dostali do nesprávnych rúk.

GPRO môže odosielať cookies na tvoj počítač. Tieto cookies sú doležité hneď z niekoľkých dôvodov, napríklad:

• Ukladá údaje o všetkych tvojich nastaveniach na stránke.
• Zaznamenáva celkový počet užívateľov a pomáha odhadnúť množstvo údajov s ktorými musí stránka pracovať.
• Zbiera údaje potrebné pre ďalší vývoj hry a zlepšovanie herných podmienok.
• Chráni bezpečnosť tvojho účtu, vyzvaním na opätovné prihlásenie po uplynutí určitého času.

6. Notice concerning children

GPRO is a general audience site, none of our content is specifically aimed at children under 13 years of age. We understand and are committed to respecting the sensitive nature of children's privacy online, and as such do not knowingly collect any personal information from any user under the age of 13. If we learn or have reason to suspect that a site or app user is under the age of 13, we will promptly delete any personal information in that user's account.

7. Removal of personal account information

To remove your account and personal information use the in-app option for account deletion located in the settings of your profile.